Katalogisering


800

Seriebiuppslag under personnamn Till Formathandboken

För vidare anvisningar om Uniforma titlar se:

Författarserier

Använd fält 800 för att hålla samman så kallade författarserier och delar av en författares verk som ges ut med gemensam serietitel. Redovisa då den gemensamma serietiteln som vanligt i fält 490. Redovisa därutöver i fält 800 författare i delfält #a och titel på originalspråk i delfält #t. Vid översättning läggs översättningsspråket i delfält 800 #l.

Lägg inget seriebiuppslag i fält 800 för författarserier som saknar originaltitel (dvs inte har utgivits som författarserie på originalspråket), utan redovisa serien endast i fält 490. Detsamma gäller om seriens originaltitel är okänd.

Verk på originalspråk med en primär upphovsman:

020 #a 9177130189
100 1 #a Sandemo, Margit, #d 1924-
245 1 0 #a Demonens vingar / #c Margit Sandemo
490 1 #a De svarta riddarna ; #v 9
800 1 #a Sandemo, Margit, #d 1924-. #t De svarta riddarna ; #v 9


Översatt verk:

020 #a 9171174753
100 1 #a Campbell, Joanna
240 1 4 #a The bad luck filly. #l Svenska
245 1 0 #a Förföljd av otur / #c Joanna Campbell ; svensk översättning: Åsa Kajgård
490 1 #a Fullblod ; #v 42
800 1 #a Campbell, Joanna. #t Thoroughbred. #l Svenska ; #v 42

Verk med två eller tre primära upphovsmän får seriebiuppslag på den först nämnda upphovsmannen:

020 #a 9789127117358
100 1 #a Johansson, George, #d 1946-
245 1 0 #a Båtar / #c George Johansson & Jens Ahlbom
490 1 #a Mulle Mecks första bok
700 1 #a Ahlbom, Jens, #d 1954- #4 ill #4 9pu (koden 9pu endast på NB-nivå)
800 1 #a Johansson, George, #d 1946-. #t Mulle Mecks första bok

 

Samlade verk etc.

Använd även fält 800 då delar eller hela produktionen av en författares verk ges ut i samlingsutgåvor i flera delar (med en serietitel redovisad i fält 490), exempelvis Dikter, Samlade verk. För att hålla samman delarna och för att kunna särskilja olika utgåvor anges i delfält 800 #t passande grupptitel, Dikter, Samlade verk etc. Gör vid behov övriga särskiljande tillägg efter delfält 800 #t enligt instruktionerna för uniforma titlar. Om samma samlade verk etc. kommit i olika utgåvor skiljs dessa åt genom årtalstillägg i delfält 800 #f. Redovisa dessutom uniform titel redovisa i tillämpliga fall i fält 240. Använd delfält 800 #w används för att länka till huvudposten för serien eller flerbandsverket (i de fall då det finns en huvudpost).

Verk på originalspråk:

100 1 #a Strindberg, August, #d 1849-1912
240 1 0 #a Dramatik. #k Urval
245 1 0 #a Siste riddaren ; #b Riksföreståndaren ; Bjälbo-jarlen / #c August Strindberg
490 1 #a August Strindbergs samlade verk ; #v 27
700 1 2 #a Strindberg, August, #d 1849-1912. #t Siste riddaren
700 1 2 #a Strindberg, August, #d 1849-1912. #t Riksföreståndaren
700 1 2 #a Strindberg, August, #d 1849-1912. #t Bjälbo-jarlen
800 1 #a Strindberg, August, #d 1849-1912. #t Samlade verk ; #v 27 #w 8203252

 

Översatt verk: 

100 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924
240 1 4 #a Das Schloss. #l Svenska
245 1 0 #a Slottet / #c Franz Kafka ; översättning och kommentarer: Hans Blomqvist, Erik Ågren
490 1 #a Samlade skrifter / Franz Kafka
800 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924. #t Samlade verk. #l Svenska

 

Fält 800 kan  i vissa undantagsfall användas för grupptitlar även om inte en serie redovisats i 490/440. Uppgiften kan till exempel hämtas från fält 245. Se även Flerbandsverk - Konverterade flerbandsverk.

020 #a 8203189814 #q hela verket
020 #a 8203189636
100 1 #a Ibsen, Henrik, #d 1828-1906
240 1 0 #a Dramatik. #k Urval
245 1 0 #a Henrik Ibsens skrifter. #n 4 / #c [Vigdis Ystad (hovedredaktør)]
505 0 #a Svanhild -- Kjaerlighedens komedie -- Kongs-emnerne
700 1 2 #a Ibsen, Henrik, #d 1828-1906. #t Svanhild
700 1 2 #a Ibsen, Henrik, #d 1828-1906. #t Kjaerlighedens komedie
700 1 2 #a Ibsen, Henrik, #d 1828-1906. #t Kongs-emnerne
800 1 #a Ibsen, Henrik, #d 1828-1906. #t Samlade verk. #f 2005 ; #v 4 #w 10069298

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder