Katalogisering


040

Katalogiserande instans Till Formathandboken

  • #a = primärkatalogiserande bibliotek
    Delfält 040 #a ska visa första katalogiserande bibliotek och överensstämma med 008 Katalogiserande instans. Det gäller även vid postimport.
  • #d = uppgraderande bibliotek
    Använd delfält 040 #d vid uppgradering av fullständighetsnivå i fält 000.
  • #e = regler för deskriptiv katalogisering. Låt rda ligga kvar för importerade poster. Se anvisningar för importerade RDA-poster.

Låt redan inlagda delfält 040 #a eller #d ligga kvar. Ändra inte poster med endast delfält 040 #d till 040 #a.
Om en post saknar fält 040, kan man i postens "history" se vilket LIBRIS-bibliotek som var först och då ange det i delfält 040 #a. Vid postimport se nedan.

Vid postimport: Ange bibliotekets sigel i delfält 040 #d sist i fält 040. Om fält 040 saknas helt anges bibliotekets sigel i delfält 040 #d utan något föregående delfält 040 #a. Observera att 040 #e rda ska ligga kvar (se ovan).

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder