Katalogisering


440

Serietitel - biuppslagsform Till Formathandboken

Fältet används inte från 2009, se istället fält 490, men ska ligga kvar oförändrat i äldre och importerade poster.

Vid postimport: Ta bort delfält 440 #w (alternativt ersätt med seriehuvudpostens BibID, om sådan finns i LIBRIS). Komplettera delfält #x och #v med ISBD-interpunktion.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder