080

UDK-klassifikation (Universell decimalklassifikation) Till Formathandboken

Vid postimport: Låt fältet ligga kvar 

Svensk utgåva av UDK med konverteringstabell mellan UDK / SAB

UDC summary är den förkortade versionen av UDC (Universal Decimal Classification) med ca 2 000 termer utgiven av UDK-konsortiet.

Vid konverteringen från LIBRISIII till Voyager dubblerades fält 080. Ta bort dubblettfältet.