780

Länkfält - Föregående titel Till Formathandboken

Vid postimport: Ta bort delfält 780 #w (alternativt ersätt med länkmålspostens BibID, om sådan finns i LIBRIS). 

Standardmall för fält 780: Övriga indikatorer och delfält se Formathandboken.

780 0 0 #t Titel (från länkmålet 245, 130 eller 222) #x issn #w bibid                              

 
Exempel:

780 0 0 #t Medlemstidning (Svenska Schweisshundklubben) #w 3030743                     


Ange nytt fält 780 0/4 för varje titel:

022 0 #a 1654-4994
245 1 0 #a Allt om film
780 0 4 #t Ingmar ‡x 1652-3024 ‡w 9196726
780 0 4 #t Stardust, allt om film ‡x 1653-3372 ‡w 9971905

 

Komplettera fält 780 med en förtydligande anmärkningsfras i delfält 780 #i vid behov. Se även anmärkning i fält # 547: Tidigare titlar, komplicerade fall ("Historik").