Katalogisering


210

Förkortad titel Till Formathandboken

Fortlöpande resurser

KB anger inte förkortad nyckeltitel. Tidigare angavs de för publikationer inom matematik, naturvetenskap och medicin, dvs. SAB-klassningar inom T, U och V samt vissa P- klassningar.

För de bibliotek som använder förkortad nyckeltitel finns List of title word abbreviations (ISSN International Centre).

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder