Katalogisering


830

Seriebiuppslag under titel Till Formathandboken

Del i serie utan huvudpost

I juli 2008 upphörde NB med att skapa seriehuvudposter för nya svenska serier, undantagen är de serier som redan fått ISSN. Serieuppgiften anges enbart i delens fält 490. Fält 830 i befintliga poster ska dock alltid ligga kvar, även om det är identiskt med fält 490. Bibliotek som vill att serieuppgifter ska vara sökbara i serietitelindex anger serieuppgiften även i fält 830.

En översatt serie, utan seriehuvudpost på översättningsspråket

En översatt series uniforma titel anges i fält 830 med översättningsspråket i delfält l.

Konstruerat exempel:

490 1 #a Miljöserien
830 0 #a Environment series. #l Svenska


För författarserier se fält 800.

Vid postimport: Låt fält 830 ligga kvar. Ta bort delfält 830 #w (alternativt ersätt med seriehuvudpostens BibID, om sådan finns i LIBRIS).

Del i serie med huvudpost

Bibliotek som så önskar kan fortsätta att skapa seriehuvudposter för att redovisa delarna eller registrera leveranser av delar i prenumererade serie etc. Enheten för utländsk litteratur (UL) på KB fortsätter att skapa seriehuvudposter för utländska monografiserier som man prenumererar på.

När en varianttitel finns i boken läggs den korrekta serietiteln i 830.

Delfält x anges i fält 830 analogt med hur det görs i fält 490.

Exempel på fält 830.

Bortfilering av artiklar

Fält 830 används normalt inte för att få till stånd bortfilering av artiklar. Bibliotek som så önskar för interna behov kan dock använda fält 830 för detta ändamål.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder