Katalogisering


020

Internationellt standardboknummer (ISBN) Till Formathandboken

Tio- och trettonsiffriga ISBN

I LIBRIS (men inte i Voyager) kan ISBN sökas som både tio- och trettonsiffrigt nummer, oavsett hur numret är registrerat i den bibliografiska posten. Det innebär att numret inte ska dubbleras i fält 020.

  • Finns både ett tiosiffrigt och ett trettonsiffrigt ISBN angivet i en publikation ska enbart det trettonsiffriga anges i den bibliografiska posten.
    Vid postimport: Ta inte bort det tiosiffriga om båda finns angivna.
  • Finns enbart ett tiosiffrigt ISBN angivet i en publikation anges enbart detta nummer i posten.
  • Tryckning med trettonsiffrigt ISBN: bibliografisk post med enbart tiosiffrigt ISBN kompletteras inte med det trettonsiffriga numret.
    Vid felaktigt ISBN i tryckning se nedan.

 

Felaktiga ISBN

Kontrollera och konvertera tio- och trettonsiffriga ISBN

Felaktigt nummer läggs i delfält 020 #z. Felaktigt nummer kan vara felkonstruerat eller höra till en annan publikation. Det korrekta numret läggs i delfält 020 #a. Lägg till bestämningen korr. i delfält #q om numret har korrigerats jämfört med vad som står i publikationen (eller dess inlaga).
Läs om Ordningsföljd på bestämningar

Rätt ISBN i inlagan men felaktigt ISBN på omslaget

Om  ISBN är rätt i inlagan, men felaktigt på omslaget läggs numret från inlagan i delfält 020 #a, utan bestämningen korr. i delfält #q. I delfält 020 #z läggs det felaktiga numret följt av en bestämning i delfält #q till var det felaktiga numret står:

020 #a 9113245227 #z 91123457 #q omslag

 

020 #a 9113009842 #z 9113008765 #q skyddsomslag

Fel ISBN i inlagan men rätt ISBN på omslaget

Om ISBN är felaktigt i inlagan, men rätt på omslaget läggs det korrekta numret i delfält 020 #a med bestämningen korr. i delfält #q. I delfält 020 #z läggs det felaktiga numret, men ingen bestämning:

020 #a 9170023034 #q korr. #z 9170022034

 

Läs om Ordningsföljd på bestämningar 

Fel ISBN i tryckning

Bibliografisk post med tiosiffrigt ISBN, där en ny tryckning har ett felaktigt trettonsiffrigt ISBN får ett nytt 020-fält. Där läggs det korrigerade numret i delfält 020 #a med bestämningen korr. i delfält #q. I delfält 020 #z läggs det felaktiga numret, med angivande av vilken/vilka tryckningar det avser i delfält #q:

020 #a 91-638-4038-3
020 #a 9789163840388 #q korr. #z 9789163840368 #q 3.-4. tr.

 

 

Olika ISBN i publikation och på förpackning

Publikationer med eventuella tillbehör som ligger i en förpackning (t.ex. låda eller skyddskassett) där publikationen har ett ISBN och förpackningen ett annat ISBN, får två 020-fält i posten, med bestämningar. Formulera bestämningen för förpackningen med innehåll enligt konstruktionen: ”tills. med x i låda/skyddskassett”.
Förpackningen beskrivs i första hand med någon av termerna

• låda (= förpackning med lock) eller
• skyddskassett (= specialgjort skyddsfodral eller skyddsbox för böcker med åtminstone en öppen sida (boken/böckerna skjuts in i kassetten)).

Om ingen av dessa termer är tillämplig kan annan term användas.

Använd samma term i fält 020 #q och i övriga berörda fält i posten, t.ex. 300 #c.

020 #a 9789129687705 #q inb.
020 #a 9789129686685 #q tills. med tygkatt i låda
300 #a [32] s. : #b ill. ; #c 24 cm i låda 25 cm 

 

020 #a 978-91-86745-17-2 #q inb.
020 #a 978-91-86745-24-0 #q tills. med 4 andra böcker i skyddskassett
300 #a 104 s. ; #c 19 cm i skyddskassett 20 cm


Om lådan / skyddskassetten har en egen titel, redovisa denna titel i fält 246.

Läs även i fält 500 om publikationer med tillbehör i låda eller annan förpackning, där bok och förpackning har samma ISBN.

Tidigare utgiven bok i ny förpackning

Ibland händer det att en redan katalogiserad bok ges ut på nytt sätt vid ett senare tillfälle. Ofta handlar det om att boken förpackas med tillbehör i en låda eller tillsammans med andra böcker i en skyddskassett. Lägg i sådana fall till den nya förpackningens ISBN med bestämning i ett nytt 020-fält i den befintliga bibliografiska posten för boken och komplettera med en förklarande 500-anmärkning.

Anmärkningen i fält 500 kan se olika ut i olika fall, beroende på vad som behöver förklaras:

020 #a 978-91-29-67081-3 #q inb.
020 #a 9789129689884 #q tills. med 3 plastfigurer i låda
260 #a Stockholm : #b Rabén & Sjögren, #c 2009
500 #a 5. tr., 2013 utgiven med 3 plastfigurer i låda


 

020 #a 9789174056976 #q inb.
020 #a 978-91-7405-856-7 #q tills. med 2 andra böcker i skyddskassett
260 #a Malmö : #b Egmont Kärnan, #c 2012
500 #a Skyddskassett, med titel: Sunes bästisar! : presentbox med tre Suneböcker, utgiven 2013 av Egmont Kids Media

Gemensamt ISBN för flera publikationer

För publikationer med gemensamt ISBN läggs det gemensamma numret i alla delarna. Har de enskilda böckerna dessutom ett eget ISBN blir det två 020-fält, se stycket ovan. Lägg till en bestämning i delfält #q:

020 #a 9140635422 #q tills. med 3 andra böcker

  

020 #a 978-91-638-6019-5
020 #a 978-91-638-7017-0 #q Pixi-serie 191

Här har förlagets term använts som bestämning. 

Två ISBN (två utgivare) i samma post

En publikation med två ISBN som går till olika utgivare, men som enligt riktlinjerna i Nytryck och delupplagor katalogiseras i en post får två 020-fält i posten. Lägg till respektive utgivare som bestämning:

020 #a 9172092556 #q Riksantikvarieämbetet
020 #a 9152007073 #q Svenska institutet

Parallellutgåvor som redovisar båda utgåvornas ISBN

ISBN som hör till samtidigt utgiven parallellutgåva (som katalogiseras i egen post) ska inte läggas i delfält 020 #z. I stället redovisas numret i en anmärkning i fält 588. Posterna parallellänkas. 

ISBN finns på en inklistrad etikett eller saknas helt i publikationen

ISBN anges på vanligt sätt i fält 020. Dessutom görs en anmärkning i fält 588.
Ange dock inte här ISBN från inklistrad etikett som har tillförts i samband med att en restupplaga har köpts upp av annat förlag. Ange detta endast i 588

Bandtyper

Om ISBN saknas i posten kan man inte lägga bandtyp i fält 020, eftersom posten då fastnar i ISBN-kontrollen i Voyager. I dessa fall lägger man i stället en anmärkning om bandtyp i fält 500.

Inb.

Skrifter med hårda pärmar betraktas som inbundna, inb., oavsett om de är limmade eller trådhäftade. Pärmarna skall vara styva. Alltså inte gå att böja.

Hft.

Skrifter med mjuka pärmar betraktas som häftade. Normalt anges inte bandtypen, hft., för dessa. När andra ISBN förekommer i posten bör hft. läggas till som ett särskiljande tillägg.

020 #a 9789173871389 #q inb.
020 #a 9789173871372 #q hft.

Spiralh. och spiralbd

Skrifter med spiralrygg och mjuka pärmar är spiralhäftade. Skrifter med spiralrygg och hårda pärmar är spiralband. En skrift med spiralrygg och hårda pärmar betraktas som spiralbd även om spiralen är synlig.
Både spiralh. och spiralbd anges som särskiljande tillägg i fält 020.

Bandtyper NB-praxis

Från och med juni 2016 tillämpar NB en praxis med utskrivna bandtyper. Bandtyperna har anpassat utifrån den standard som används av den svenska förlagsbranschen. Det innebär att fler bandtyper än ovan nämnda anges i posterna. Andra bibliotek som vill använda termerna kan göra det. Nedan följer de bandtyper som används:

Inbunden
Board book
Halvfranskt band
Halvklotband
Kartonnage
Klotband
Häftad
Danskt band
Flipback-bok
Flexband
Pocket
Storpocket
Spiralhäftad
Spiralbunden

 Kommentar: Vid osäkerhet om bandtyp välj det överordnade begreppet t.ex. vid osäkerhet om ett band är ett halvfranskt band välj då istället inbunden

 

020 #a 9789173871389 #q inbunden
020 #a 9789173871372 #q häftad
020 #a 9789185841868 #q danskt band
020 #a 9789173538138 #q klotband
020 #a 9789186835248 #q flexband


 

Ordningsföljd på bestämningar

(gäller främst NB)

Om flera bestämningar ska läggas efter ett ISBN läggs de i ordningen korr., bandtyp, delbeteckning, utgivare, övrig bestämning:

Fingerat exempel:
#q korr. #q inb. #q d. 1 #q Atlantis #q bibliofiluppl.

  

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder