Katalogisering


362

Alfanumeriska och/eller kronologiska volymbeteckningar Till Formathandboken


Ange första indikator 0 = Normaliserad form.

Från 2009 tillämpar NB en förenklad praxis för fält 362. Numrering återges endast för första och sista numret så som den anges på den fortlöpande resursen med förkortningar enligt KRS 12.3B:

362 #a 1-
362 #a Nr 1-
362 #a Nr 1-nr 5
362 #a No. 1-
362 #a Årg. 1(2002): nr 1-
362 #a Årg. 1(1999): nr 1-årg. 3(2001): nr 4
362 #a Årg. 1(1990/1991): nr 1-
362 #a 1997: nr 1-2001: nr 4
362 #a 1999: nr 1-1999: nov.
362 #a 1995: 1-årg. 1(2000): nr 1
362 #a [19]99: nr 1-2001: 4
362 #a Nr 1-1997: 4

Om första numret saknar numrering anges [Nr 1] – eller dess motsvarighet på huvudtitelns språk. Om följande nummer har en numrering följs denna.

Om uppgift om första numret saknas används inte fält 362 alls. Istället görs en anmärkning:

500 #a Beskrivningen grundad på 1998:11

 
Om resursen är avslutad med ett nummer som KB har skrivs i fält 362:

362 0 #a -2008: nr 4                                

 

Om vi saknar första numret men har uppgift om första numret ändå (t.ex. från webben) anger vi numret inom klammer i fält 362.  I fält 588 anger vi källan för uppgiften i 362 och talar också om att vi saknar första numret.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder