Katalogisering


222

Se även  ISSN-manualen och ISSN Sverige.

Nyckeltitel Till Formathandboken

Nyckeltitel är unik titel för en fortlöpande resurs med ISSN. Det är respektive lands ISSN-central som tilldelar resursen nyckeltitel och i Sverige finns ISSN-centralen på KB. Större förändringar i nyckeltiteln kräver ny post och nytt ISSN. Övriga katalogisatörer behöver inte ange nyckeltitel för svenska resurser men det är bra att känna till hur de konstrueras.

För att ta reda på vilken nyckeltitel som har tilldelats en fortlöpande resurs med utländskt ISSN kan man söka i utgivningslandets nationella katalog. Det går också bra att vända sig till ISSN Sverige som kan stå till tjänst med sökningar i den internationella ISSN-portalen.

Nyckeltitel konstrueras av titel i delfält 245#a

Delfält 245 #b anges inte i nyckeltiteln:

222 0 #a Galago                                                          
245 1 0 #a Galago : #b tidsmagasinet 

 

Delfält 245 #c anges inte i nyckeltiteln:

222 0 #a Academica biblica
245 1 0 #a Academica biblica / #c Society of Biblical literature

Särskiljande tillägg vid likalydande titlar

Eftersom en nyckeltitel måste vara unik kräver likalydande titlar särskiljande tillägg. Särskiljande tillägg anges inom parentes i delfält #b och väljs så att den uniforma titeln blir unik med så få termer som möjligt. Om flera särskiljande tillägg behövs, anges de i följande prioritetsordning: utgivare (om titeln är ett publikationsord) eller utgivningsort, startår, utgåva, medietyp. Typ av publikation kan också användas.

Utgivare som särskiljande tillägg

Används när titeln är ett publikationsord, till exempel rapport, bulletin:

222 0 #a Rapport #b (Institutionen för konstruktion och mekanik, Chalmers tekniska högskola)

Utgivningsort som särskiljande tillägg

Det finns två eller flera Cinema:

222 0 #a Cinema #b (Stockholm)                          

Utgivningsort och startår som särskiljande tillägg

Det finns två eller flera resurser med titeln Resemagasinet och utgivningsort Stockholm som särskiljande tillägg:

222 0 #a Resemagasinet #b (Stockholm. 1992)

Publikationstyp som särskiljande tillägg

Båda resurserna är utgivna i Örebro och har startår 1990:

222 0 #a Respons #b (Företagstidning)

 

222 0 #a Respons #b (Ungdomstidning)

Språkutgåva som särskiljande tillägg

Det finns flera språkutgåvor:

222 0 #a Sverige i Eu #b (Svensk utg.)

Medietyp som särskiljande tillägg

Resursen är utgiven i olika medietyper:

222 0 #a Smedjan                                                     

 

222 0 #a Smedjan #b (Online)                                         

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder