Katalogisering


035

Unikt nummer i annat system Till Formathandboken

Fält 035 läggs aldrig in manuellt.

Vid postimport:

Se Minikrav för importerade bibliografiska poster

Viktigt: När man kopierar poster för att utnyttja dem vid katalogisering ska alla fält 035 tas bort.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Peter Fredin, Olof Osterman och Madeleine Primmer, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder