Katalogisering


022

Se även  ISSN-manualen och ISSN Sverige.

Internationellt standardserienummer (ISSN) Till Formathandboken

Ett ISSN-nummer är strikt knutet till en nyckeltitel, se fält 222. När man en gång har tilldelat det unika numret till en unik nyckeltitel kan man inte ändra det. Större ändringar i titeln kräver ny post och nytt ISSN.

Ange bindestreck enligt modellen 1122-3344.

Vid katalogisering av svenska resurser anges första indikator 0 (Internationellt intresse; fullständig post registrerad med ISSN) och följande delfält används aktivt:

022 0/_#a Korrekt ISSN
022 0/_#2 f (= kod för ISSN Sverige, dvs svenskt nummer )

Vid behov används även följande delfält:

022 0/_#y Felaktigt ISSN
022 0/_#z Annullerat ISSN

Följande delfält kan förekomma men används inte aktivt (låt vara kvar om de är korrekta):

022 0/_#l ISSN-L
022 0/_#m Annullerat ISSN-L

Observera att alla delfält placeras i samma 022-fält.

022 0 #a 1653-736X #y 1122-3344 #2 f

Felaktiga ISSN

Felaktigt ISSN i en monografi anges i en 500-anmärkning i katalogposten för monografin. Är felet generellt anges det felaktiga ISSN-et också i 022 #y i seriehuvudposten.

ISSN-L

Delfält 022 #l används för att ange ISSN-L (ISSN-Link). ISSN-L är ett standardnummer tilldelat av ISSN-nätverket för att samla olika versioner av samma fortlöpande resurs. Det ISSN som först tilldelas en fortlöpande resurs blir ISSN-L. ISSN Sverige lägger inte ISSN-L i svenska poster men bibliotek som så önskar kan använda delfältet om ISSN-L står angivet i resursen. Det är dock viktigt att numret är korrekt. Ett annullerat ISSN-L hamnar i delfält 022 #m. För att kontrollera om ett angivet ISSN-L är riktigt kan man söka i en tabell på ISSN International Centres webbplats.

022 0 #a 1654-1529 #l 1654-1529 #y 1651-0798 #z 1653-6770#2 f
222 #a Rapport #b (Centrum för klimatpolitisk forskning)
245 1 0 #a Rapport / #c Centrum för klimatpolitisk forskning

 

ISSN för e-resurs i tryckt publikation

Om ISSN för e-resursen står i den tryckta publikationen (eller tvärtom) lägger man detta nummer i delfält 022 #y i posten för den tryckta publikationen. Medietermer som till exempel (Online) eller (Print) får absolut inte förekomma i 022.

Se även fält 776 och  Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder