Katalogisering


490

Serietitel Till Formathandboken

Seriehuvudposter - allmänt

Sedan juni 2008 gör NB inte längre huvudposter för svenska serier. Befintliga seriehuvudposter hålls uppdaterade och avslutas när serien avslutas eller byter titel (se KRS 21.2C).

Bibliotek som så önskar kan fortsätta att skapa seriehuvudposter. En anledning till det kan vara att man sköter sitt förvärvsarbete i Voyager och därmed vill ha kontroll på beställningar och leveranser av seriedelar. Enheten för Kunskapsuppbyggnad på KB, som katalogiserar utländsk litteratur, fortsätter  att skapa seriehuvudposter för de utländska monografiserier man prenumererar på.

Se även Flerbandsverk eller serie?

Del i serie utan huvudpost

Redovisa delens serieuppgift i fält 490 såsom den är angiven i delen. Förstaindikator ska vara 0:

490 0 #a En kalasbok från Alfabeta
  
När serietiteln anges på varierande sätt i delen anges i första hand den serieuppgift som står i primärkällan. Läs mer om citeringsordningen i KRS 1.6B.


Undertitel till serie tas endast med i fält 490 om den behövs för seriens identifikation (KRS 1.6D1). I tveksamma fall citeras informationen i fält 500.

Parallelltitel

Parallelltiteln anges i ett nytt delfält a:

490 0 #a Schriften zum 100-jährigen Jubiläum der Eisenbahnfährlinie Sassnitz-Trelleborg ; #v 3 = #a Skrifter till 100-års jubileum på tågfärjeleden Trelleborg-Sassnitz ; #v 3
(När seriehuvudpost finns anges enbart seriens huvudtitel i fält 490.)

Del i serie med huvudpost

Kontrollera alltid i seriehuvudposten vad som är den korrekta serietiteln. För att hitta seriehuvudposter i Voyager söker man i Index selection: Tidskriftstitel <. Söker man i indexet Uniform titel/serietitel får man endast fram seriehuvudposter som innehåller fält 130.

Serietiteln i delen stämmer överens med huvudpostens korrekta titel

Om serietiteln i delen stämmer överens med den korrekta serietiteln i huvudposten, ange den i fält 490 i posten för seriedelen. Korrekt serietitel väljs enligt följande prioriteringsordning: 
1. Fält 222, både delfält #a och #b

I seriehuvudposten:

222 0 #a Fremdensprachen in Geschichte und Gegenwart

I seriedelen anges:

490 0 #a Fremdensprachen in Geschichte und Gegenwart


I seriehuvudposten:

222 0 #a FoU-rapport #b (Blekinge FoU)              


I seriedelen anges:

490 0 #a FoU-rapport (Blekinge FoU)                
2. Om fält 222 saknas, se fält 130

I seriehuvudposten:

130 0 #a Bonanza (Köpenhamn)                          


I seriedelen anges:

490 0 #a Bonanza (Köpenhamn)                          
3. Om fält 222 och 130 saknas, se delfält 245 #a

I seriehuvudposten:

245 1 0 #a Routledge studies in social and political thought


I seriedelen anges:

490 0 #a Routledge studies in social and political thought

 

Serietiel i avvikande form

Om serietiteln skiljer sig något (mindre förändring, se KRS 21.2C2) från huvudpostens serietitel anges delens serietitel i fält 490. Förstaindikator ska då vara 1. Om serietiteln anges på varierande sätt i delen, välj den titel som står i primärkällan. Ange den korrekta serietiteln från huvudposten i fält 830. Indikator 1 i fält 490 innebär att den korrekta serietiteln i fält 830 blir sökbar:

490 1 #a Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie, #x 0346-718X ; #v 2212
830 0 #a Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie, #x 0346-718X ; #v 2212


Om serietiteln i delen skiljer sig markant från den i huvudposten, d.v.s. om den genomgått en större förändring (KRS 21.2C2) så ska huvudposten avslutas. Ange i så fall delens serietitel i fält 490. Förstaindikator ska vara 0. Ange också numret på delen i delfält #v men ange inget ISSN. Lägg en anmärkning i 500:

500 #a I publikationen felaktigt: ISSN XXXX-XXXX


För de bibliotek som så önskar kan en ny huvudpost göras för den ny serietiteln.

Serietitel saknas i delen

490 1 #a [Avhandling / Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen], #x 1101-718X ; #v [83]
830 0 #a Avhandling / Göteborgs universitet, Psykologiska institutionen, #x 1101-718X ; #v 83

490 #x ISSN

I delfält 490 #x anges i första hand ISSN. I föregående format tilldelades fortlöpande resurser som saknade ISSN ett unikt nummer som började på 99. Om tidigare delar har sådana 99-nummer i 440 eller 490 kan man gärna fortsätta ange det i delfält 490 #x eftersom det skapar konsekvens i träfflistor. Om ISSN saknas i den del som katalogiseras anges det utan klammer.

490 #v Delnummer

Finns serietitel men inte delnumrering i delen anges numret inom klammer.

Lägg till [bis] efter delnumret om en del har fått samma nummer som en tidigare del, såvida inte numret bara är felskrivet:

490 0   #a Rapportserie / Folkhälsoinstitutet, #x 1104-358X ; #v 37 [bis]

Lägg till [dvs] och korrekt delnummer om delnumret i objektet är felskrivet:

490 0   #a Moderna museets utställningskatalog ; #v 281 [dvs 282]

Årsböcker

490 0   #a Årsbok för kristen humanism och samhällssyn, #x 1650-0113 ; #v 63(2001)
490 0   #a Årsbok i svensk undervisningshistoria, #x 0346-8461 ; #v 82(2002) = 198

Specialnummer, jubileumsnummer, parallell numrering

Delbeteckningar som "Specialnummer", "Jubileumsnummer" etc. anges också i delfält 490 #v. Parallell numrering anges efter likhetstecken:

245 1 0 #a Patent- och registreringverket 1892-1992 : #b PRV 100 år
490 0 #a Dokument inifrån, #x99-2018823-9 ; #v 1992:3 = jubileumsnummer

 

490 #9 Form för filering

Delfält 490 #9 med innebörden standardiserad form för filering behöver inte längre anges i serie- och länkfält. Delfältet får dock användas om så krävs för lokal tillämpning. Delfältet bör också ligga kvar oförändrat i tidigare registrerade LIBRIS-poster.

Underserier

Underserier anges i ett nytt 490-fält under huvudseriens 490-fält:

490 0 #a Acta Wexionensia, #x 1404-4307 ; #v 31
490 0 #a Pedagogik


Om man önskar kan huvudserien dessutom anges i fält 830 men det är en frivillig uppgift som inte tillämpas av KB:

490 1 #a Progress in molecular and subcellular biology, #x 0079-6484 ; #v 46
490 0 #a Marine molecular biotechnology, #x 1611-6119
830 #a Progress in molecular and subcellular biology, #x 0079-6484 ; #v 46


Här är fält 830 obligatoriskt eftersom huvudseriens titel på publikationen inte är den korrekta:

490 1 #a Intrigue
490 0 #a Romantisk spänning
830 #a Harlequin intrigue

 

Vid postimport

Ta bort delfält 490 #w (alternativt ersätt med seriehuvudpostens BibID, om sådant finns i LIBRIS). Komplettera delfält 490 #x och #v med ISBD-interpunktion om det saknas.

Seriebiuppslag i fält 830

Bibliotek som vill att serieuppgifter ska vara sökbara i serietitelindex kan ange serieuppgiften i fält 830.

Författarserier, samlade verk etc.

Om alla delar i en serie har samma upphovsman, komplettera med fält 800. Förstaindikator ska vara 1. Läs mer om seriebiuppslag under personnamn i fält 800.

Serieuppgift från skyddsomslag

Löst skyddsomslag räknas inte som godkänd källa för serieuppgift. Serietitel och/eller series delnumer som hämtas från skyddsomslag skall sättas inom klammer (KKS-meddelande 1990:4).

490 1 #a [En sann historia]
588 #a NB: Serietitel från skyddsomslag
830 0 #a En sann historia

 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder