856

Elektronisk adress och åtkomst Till Formathandboken

Förstaindikator 4 (åtkomstmetod: HTTP) är normalvärde.

Andraindikator se Formathandboken.

Vid postimport: Ändra andraindikatorn till 2 när fältet innehåller länk till innehållsförteckning, sammanfattning eller liknande.

Ange fullständig adress, till exempel URL, i delfält 856 #u.

Välj det mest beständiga länkmålet för 856-länkning till fritt tillgängliga onlineresurser. Se Formathandbokens rekommendation.

När adressen i delfält 856 #u går till något annat än det katalogiserade dokumentet i dess helhet, t.ex. en webbplats, eller en del av dokumentet, t.ex. abstract eller innehållsförteckning, läggs en anmärkning i delfält  856 #z:

  • #z Omslag och förlagets beskrivning
  • #z Vidareutveckling av texter, kommentarer till uppgifter, extra räkneuppgifter, förslag till tidsdisposition
  • #z NNFS webbplats
  • #z Fritt tillgänglig via ...

Gör inte 856-länk i de fall länken endast skulle leda till en inloggningssida med krav på lösenord/aktiveringskod.