Katalogisering


044

Landkod för utgivande/producerande enhet Till Formathandboken

 

Använd fält 044 för verk utgivet i två eller flera länder. Ange landkoderna i samma ordning som utgivarna har angivits i fält 260. Ange också kod för primärt utgivningsland i fält 008.

044 #a fi #a sw
Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder