Katalogisering


042

Katalog-/bibliografikod Till Formathandboken

Delfält 042 #9 används för att möjliggöra uttag till bibliografier, som ingår i LIBRIS Deldatabaser.

Se även Artikelindexering.

KB anger följande bibliografikoder:

  • NB (Nationalbibliografin)
    Läggs i samtliga NB-poster
  • SUEC (Suecana extranea)
    Från juli 2012 läggs SUEC även i poster som bara bibliograferas. Läs mer

Fram till och med 2010 angavs även SHB (Svensk historisk bibliografi).

Poster som konverterats från LIBRISIII kan innehålla upprepade fält 042. Om man behöver uppdatera eller revidera en sådan post måste alla koderna läggas i samma fält 042 i var sitt delfält #9 för att kunna sparas. Makulera övriga fält 042.

Vid postimport: Text i delfält 042 #a ska ligga kvar. Lägg till bibliografikod/er i delfält 042 #9:

042  #a Icode #9 SUEC

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder