Katalogisering


240

Uniform titel Till Formathandboken

För vidare anvisningar om Uniforma titlar se:

240 och 700 #a + #t

För allmänna anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Texten är en sammanfattning av hur uniforma titlar används i fält 240 och 700 #a + #t i LIBRIS. Anvisningarna gäller för bibliografiska poster för monografier och fortlöpande resurser med primär upphovsuppgift (1XX-fält), men inte för musikverk.  

 • Förstaindikator 1 används alltid i fält 240.
 • Andraindikatorn i fält 240 används för filering. Inledande bestämda och obestämda artiklar skrivs ut, men fileras bort. (Detta avviker från hur till exempel Library of Congress (LC) gör. LC skriver inte ut inledande bestämda och obestämda artiklar, beroende på andra komplikationer i auktoritetsposterna.)

Vid postimport: Tänk på att kontrollera uniform titel vid import av utländska poster. Ibland stämmer inte praxis i det bibliotekssystem vi importerar från med vår praxis. Särskilt gäller detta importerade poster på verk från före 1501. Delfält #l (=språk) behöver alltid ändras i importerade poster och förses med svensk beteckning för språket.

Enskilda titlar

Originaltitel för översatt verk

För allmänna anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Språktillägg

Ange översättningens språk som tillägg i delfält 240 #l.

Vid postimport: Översätt språkangivelse i delfält 240 #l.

Om objektet är på två språk anges namn på båda språken med &-tecken emellan. Om ett av språken är originalspråk anges det sist, annars anges språken i alfabetisk ordning. Översättning till tre eller fler språk får tillägget Polyglott. (Läs mer i KRS 25.5C)

Svensk bok översatt till norska
041 1 #a nor #h swe
100 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002
240 1 0 #a Titta, Madicken, det snöar!. #l Norska
245 1 0 #a Se, Marikken, det snør! / #c Astrid Lindgren ; med tegninger av Ilon Wikland ; Astrid Lindgren ; overs. av Jo Tenfjord
Rysk bok översatt till svenska
020 #a 9150209329
041 1 #a swe #h rus
100 1 #a Tjechov, Anton, #d 1860-1904
240 1 0 #a Dama s sobačkoj. #l Svenska
245 1 0 #a Damen med hunden / #c Anton Tjechov ; återberättad av Staffan Skott ; illustrationer av Fibben Hald
Svensk bok översatt till engelska

Institution som huvuduppslag:

020 #a 9189612175
041 1 #a eng #h swe
110 2 #a Sveriges riksbank
240 1 0 #a Riksbankens räntestyrning - penningpolitik i praktiken. #l Engelska
245 1 4 #a The Riksbank's management of interest rates - monetary policy in practice
Översatt bok med samma titel på original- och översättningsspråk

Uniform titel måste anges, eftersom översättningsspråket läggs till:

020 #a 9170530335
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Brontë, Charlotte, #d 1816-1855
240 1 0 #a Jane Eyre. #l Svenska
245 1 0 #a Jane Eyre / #c Charlotte Brontë ; återberättad av Malin Lindroth

 

Originaltitel kan ej beläggas

Om originaltitel inte finns i publikationen och inte kan beläggas görs ingen uniform titel. Att verket är översatt framgår i fält 041, så någon anmärkning i fält 500 om från vilket språk publikationen är översatt behövs inte.

För enklare utgåvor av barn- och ungdomslitteratur, till exempel Disneyutgåvor på svenska, görs över huvudtaget ingen efterforskning av originaltitel om den inte finns i publikationen. Det är bättre att avstå från uniform titel än att välja en felaktig.

Felaktig uppgift om originaltitel i publikationen

Om originaltiteln som anges i det katalogiserade objektet avviker från den uniforma titeln läggs en anmärkning i fält 500: "Orig:s titel i publikationen: ...".

020 #a 9150105000
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Elliott, Brent
240 1 0 #a Flora. #l Svenska
245 1 0 #a Flora : #b trädgårdsväxternas kulturhistoria / #c av Brent Elliott ; med förord av Simon Hornby ; översättning av Fredrik Sjöberg ; [faktagranskning: Marie Widén]
500 #a Orig:s titel i publikationen: An illustrated history of the garden flora

Översättningar från opublicerade originalmanuskript

Originalmanuskriptet kan beläggas ha en titel

För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Någon rysk titel anges inte i boken, men LC har en rysk titel i fält 240. Den ryska titeln används som uniform titel:

020 #a 9170372446
041 1 #a swe #h eng #h rus
100 1 #a Politkovskaja, Anna Stepanovna
240 1 0 #a Putinskaja Rossija. #l Svenska
245 1 0 #a Putins Ryssland / #c Anna Politkovskaja ; översättning: Hans Björkegren
500 #a Ryskt originalmanuskript. - Översättning från den engelska utgåvan med titeln: Putin's Russia
Originalmanuskript utan titel

För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Svenskt originalmanuskript utan känd titel, översatt till engelska, franska, tyska, spanska och polska. Den engelska utgåvans titel används som uniform titel:

020 #a 9152008487
041 1 #a por #h swe
100 1 #a Alfredsson, Karin, #d 1953-
240 1 0 #a Equal opportunities. #l Portugisiska
245 1 0 #a Igualdade de oportunidades : #b a Suécia abre o caminho / #c por Karin Alfredsson ; [tradução: César Faustino ; ilustrações: Maria Lindroos]
500 #a Översättning från författarens svenska originalmanuskript

 

Senare utgivning på originalspråk

För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Verket gavs först ut på norska, översatt från författarens svenska originalmanuskript. Flera år senare utgavs verket på originalspråket svenska. Den svenska utgåvans titel blir uniform titel.

Komplettera vid behov posten för den tidigare översättningen med fält 240 och 500:

020 #a 8205278598
041 1 #a nor #h swe
100 1 #a Melberg, Enel, #d 1943-
240 1 0 #a I tid och evighet. #l Norska
245 1 0 #a I tid og evighet : #b en operaroman / #c Enel Melberg ; [til norsk ved Atle Næss]
260 #a Oslo : #b Gyldendal, #c 2001
500 #a Översättning från författarens svenska originalmanuskript. - Originaltitel hämtad från den första svenska upplagan, utgiven 2010 med titeln: I tid och evighet

 

Den senare utgivna utgåvan, på originalspråk:

020 #a 978-91-86215-38-5
100 1 #a Melberg, Enel, #d 1943-
245 1 0 #a I tid och evighet : #b en operaroman / #c Enel Melberg
260 #a Stockholm : #b www.gml.se : #b www.melberg.info, #c 2010
500 #a Originalupplaga 2010. - Tidigare utgiven i Norge översatt till norska från författarens originalmanuskript

 

Verk tillkomna före 1501

Se KRS 25.4 och Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk

För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Klassiska grekiska verk i original:

100 0 #a Homeros, #d 700-talet f.Kr.
240 1 0 #a Iliaden
245 1 0 #a Homeri Ilias                                                        

 

Klassiska grekiska verk i översättning:

100 0 #a Homeros, #d 700-talet f.Kr.
240 1 0 #a Iliaden. #l Svenska
245 1 0 #a Iliaden / #c Homeros                                     

 

Klassiska bysantinska grekiska verk i original:

100 0 #a Anna Komnena, #d 1083-ca 1153
240 1 0 #a Alexiaden
245 1 0 #a Annae Comnenae Alexias                           

 

Klassiska bysantinska grekiska verk i översättning:

100 0 #a Anna Komnena, #d 1083-ca 1153
240 1 0 #a Alexiaden. #l Engelska
245 1 4 #a The Alexiad of the Princess Anna Comnena                          

Klassiska verk på latin

För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Klassiska verk på latin i original:

100 0 #a Vergilius Maro, Publius, #d 70-19 f.Kr.
245 1 0 #a Aeneis / #c Vergil                        

 

Klassiska verk på latin i översättning:

100 0 #a Vergilius Maro, Publius, #d 70-19 f.Kr.
240 1 0 #a Aeneis. #l Svenska
245 1 0 #a Aeneiden / #c Vergilius                          

 

Verk tillkomna efter 1500

Verk med titelvarianter - på originalspråk

För anvisningar om val av uniform titel och utformning av auktoritetspost se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Verkets innehåll har inte ändrats. Den ursprungliga titeln blir uniform titel. Komplettera med en anmärkning i fält 500.

Utgåva med ny titel:

100 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924
240 1 0 #a Amerika
245 1 4 #a Der Verschollene / #c Franz Kafka
260 #a Frankfurt am Main : #b Fischer, #c 1983
500 #a Tidigare utgiven med titeln: Amerika

 

Den ursprungliga utgåvan:

100 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924
245 1 0 #a Amerika : #b Roman / #c Franz Kafka
260 #a New York : #b Schocken, #c 1946

 

Utgåva med ny titel:

020 #a 9129648130
100 1 #a Holm, Annika, #d 1937-
240 1 0 #a Någon som kallar sig jag älskar dig
245 1 0 #a Din, din, din Amanda / #c Annika Holm
250 #a 2. uppl.
500 #a Originalupplaga 1993 med titeln: Någon som kallar sig jag älskar dig. Första upplaga i denna version 2002

 

Den ursprungliga utgåvan:

020 #a 9129628067
100 1 #a Holm, Annika, #d 1937-
245 1 0 #a Någon som kallar sig jag älskar dig / #c Annika Holm


Förkortade utgåvor och omarbetningar till lättläst betraktas som uttryck av det ursprungliga verket.

Utgåva med ny titel:

020 #a 9789170532115
100 1 #a Ajvide Lindqvist, John, #d 1968-
240 1 0 #a Hanteringen av odöda
245 1 0 #a När de döda vaknar / #c John Ajvide Lindqvist ; återberättad av Niklas Darke
490 0 #a Lättläst
490 0 #a Spänning
500 #a Originalupplaga 2005 med titeln: Hanteringen av odöda. Första upplaga i denna version 2008

 

Den ursprungliga utgåvan:

020 #a 9170371164
100 1 #a Ajvide Lindqvist, John, #d 1968-
245 1 1 #a Hanteringen av odöda / #c John Ajvide Lindqvist

 

 Verk med titelvarianter - på översättningsspråk

För anvisningar om val av uniform titel och utformning av auktoritetspost se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Endast översättningstiteln har ändrats. Den uniforma titeln är densamma som tidigare. Komplettera med en anmärkning i fält 500.

020 #a 9100577952
100 1 #a Brontë, Emily, #d 1818-1848
240 1 0 #a Wuthering heights. #l Svenska
245 1 0 #a Svindlande höjder / #c Emily Brontë ; översättning av Birgit Edlund
500 #a Första svenska upplaga 1927. Första upplaga i denna översättning 1993. - Även utgiven med titlarna: Blåst ; Stormvindar

Verk med titelvarianter - både på originalspråk och på ett översättningsspråk

Om både originaltiteln och översättningstiteln har ändrats fastställs först den uniforma titeln. För anvisningar om val av uniform titel och utformning av auktoritetspost se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Komplettera med anmärkning i fält 500:

041 1 #a swe #h ger
100 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924
240 1 0 #a Amerika. #l Svenska
245 1 4 #a Den försvunne / #c Franz Kafka ; översättning: Hans Blomqvist, Erik Ågren
500 #a Orig:s titel i publikationen: Der Verschollene
500 #a Första svenska upplaga 1947 med titeln: Amerika. Första upplaga i denna översättning 1998

Verk med stavningsvarianter i titeln

För anvisningar om val av uniform titel och utformning av auktoritetspost se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.
 
Utgåva med modern stavning: 
100 1 #a Strindberg, August, #d 1849-1912
245 1 0 #a Skärkarlsliv :#b berättelser / #c August Strindberg
250 #a [Ny utg.]                        

 

På tidigare utgåvor måste den uniforma titeln läggas till:

100 1 #a Strindberg, August, #d 1849-1912
240 1 0 #a Skärkarlsliv
245 1 0 #a Skärkarlslif :#b berättelser / #c August Strindberg

 

Reviderade utgåvor

Reviderad utgåva med samma titel

Reviderade utgåvor/upplagor av ett verk särskiljs inte från varandra.

Reviderad utgåva med ny titel

Reviderad utgåva med ny titel på originalspråket betraktas normalt som ett nytt verk. Det måste klart framgå att utgåvan är reviderad, till exempel i upplageuppgiften eller i en anmärkning.
(Icke reviderade utgåvor med ny titel behåller den första utgåvans titel som uniform titel, se Verk med titelvarianter - på originalspråk. Som icke-reviderade utgåvor räknas även förkortade utgåvor och bearbetningar till lättläst.)

Komplettera reviderade utgåvor med ny titel med en anmärkning i fält 500: "Tidigare utgiven med titeln: …" (se KRS 25.2B). Gör icke-analytiskt biuppslag på författare+föregående uniform titel i fält 700 (alternativt på titel i fält 730, i de fall verket saknar upphovsman) första gången den reviderade utgåvan utkommer. Upprepa 500-anmärkningen i varje ny utgåva av den reviderade utgåvan för skönlitteratur, se Skönlitteratur - förkortad katalogisering i fält 500, men inte för facklitteratur.

Den tidigare utgåvan, med annan titel, påverkas inte.

020 #a 9139010775
100 1 #a Westermark, Christer, #d 1940-
245 1 0 #a Bokföringslagen, revisionslagen, revisorslagen / #c Christer Westermark
250 #a 2., [omarb. och uppdaterade] uppl.
500 #a Tidigare utgiven med titeln: Den nya bokföringslagen m.m.
700 1 #a Westermark, Christer, #d 1940-. #t Den nya bokföringslagen m.m.

 

020 #a 9139202801
100 1 #a Johansson, Svante, #d 1958-
245 1 0 #a Nials Svensk associationsrätt i huvuddrag / #c Svante Johansson
250 #a 8., omarb. uppl.
500 #a Tidigare utgåva, av Håkan Nial, med titeln: Svensk associationsrätt i huvuddrag
700 1 #a Nial, Håkan, #d 1899-1994. #t Svensk associationsrätt i huvuddrag


Läs mer om Icke-analytiska biuppslag på samhörande verk i fält 700.

Läs om årsboksliknande publikationer i fält 245.

Två verk som arbetats samman till ett nytt verk

Om två verk arbetats samman, så att de ursprungliga verken inte kan urskiljas, betraktas det som ett nytt verk. De ursprungliga, bearbetade verken redovisas i en förklarande 500-anmärkning och i icke-analytiska biuppslag.

De två ursprungliga verken har tidigare översatts och givits ut i Sverige. Bearbetningen har gjorts utifrån de svenska översättningarna:

020 #a 9185327042
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Kaye, Peggy
245 1 0 #a Barnens bästa matte- och läslekar : #b så hjälper du barn att räkna och läsa på ett lekfullt sätt / #c Peggy Kaye ; [översättare Mattelekar: Rikard Hedenblad och Kerstin Dahlin Hedenblad, översättare Läslekar: Annika Gegenheimer]
500 #a Urval ur, och bearbetning av, författarens: Mattelekar -- Läslekar
700 1 #a Kaye, Peggy. #t Games for math. #l Svenska. #k Urval
700 1 #a Kaye, Peggy. #t Games for reading. #l Svenska. #k Urval

Särskiljande tillägg för likalydande uniforma titlar

För anvisningar om val av särskiljande tillägg för likalydande titlar se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar - Särskiljande tillägg.

Årtal som särskiljande tillägg

020 #a 9144032137
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Eyerman, Ron, #d 1942-
240 1 0 #a Social movements (1991). #l Svenska. #k Urval
245 1 0 #a Sociala rörelser i en ny tid
500 #a Översättning ur: Social movements -- Music and social movements
700 1 #a Eyerman, Ron, #d 1942-. #t Music and social movements. #l Svenska. #k Urval

 

Förklarande ord som särskiljande tillägg

När en romansvit i flera delar är döpt efter en av delarna och delarna ibland ges ut separat och ibland som en helhet lägger man ett särskiljande tillägg på det verk som betecknar helheten:

020 #a 912965372X
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Bylock, Maj, #d 1931-
240 1 0 #a Solstenen (trilogi)
245 1 0 #a Solstenen : #b en trilogi / #c Maj Bylock
505 0 #a Solstenen -- Månringen -- Stjärnhavet
700 1 2 #a Bylock, Maj, #d 1931-. #t Solstenen
700 1 2 #a Bylock, Maj, #d 1931-. #t Månringen
700 1 2 #a Bylock, Maj, #d 1931-. #t Stjärnhavet

Fortlöpande resurs utan ISSN med primär upphovsman som behöver särskiljande tillägg

När en fortlöpande resurs med primär upphovsman (men utan ISSN) behöver särskiljande tillägg används fält 240:

100 1 #a Vesa, Heikki, #d 1937-
240 1 0 #a Årshoroskop (2004)
245 1 0 #a Årshoroskop / #c Heikki Vesa                                       

 

För fortlöpande resurser utan ISSN och utan primär upphovsman används fält 130.
För fortlöpande resurser med ISSN används fält 222.

Del av och utdrag ur ett verk

Utdrag ur ett verk

För objekt som utgörs av utdrag, till exempel vissa utvalda dikter av en tidigare diktsamling, och objektet saknar pregnant titel på originalspråket, används den uniforma titeln för hela verket med tillägget Urval (KRS 25.6B3).

För översatta verk läggs tillägget #k Urval efter språktillägget:

020 #a 9789197835954
041 1 #a swe #h ger
100 0 #a Heine, Heinrich, #d 1797-1856
240 1 0 #a Buch der Lieder. #l Svenska. #k Urval
245 1 0 #a Sångernas bok / #c Heinrich Heine ; urval och tolkning: Martin Tegen ; efterord: Axel Englund ; [illustrationer: Hugo Flintzer]
700 1 #a Tegen, Martin, #d 1919- #4 edt #4 trl

En del av ett verk

För anvisningar om val av uniform titel för objekt som utgörs av en komplett del av ett skönlitterärt verk, till exempel ett kapitel eller en novell, se Auktoritetsarbete - Delar av ett verk - Delar av skönlitterärt verk …

Delar av ett verk

Enstaka delar

Facklitteratur

För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Delar av ett verk - Facklitteratur

Del i flerbandsverk (katalogiserad enligt flerpostmetodik):


Verk på originalspråk:

Deltiteln betraktas som en underavdelning till hela verkets titel (jämför KRS 25.6A2). Detta betyder att man för flerbandsverk på originalspråk, där deltiteln redovisas i delfält 245 #p, inte behöver ange någon uniform titel (eftersom den underförstått är densamma som titeln i fält 245 #a + #n + #p):

020 #a 1-4051-0713-8
100 1 #a Castells, Manuel
245 1 4 #a The information age : #b economy, society and culture. #n Vol. 2, #p The power of identity


Översatt verk:

I de fall då en uniform titel måste konstrueras (till exempel vid översättning) görs en komplett sträng med delfält #a på huvudverket och #n + #p för deltiteln:

020 #a 9789171732613
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Castells, Manuel
240 1 4 #a The information age. #n Vol. 2, #p The power of identity. #l Svenska
245 1 0 #a Informationsåldern : #b ekonomi, samhälle och kultur. #n Bd 2, #p Identitetens makt / #c Manuel Castells ; översättning: Gunnar Sandin

Delar utan pregnanta titlar

För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Delar av ett verk - Delar utan pregnanta titlar

Skönlitteratur med pregnanta deltitlar

För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Delar av ett verk - Delar av skönlitterärt verk …

Del i flerbandsverk (katalogiserad enligt flerpostmetodik)

Översatt verk:

041 1 #a swe #h fre
100 1 #a Proust, Marcel, #d 1871-1922
240 1 0 #a Du côté de chez Swann. #l Svenska
245 1 0 #a På spaning efter den tid som flytt. #n 1, #p Swanns värld / #c Marcel Proust

 

Verk på originalspråk. 740 används ej!:

020 1 #a 9185455075
100 1 #a Eriksson, Christin, #d 1986-
240 1 0 #a Början till kaos
245 1 0 #a Tidsportalerna. #n Bok 1, #p Början till kaos / #c Christin Eriksson

 

Separat utgiven del (kapitel)

Publikationer med egen titel som ursprungligen var kapitel i ett verk.

Verk utgivet på originalspråk och i översättning:

020 1 #a 9510283878
041 1 #a fin #h swe
100 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002
240 1 0 #a Karlsson på taket går på födelsedagskalas. #l Finska
245 1 0 #a Katto-Kassinen tulee syntymäpäiväkesteihen / #c Astrid Lindgren ; Ilon Wiklandin hahmojen mukaan kuvittanut Michael Hülse ; suomentanut Laila Järvinen
Verk endast utgivet i översättning
020 1 #a 8251778891
041 1 #a nor #h swe
100 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002
240 1 0 #a När Emil skaffade sig häst och skrämde vettet ur fru Petrell och hela Vimmerby. #l Norska
245 1 0 #a Da Emil ville kjøpe hest / #c Astrid Lindgren ; tegninger av Bjørn Berg ; oversatt av Jo Tenfjord
500 #a Översättning av ett kapitel ur: Nya hyss av Emil i Lönneberga
Separat utgiven del av en samling (t.ex. sagosamling)

Del endast utgiven i översättning:

020 1 #a 041377404X
041 1 #a eng #h ger #h swe
100 1 #a Norén, Lars, #d 1944-
240 1 0 #a Blod. #l Engelska
245 1 0 #a Blood / #c Lars Norén ; translated by Maja Zade
500 #a Original på svenska. - Översättning från tysk utgåva
Del på originalspråk
020 1 #a 9129663199
100 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002
245 1 0 #a Mirabell / #c Astrid Lindgren, Pija Lindenbaum
500 #a Texten ur författarens: Nils Karlsson-Pyssling, 1949
700 1 #a Lindenbaum, Pija, #d 1955- #4 ill

Delbeteckningar

För delar av verk som endast identifieras genom ett delord används den delbeteckning som gäller för originaltiteln i 240 #n och 700 #n. Delbeteckningen förkortas enligt samma regler som gäller för fält 245:

020 1 #a 9151841797
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Dylan, Bob, #d 1941-
240 1 0 #a Chronicles. #n Vol. 1. #l Svenska
245 1 0 #a Memoarer. #n D. 1 / #c Bob Dylan ; översättning: Mats Gellerfelt
Olika antal delar i olika utgåvor (t.ex. original och översättning)

Verk som utges i flera delar, men ursprungligen utgavs i en del: Lägg till delsiffra i 240 #n, till exempel #n 1 (utan klammer):

020 1 #a 9127097145
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Jordan, Robert
240 1 0 #a Crossroads of twilight. #n 1. #l Svenska
245 1 0 #a Sagan om drakens återkomst. #n Bok 19, #p Dunklets korsväg / #c Robert Jordan ; översättning av Jan Risheden

 

020 1 #a 9127097161
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Jordan, Robert
240 1 0 #a Crossroads of twilight. #n 2. #l Svenska
245 1 0 #a Sagan om drakens återkomst. #n Bok 20, #p De dödas stad / #c Robert Jordan ; översättning av Jan Risheden

 

Flera delar

Delar av och utdrag ur ett verk

För objekt som utgörs av antingen

 • utdrag som inte är kompletta delar ur ett verk eller
 • tre eller flera onumrerade eller inte i följd numrerade delar av ett verk

anges den uniforma titeln för hela verket följd av tillägget Urval. För översatta verk anges språket i delfält #l före #k Urval:

020 1 #a 8741102312
041 1 #a dan #h swe
100 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002
240 1 0 #a Nils Karlsson-Pyssling. #l Danska. #k Urval
245 1 0 #a Mirabell / #c Astrid Lindgren ; oversat fra svensk af Yrsa Bang ; illustrationer af Eva Billov
500 #a Översättning av valda sagor ur författarens: Nils Karlsson-Pyssling
505 0 0 #t Mirabell -- #t Prinsessen som ikke ville lege -- #t Der er ingen røvere i denne skov
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Mirabell. #l Danska
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Prinsessan som inte ville leka. #l Danska
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Ingen rövare finns i skogen. #l Danska

 

För objekt som utgörs av två onumrerade eller inte i följd numrerade delar av ett verk används den uniforma titeln för den första delen som uniform titel för objektet. Gör analytiskt biuppslag med den uniforma titeln för det andra verket (KRS 25.6B2):

041 1 #a dan #h swe
100 0 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002
240 1 0 #a Prinsessan som inte ville leka. #l Danska
245 1 0 #a Prinsessen som ikke ville lege ; #b Der er ingen røvere i denne skov / #c Astrid Lindgren ; oversat fra svensk af Yrsa Bang ; illustrationer af Eva Billov
500 #a Översättning av valda sagor ur författarens: Nils Karlsson-Pyssling
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Ingen rövare finns i skogen. #l Danska

 

För objekt som utgörs av i en följd numrerade delar av ett verk används den uniforma titeln för hela verket följt av delbeteckning och delnummer (KRS 25.6B1).

Två verk utgivna tillsammans

Två verk utgivna tillsammans får uniform titel (på originalspråk) för det första verket i 240. Gör analytiskt biuppslag med uniform titel för det andra verket i 700 #a + #t (KRS 25.7). För den deskriptiva beskrivningen följ KRS 1.1B10.
Den uniforma titeln för det andra verket kan utgöras av en specifik grupptitel, se exempel under Specifika grupptitlar.
Utdrag ur två verk behandlas på samma sätt, med tillägget Urval i delfält #k i fält 240 och 700.

Om de två ursprungliga verken har bearbetats och arbetats samman under ny titel, betraktas de som ett nytt verk.

Med samlingstitel - originalspråk

Samlingsverk på originalspråk med samlingstitel och en upphovsman

De ingående verken redovisas i delfält 505 #a. Den först nämnda titeln anges som uniform titel i fält 240. Upphovsman och uniform titel för det andra verket anges som analytiskt biuppslag i fält 700:

100 1 #a Dickens, Charles, #d 1812-1870
240 1 0 #a Hard times
245 1 0 #a Dickens' new stories
505 0 #a Hard times -- Pictures from Italy
700 1 2 #a Dickens, Charles, #d 1812-1870. #t Pictures from Italy

Samlingsverk på originalspråk med samlingstitel som tillkommit genom ett samarbete mellan två eller tre primära upphovsmän

De ingående verken redovisas i delfält 505 #a. Den först nämnda titeln anges också som uniform titel i fält 240. Först nämnda författare och uniform titel för det andra verket anges som analytiskt biuppslag i fält 700. Gör personbiuppslag i fält 700 för den andra (och tredje) upphovsmannen:

020 #a 9129661188
100 1 #a Lindgren, Barbro, #d 1937-
240 1 0 #a Nämen Benny
245 1 0 #a Boken om Benny : #b en samlingsvolym / #c Barbro Lindgren [text] ; Olof Landström [illustrationer]
505 0 #a Nämen Benny -- Jamen Benny
700 1 2 #a Lindgren, Barbro, #d 1937-. #t Jamen Benny
700 1 #a Landström, Olof, #d 1943- . #4 ill #4 9pu (koden 9pu endast på NB-nivå)

Samlingsverk på originalspråk med samlingstitel till vilka två eller tre primära upphovsmän har utarbetat skilda bidrag

Samlingstiteln blir huvuduppslag. Ange inte uniform titel i fält 240 eftersom posten saknar 1XX-fält. De ingående verken och upphovsuppgifterna redovisas i delfält 505 #a. Varierande illustratörs- eller översättaruppgifter redovisas i fält 505. Gör analytiska biuppslag på de ingående verken i fält 700. Det är verkens uniforma titlar som anges:

020 #a 9197434035
245 1 0 #a Min inre resa : #b två diktsamlingar / #c Christina Axengrip, Anna Hägglund
505 0 #a Från livskris till en lycklig människa / av Christina Axengrip ; [foto: Christina Axengrip] -- Tonårsliv / av Anna Hägglund ; [teckningar: Anna Hägglund]
700 1 2 #a Axengrip, Christina, #d 1969-. #t Från livskris till en lycklig människa
700 1 2 #a Hägglund, Anna. #t Tonårsliv

 

Med samlingstitel - översättningar

Översatt samlingsverk med samlingstitel enbart på översättningsspråket som utgörs av utdrag ur två verk av en upphovsman

Den först nämnda titeln anges som uniform titel i fält 240 och den andra som analytiskt biuppslag i fält 700. Båda fälten kompletteras med språkangivelse i delfält #l och tillägget Urval i delfält #k. Komplettera med anmärkning i fält 505 eller 500 (beroende på utformningen av fält 245):

020 1 #a 978-91-978380-2-3
041 0 #a swe #a ita
041 1 #a swe #h ita
100 0 #a Marianacci, Dante
240 1 2 #a I ritorni di Odysseus. #l Svenska. #k Urval
245 1 0 #a Efter den sista vinden / #c Dante Marianacci ; översättning och inledning av Ulla Åkerström
500 #a Översättning och urval ur författarens: I ritorni di Odysseus -- Lettere da Ulcisia
700 1 2 #a Marianacci, Dante. #t Lettere da Ulcisia. #l Svenska. #k Urval

Översatt samlingsverk med samlingstitel som tillkommit genom ett samarbete mellan två eller tre primära upphovsmän

Först nämnda upphovsman blir huvuduppslag. Övriga upphovsmän anges i fält 700 med passande funktionskod. Samlingstiteln på originalspråk redovisas i fält 500. De ingående verken anges delfält 505 #t.

Den först nämnda titeln anges som uniform titel i fält 240. Först nämnda upphovsman och uniform titel för det andra verket anges som analytiskt biuppslag i fält 700. Ange språkangivelse i delfält #l. Gör personbiuppslag i fält 700 för den andra (och tredje) upphovsmannen:

020 #a 8252163912
100 1 #a Lindgren, Barbro, #d 1937-
240 1 0 #a Nämen Benny. #l Norska
245 1 0 #a Boka om Benny / #c Barbro Lindgren, Olof Landström ; frå svensk ved Stein Versto
500 #a Orig:s titel: Boken om Benny
505 0 0 #t Neimen, Benny -- #t Jamen, Benny
700 1 2 #a Lindgren, Barbro, #d 1937-. #t Jamen Benny. #l Norska
700 1 #a Landström, Olof, #d 1943-. #4 ill #4 9pu (koden 9pu endast på NB-nivå)

Översatt samlingsverk med samlingstitel till vilka två eller tre primära upphovsmän har utarbetat skilda bidrag

Titeln blir huvuduppslag. Ange inte uniform titel i fält 240 eftersom posten saknar 1XX-fält. De ingående verken och upphovsuppgifterna redovisas i delfält 505 #t och som analytiska biuppslag i fält 700. Uniform titel anges i fält 700 med språkangivelse i delfält #l:

020 #a 9789164047120
245 1 0 #a Farliga sanningar / #c Jessica Andersen, Julie Miller
505 0 0 #t Lurande fara / #r Jessica Andersen ; översättning: Elisabeth Andersson -- #t  Medium / #r Julie Miller ; översättning: Inger Samuelsson
700 1 2 #a Andersen, Jessica. #t Body search. #l Svenska
700 1 2 #a Miller, Julie. #t Partner-protector. #l Svenska

Utan samlingstitel - original

Samlingsverk på originalspråk utan samlingstitel med en primär upphovsman

Ange inte uniform titel i fält 240 om den sammanfaller med titeln i delfält 245 #a. Upphovsman och uniform titel för det andra verket anges som analytiskt biuppslag i fält 700: 

020 #a 9127108503
100 1 #a Strindberg, August, #d 1849-1912
245 1 0 #a Till Damaskus ; #b Ett drömspel / #c August Strindberg
700 1 2 #a Strindberg, August, #d 1849-1912. #t Ett drömspel

Samlingsverk på originalspråk utan samlingstitel som tillkommit genom ett samarbete mellan två eller tre primära upphovsmän

Ange inte uniform titel i fält 240 om den sammanfaller med titeln i delfält 245 #a. Först nämnda upphovsman och uniform titel för det andra verket anges som analytiskt biuppslag i fält 700. Gör personbiuppslag i fält 700 för den andra (och tredje) upphovsmannen:

020 #a 9789186953416
100 1 #a Sjöwall, Maj, #d 1935-
245 1 0 #a Roseanna ; #b Mannen som gick upp i rök : [roman om ett brott] / #c Sjöwall Wahlöö
700 1 2 #a Sjöwall, Maj, #d 1935-. #t Mannen som gick upp i rök
700 1 #a Wahlöö, Per, #d 1926-1975

Samlingsverk på originalspråk utan samlingstitel till vilka två eller tre primära upphovsmän har utarbetat skilda bidrag

Först nämnda upphovsman blir huvuduppslag. Ange inte uniform titel i fält 240 om den sammanfaller med titeln i delfält 245 #a. Gör analytiska biuppslag i fält 700 på övriga personer plus uniforma titlar:

100 1 0 #a Platzack, Christer, #d 1943-
245 1 0 #a Uppmaningar : #b ett bidrag till beskrivningen av modus i svenskan / #c Christer Platzack. Satsens och meningens tidsbetydelse / Christer Platzack. Villkorssatser och att-satser : om villkorssatser som verbkomplement / Lars-Johan Ekerot
700 1 2 #a Platzack, Christer, #d 1943-. #t Satsens och meningens tidsbetydelse
700 1 2 #a Ekerot, Lars-Johan, #d 1942-. #t Villkorssatser och att-satser

 

Utan samlingstitel - översättningar

Översatt samlingsverk utan samlingstitel med en upphovsman

Den först nämnda titeln anges som uniform titel i fält 240. Upphovsman och uniform titel för det andra verket anges som analytiskt biuppslag i fält 700. Ange språkangivelse i delfält #l:

020 #a 9100105546
100 1 #a Camus, Albert, #d 1913-1960
240 1 3 #a La peste. #l Svenska
245 1 0 #a Pesten ; #b Främlingen / #c Albert Camus
700 1 2 #a Camus, Albert, #d 1913-1960. #t L'étranger. #l Svenska

Översatt samlingsverk utan samlingstitel som tillkommit genom ett samarbete mellan två eller tre primära upphovsmän

Den först nämnda titeln anges som uniform titel i fält 240. Först nämnda upphovsman och uniform titel för det andra verket anges som analytiskt biuppslag i fält 700. Ange språkangivelse i delfält #l. Gör personbiuppslag i fält 700 för den andra (och tredje) upphovsmannen:

020 #a 3899964071
100 1 #a Sjöwall, Maj, #d 1935-
240 1 4 #a Den vedervärdige mannen från Säffle. #l Tyska
245 1 4 #a Das Ekel aus Säffle ; #b Verschlossen und verriegelt : zwei Romane / #c Maj Sjöwall, Per Wahlöö
700 1 2 #a Sjöwall, Maj, #d 1935-. #t Det slutna rummet. #l Tyska
700 1 #a Wahlöö, Per, #d 1926-1975.

Översatt samlingsverk utan samlingstitel till vilka två eller tre primära upphovsmän har utarbetat skilda bidrag

Den först nämnda titeln anges som uniform titel i fält 240. Gör analytiskt biuppslag i fält 700 på uniform titel för det andra verket. Ange språkangivelse i delfält #l:

020 #a 9164030253
100 1 #a Anderson, Caroline
240 1 2 #a A very single woman. #l Svenska
245 1 0 #a Framtidshopp / #c Caroline Anderson ; [översättning: Jan Eriksson]. En hjälpande hand / Maggie Kingsley ; [översättning: Maria Strandberg]
700 1 2 #a Kingsley, Maggie. #t The stranger's secret. #l Svenska
740 3 #a En hjälpande hand

 

Tre eller flera verk utgivna tillsammans

Tre eller flera verk (eller utdrag ur tre eller flera verk) av samma upphovsman får uniform titel utifrån följande kriterier:

A. Samlingsutgåvan har en pregnant samlingstitel på originalspråk

B. Samlingsutgåvan saknar pregnant samlingstitel på originalspråk

C. Samlingsutgåvan är författarens samlade verk

Det innebär att anvisningarna i KRS 25.9 (Urval) och 25.10 (Specifik grupptitel) inte följs. I stället följs Library of Congress' tillämpningar.

Om det inte framgår av bokens titelfält vilka verk som ingår kan en innehållsanmärkning göras. För den deskriptiva beskrivningen följ KRS 1.1B10. I 505 #a anges titlarna på den katalogiserade bokens språk. Gör analytiska biuppslag (med andraindikator 2) med de uniforma titlarna på de ingående verken i 700.

För översatt samlingsverk med samlingstitel enbart på översättningsspråket (som alltså saknar samlingstitel på originalspråket) och som utgörs av tre eller flera verk av olika upphovsmän se fält 700.

Pregnanta och opregnanta samlingstitlar 

Som pregnanta samlingstitlar räknas till exempel Stora Emil-boken och Den stora boken om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin. Några exempel på opregnanta samlingstitlar är Four comedies, Complete short stories, Sagorna och Trilogi.


A. Samlingsutgåvan har en pregnant samlingstitel på originalspråk

Samlingsutgåva där de ingående verken ursprungligen publicerades separat

Om objektet har en pregnant samlingstitel på originalspråket (och inte utgör författarens samlade verk) används samlingstiteln på originalspråk som uniform titel. En sådan uniform titel måste kompletteras med analytiska biuppslag (andraindikator 2 i fält 700) för att möjliggöra framtida uttag av förteckning över författarens verk. Samlingsverket ska inte jämställas med ett "riktigt" verk.

Auktoritetspost kan upprättas på samlingsutgåvan, se även Auktoritetsarbete – Uniforma titlar:

020 #a 8702022214
041 1 #a dan #h swe
100 1 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953
240 1 4 #a Den stora boken om tant Grön, tant Brun och tant Gredelin. #l Danska.
245 1 0 #a Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla : #b en komplet samling / #c eventyr tegnet og fortalt af Elsa Beskow ; [oversat fra svensk af Margrethe Marstrand, Anine Rud]
505 0 0 #t Tante Grøn, tante Brun og tante Lilla -- #t Tante Bruns fødelsedag -- #t Per og Lotte på eventyr -- #t Hr. Blås nye båd -- #t Pers og Lottes jul
700 1 2 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Tant Grön, tant Brun och tant Gredelin. #l Danska
700 1 2 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Tant Bruns födelsedag. #l Danska
700 1 2 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Petter och Lotta på äventyr. #l Danska
700 1 2 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Farbror Blås nya båt. #l Danska
700 1 2 #a Beskow, Elsa, #d 1874-1953. #t Petter och Lottas jul. #l Danska

 

Om objektet utgör författarens samlade produktion se C. Samlingsutgåvan är författarens samlade verk

Utdrag ur tre eller flera verk

Om objektet har en pregnant samlingstitel på originalspråk blir denna titel uniform titel.

Objektet utgörs av ett urval kåserier, krönikor, resereportage och intervjuer:

020 #a 9100570524
100 1 #a Thorvall, Karstin, #d 1925-
245 1 0 #a Provokationer, passioner, personer och en eller annan hyacint / #c Kerstin Thorvall
500 #a Valda texter

B. Samlingsutgåvan saknar pregnant samlingstitel på originalspråk

För objekt som saknar pregnant samlingstitel på originalspråk (det vill säga har en opregnant samlingstitel eller saknar samlingstitel), och utgörs av tre eller flera verk eller utdrag ur tre eller flera verk (och inte utgör författarens samlade verk) används:

 • en specifik grupptitel. Se lista över specifika grupptitlar. Den specifika grupptiteln kompletteras med tillägget "Urval" i delfält #k föregånget av punkt om objektet innehåller utdrag ur tre eller flera verk eller inte innehåller en komplett samling av författarens verk inom denna genre
 • grupptiteln Urval. Denna grupptitel används när ingen specifik grupptitel passar in (eller om det är utdrag ur verk i olika genrer).

Om objektet utgör författarens samlade produktion se C. Samlingsutgåvan är författarens samlade verk.

Specifik grupptitel

Pregnant samlingstitel saknas. Objektet innehåller författarens samlade verk inom en specifik genre.

Specifik grupptitel används:

020 #a 9100105414
100 1 #a Boye, Karin, #d 1900-1941
240 1 0 #a Dikter
245 1 0 #a Samlade dikter / #c Karin Boye                   

 

Pregnant samlingstitel saknas. Objektet innehåller ett urval av författarens verk inom en specifik genre.

Specifik grupptitel med tillägget Urval används. För översättningar läggs tillägget Urval (i delfält k) efter språktillägget:

020 #a 911301112X
041 1 #a swe #h rus
100 1 #a Tjechov, Anton, #d 1860-1904
240 1 0 #a Noveller. #l Svenska. #k Urval
245 1 0 #a Noveller / #c Anton Tjechov ; översättning av Magnus Johansson och Robert Leijon

 

Samlingstitel saknas. Objektet innehåller tre av författarens diktsamlingar.

Specifik grupptitel med tillägget Urval används (eftersom författaren har skrivit fler dikter än dessa):

020 #a 9789113033617
100 1 #a Nyberg, Fredrik, #d 1968-
240 1 0 #a Dikter. #k Urval
245 1 3 #a En annorlunda praktik ; ‡b Blomsterur ; Åren / ‡c Fredrik Nyberg
700 1 2 #a Nyberg, Fredrik, #d 1968-. #t En annorlunda praktik
700 1 2 #a Nyberg, Fredrik, #d 1968-. #t Blomsterur
700 1 2 #a Nyberg, Fredrik, #d 1968-. #t Åren

 

Samlingstitel finns på översättningen, men saknas på originalspråket. Objektet innehåller ett urval av författarens verk inom en specifik genre.

Specifik grupptitel med tillägget Urval används:

020 #a 9171341234
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Morris, #d 1923-2001
240 1 0 #a Tecknade serier. #l Svenska. #k Urval
245 1 0 #a Lucky Luke - den kompletta samlingen. #n 1951-1954 / #c Morris ; redaktionell utformning och förord: Horst Berner ; översättning av förord: Christer Nilsson ; faktagranskning för den svenska marknaden: Per A J Andersson

 

Samlingstitel finns på översättningen, men saknas på originalspråket. Objektet innehåller tre av författarens verk inom en specifik genre.

Specifik grupptitel med tillägget Urval används:

020 #a 9788838925207
041 1 #a ita #h swe
100 1 #a Sjöwall, Maj, #d 1935-
240 1 0 #a Romaner. #l Italienska. #k Urval
245 1 0 #a Martin Beck indaga a Stoccolma / #c Maj Sjöwall, Per Wahlöö ; introduzione di Andrea Camilleri ; con una nota di Arne Dahl ; [traduzione di Renato Zatti]
505 0 0 #t Il poliziotto che ride -- #t L'autopompa fantasma -- #t Omicidio al Savoy
700 1 2 #a Sjöwall, Maj, #d 1935-. #t Den skrattande polisen. #l Italienska
700 1 2 #a Sjöwall, Maj, #d 1935-. #t Brandbilen som försvann. #l Italienska
700 1 2 #a Sjöwall, Maj, #d 1935-. #t Polis, polis, potatismos. #l Italienska
700 1 #a Wahlöö, Per, #d 1926-1975

 

Den specifika grupptiteln kan ibland dubblera den information som ges som genre/formterm i fält 655:

020 #a 9789177422884
041 1 #a swe #h ger
100 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924
240 1 0 #a Dagböcker. #l Svenska. #k Urval
245 1 0 #a Dagböcker : ‡b 1914-1923 / ‡c Franz Kafka ; översättning och kommentarer: Hans Blomqvist, Erik Ågren
600 1 4 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924 #2 sao
655 7 #a Dagböcker #2 saogf

 

 

Urval

Pregnant samlingstitel på originalspråk saknas. Objektet kan innehålla tre eller flera verk i olika genrer eller i en genre om ingen specifik grupptitel passar in:

100 1 #a Yeats, William Butler, #d 1865-1939
240 1 0 #a Urval
245 1 0 #a Selected poems and three plays of William Butler Yeats / #c edited and with a new foreword and revised introduction and notes by M.L. Rosenthal

 

 

020 #a 9783789175558
041 1 #a ger #h swe
100 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002
240 1 0 #a Urval. #l Tyska
245 1 4 #a Die schönsten Geschichten von Michel aus Lönneberga / #c Astrid Lindgren ; mit Bildern von Björn Berg ; [Deutsch von Senta Kapoun, Karl Kurt Peters und Anna-Liese Kornitzky]
505 0 0 #t Michel aus Lönneberga / #r Deutsch von Senta Kapoun -- #t Mehr von Michel aus Lönneberga / #r Deutsch von Anna-Liese Kornitzky -- #t Der Tag, an dem Michel besonders nett sein wollte / #r Deutsch von Karl Kurt Peters -- #t Als Michel den Kopf in die Suppenschüssel steckte / #r Deutsch von Karl Kurt Peters
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Den där Emil. #l Tyska
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t När Emil skulle dra ut Linas tand. #l Tyska
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Emil med paltsmeten. #l Tyska
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Emil och soppskålen. #l Tyska

 

När grupptiteln Urval (i delfält a) används läggs språktillägget efter Urval:

020 #a 9789187952351
100 1 #a Derrida, Jacques, #d 1930-2004
240 1 0 #a Urval. #l Svenska
245 1 0 #a Apoteket / #c Jacques Derrida
500 #a Översättning av valda texter

C. Samlingsutgåvan är författarens samlade verk

Om ett objekt består av, eller utger sig för att vara, en persons fullständiga produktion, används den uniforma grupptiteln "Samlade verk". (KRS 25.8). Titeln på det katalogiserade objektet har ingen betydelse. Auktoritetspost behöver inte upprättas.

Samlade verk som uniform titel som behöver skiljas från andra samlade verk får normalt årtalstillägg som särskiljande tillägg. Detta tillägg läggs i delfält #f, föregånget av punkt blanktecken, och inte inom parentes:

020 #a 9197461318
041 1 #a swe #h eng
100 1 #a Kane, Sarah
240 1 0 #a Samlade verk. #l Svenska
245 1 0 #a Samlade pjäser / #c Sarah Kane ; översättningar av Svante Aulis Löwenborg ...
505 0 0 #t Krevader -- #t Fedras kärlek -- #t Befriad -- #t Törst -- #t Psykos klockan 4.48
700 1 2 #a Kane, Sarah, #d 1971-1999. #t Blasted. #l Svenska
700 1 2 #a Kane, Sarah, #d 1971-1999. #t Phaedra's love. #l Svenska
700 1 2 #a Kane, Sarah, #d 1971-1999. #t Cleansed. #l Svenska
700 1 2 #a Kane, Sarah, #d 1971-1999. #t Crave. #l Svenska
700 1 2 #a Kane, Sarah, #d 1971-1999. #t 4.48 psychosis. #l Svenska


Läs även om grupptiteln Samlade verk som seriebiuppslag under personnamn i fält 800.

Specifika grupptitlar

Här listas de vedertagna specifika grupptitlar som räknas upp i KRS 25.10 samt de övriga specifika grupptitlar som godkänts av KB.

 • affischer
 • artiklar (ej i KRS)
 • dagböcker (ej i KRS )
 • dikter
 • dramatik
 • essäer
 • filmmanuskript (ej i KRS)
 • fragment
 • korrespondens [avser brevväxling eller en persons brev]
 • noveller
 • prosa
 • romaner
 • sagor (ej i KRS) [avser folksagor och konstsagor]
 • sonetter (ej i KRS)
 • tal
 • tecknade serier (ej i KRS)

För exempel på specifika grupptitlar i fält 240 se Specifik grupptitel ovan.

Nedan följer exempel på specifika grupptitlar i fält 700.

Två verk utgivna tillsammans, där det andra verkets uniforma titel är en specifik grupptitel:

020 #a 9783110182491
041 1 #a ger #a lat #h lat
100 1 #a Schierl, Petra
245 1 4 #a Die Tragödien des Pacuvius : #b ein Kommentar zu den Fragmenten mit Einleitung, Text und Übersetzung / #c von Petra Schierl
700 1 2 #a Pacuvius, Marcus. #t Dramatik. #l Tyska & latin. #k Urval

Samlingsverk med analytiska biuppslag på ingående verk, där vissa av de uniforma titlarna utgörs av specifika grupptitlar. Den specifika grupptiteln i 700 #t kan ibland dubblera den information som ges som genre/formterm i fält 655 (Brev/Korrespondens och Dagböcker i exemplet):

020 #a 9781904145219
041 0 #a eng
041 1 #a eng #h swe
245 1 4 #a The Linnaeus apostles : #b global science & adventure. #p Europe, Middle East, North East & West Africa. #n Vol. 4, #p Göran Rothman, Fredrik Hasselquist, Peter Forsskål, Andreas Berlin, Adam Afzelius / #c editor-in-chief: Lars Hansen ; general editors: Eivor Cormack ...
600 1 4 #a Berlin, Andreas Henricsson, #d 1746-1773
600 1 4 #a Afzelius, Adam, #d 1750-1837
655 7 #a Brev #2 saogf
655 7 #a Dagböcker #2 saogf
700 1 2 #a Rothman, Göran, #d 1739-1778. #t Resa till Tripoli år 1773. #l Engelska
700 1 2 #a Hasselquist, Fredrik, #d 1722-1752. #t Voyages and travels in the Levant
700 1 2 #a Forsskål, Peter, #d 1732-1763. #t Resa till lycklige Arabien. #l Engelska
700 1 2 #a Berlin, Andreas Henricsson, #d 1746-1773. #t Korrespondens. #l Engelska
700 1 2 #a Afzelius, Adam, #d 1750-1837. #t Dagböcker. #l Engelska

 

Lagar / lagtexter

För anvisningar om val av uniform titel se Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Lagen får huvuduppslag på den administrativa enheten, i det här fallet landet, och uniform titel på lagens namn:

020 #a 9197553506
110 1 #a Sverige
240 1 0 #a Lagen om offentlig upphandling
245 1 0 #a Allegos lilla gröna. #n D. 1, #p Lagen om offentlig upphandling / #c [utgiven av Stefan Elg, Hans Sylvén]

 

Två lagar / förordningar utgivna tillsammans:

020 #a 9789186245429
110 1 #a Sverige
240 1 0 #a Aktiebolagslagen
245 1 0 #a Aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen 2011
710 1 2 #a Sverige. #t Aktiebolagsförordningen

 

Lagkommentarer se fält 610

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder