247

247 Tidigare titel Till Formathandboken

Fält 247 används för integrerande resurser, där 245-fältet skall ändras vid titelbyte, och den tidigare titeln placeras i 247 (dvs man använder samma post).