Fjärråtkomst

Vid katalogisering av elektroniska resurser skiljs på huruvida publikationen enbart förekommer i digital version, eller om den förekommer såväl digitalt som tryckt. I det förra fallet görs en post i LIBRIS, i det senare fallet görs normalt två poster, en för den digitala och en för den tryckta manifestationen.

 

 

Senast uppdaterad: 2010-09-09