Katalogisering


100

Huvuduppslag - Personnamn Till Formathandboken

Auktoritetskontroll

Se Riktlinjer för auktoritetskontroll.

Validera alltid namnformen. Det gäller även vid postimport. 

Delat upphovsansvar - ensam framhävd författare och ”m.fl.”

KRS 21.6B1 säger att den person som tillskrivs ett verk med delat upphovsansvar blir huvuduppslag:

020 #a 9171508783
100 1 #a Jervas, Gunnar, #d 1938-
245 1 0 #a Terrorismens tid / #c Gunnar Jervas m.fl.

Omarbetningar för barn

LC:s tillämpningar och KRS 21.10 följs från och med 1 februari 2008. Det innebär att bearbetaren blir huvuduppslag när omarbetningen gjorts från ursprunglig vuxenlitteratur. Den uniforma titeln gäller bearbetningen, inte det verk som har bearbetats. Gör namn + titelbiuppslag på verket som har bearbetats.

Original

020 #a 9129658446
082 0 4 #a 839.7374 #2 23/swe
084 #a Hc,u #2 kssb/8
100 1 #a Bylock, Maj, #d 1931-
245 1 0 #a Huckleberry Finns äventyr / #c Mark Twain ; återberättad av Maj Bylock ; illustrationer av Nils-Petter Ekwall
500 #a Originalupplaga 2003
700 1 #a Twain, Mark, #d 1835-1910. #t The adventures of Huckleberry Finn. #l Svenska

Översättning

020 #a 9788763803601
041 1 #a dan #h swe
082 0 4 #a 839.7374 #2 2#/swe
084 #a Hccda,u #2 kssb/8
100 1 #a Bylock, Maj, #d 1931-
240 1 0 #a Huckleberry Finns äventyr. #l Danska
245 1 0 #a Huck Finns eventyr / #c Mark Twain ; genfortalt af Maj Bylock ; oversat af Bodil Bredsdorff ; tegninger af Nils-Petter Ekwall
700 1 #a Twain, Mark, #d 1835-1910. #t The adventures of Huckleberry Finn. #l Danska

Omarbetningar till lättläst

Följ anvisningarna i KRS 21.9. Det innebär att författaren till originalverket blir huvuduppslag. Gör biuppslag på bearbetaren/återberättaren:

020 #a 9789170530975
041 1 #a swe #h rus
082 0 4 #a 891.733 #2 23/swe
084 #a Hma.01=c #2 kssb/8
100 1 #a Dostojevskij, Fjodor, #d 1821-1881
240 1 0 #a Prestuplenie i nakazanie. #l Svenska
245 1 0 #a Brott och straff / #c Fjodor Dostojevskij ; återberättad av Johan Werkmäster
700 1 #a Werkmäster, Johan, #d 1955- #4 edt

 
Omarbetningar till lättläst för barn från vuxenlitteratur: Följ anvisningarna ovan under Omarbetningar för barn.

Förlagsutgivna kataloger

Vi följer exemplet i KRS 21.4A1 som säger att förlagsutgivna kataloger över bibliotekssamlingar får författare som huvuduppslag, inte biblioteket. Goldsmith blir huvuduppslag, inte Library of the British Museum:  

A short title catalogue of French books, 1601-1700, in the Library of the British Museum / by V.F. Goldsmith. - Folkestone : Dawsons

Otydligt angivet upphov

Lyft fram primära upphovsuppgifter från förord och andra icke föreskrivna källor och redovisa i 500-anmärkning om publikationen är utgiven av förlag eller privatperson.

Om publikationen är utgiven av institution, lyft fram upphovsuppgifter ur förord etc. om:

  • sökelementet är antytt i objektet ( KRS-uppdateringar 21.4), till exempel om en personlig upphovsman antyds i titel/undertitel och uttyds i förordet
  • informationen är otillräcklig ( KRS-uppdateringar 21.0B), till exempel en diktsamling utan upphovsuppgift i primärkällan där upphovsuppgiften placerats omedelbart efter textens slut

Ny utgåva med samma upphovsmän i annan ordning

Olika utgåvor av samma verk med två eller tre primära upphovsmän får olika huvuduppslag när ordningen på upphovsmännen varierar i de olika utgåvornas primärkällor. Följ primärkällan i respektive utgåva och gör huvuduppslag på den först nämnda upphovsmannen. Gör en anmärkning i den nya utgåvan om förändringen.

Ny utgåva med samma upphovsmän i annan ordning:

020 #a 978-90-364-7035-3
100 1 #a Swedenmark, Eva, #d 1944-
245 1 0 #a Smultron och svek / #c Eva Swedenmark, Annica Wennström
250 #a Storstilsut.
500 #a Wennström först nämnd i tidigare utgåva
700 1 #a Wennström, Annica, #d 1966-

 

Originalupplaga:

020 #a 91-552-3275-2
100 1 #a Wennström, Annica, #d 1966-
245 1 0 #a Smultron och svek / #c Annica Wennström, Eva Swedenmark
700 1 #a Swedenmark, Eva, #d 1944-

100 #4 Funktionskoder

Se även Funktionskoder i fält 700 och Funktionskoder i Formathandboken.

Upphovsman med en funktion

Författare

Ange ingen funktionskod.
NB-praxis: Från och med juni 2016 lägger NB även funktionskod för författare som en RDA-tillämpning. Övriga bibliotek kan även göra det. Funktionskoden för författare är aut.

Övriga

Ange passande kod, till exempel koden art för konstnärer eller cwt för författare till kommentarer:

100 1 #a Larsson, Carl, #d 1853-1919 #4 art

Upphovsman med flera funktioner

Använd vid behov flera funktionskoder i fält 100.
Lägg till funktionskod i fält 100 enligt samma regler som man gör biuppslag om det varit en annan upphovsman, se KRS 21.30K2 och fält 700.

Bilderbok, där samma person är både författare och illustratör:

020 #a 9789127129580
100 1 #a Adbåge, Lisen, #d 1982- #4 aut #4 ill
245 1 0 #a Stor-Emma / #c Lisen Adbåge


Huvuduppslaget är både författare och konstnär: 

020 #a 9163145510
100 1 #a Pernroth-Lüllmaa, Monica, #d 1944- #4 aut #4 art
245 1 0 #a Öppningen : #b [meditation/tankebok] = The opening : [meditations and visions about the miracle of life] = Apertura / #c målningar och texter / paintings and texts / pintoras y textos: Monica Pernroth-Lüllmaa

Blandat upphovsansvar

Blandat upphov innebär att olika personer har bidragit intellektuellt eller konstnärligt genom olika insatser, till exempel genom att skriva, illustrera eller översätta.

Funktionskoder för andra upphovsmän än författare anges bara om det framgår i verket vem som gjort vad. Ibland kan copyrightuppgifter eller omslagstexter vara en hjälp. Funktionskoder kan anges även om upphovsmännens funktion inte framgår av beskrivningen.

 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder