Katalogisering


111

Huvuduppslag - Konferensnamn Till Formathandboken

Finns det ett distinkt konferensnamn skall konferensens namn vara huvuduppslag.

Är benämningen diffus eller inte återfinns på framträdande plats skall det inte vara något huvud- eller biuppslag. En anmärkning kan med fördel göras i fält 500 för att klargöra att objektet är en konferenspublikation.

Formatering i Voyager

111 2 #a Dymaczewo symposium #n (4 : #d 1992 : #c Dymaczewo)

 

Namnform ska alltid valideras, även vid postimport.

Komplettera vid behov med funktionskod i delfält 111 #4.

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder