Bilder

Lathund

Bildkatalogiseringen baseras på allmänna katalogiseringsriktlinjer samt riktlinjer och förarbeten som:

Plattform för bilddatabaser

Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan

Suecia antiqva et hodierna

Jämförelser har också gjorts med Library of Congress och det är en ambition att ligga så nära deras tillämpningstexter som möjligt.

Lathund för samlingskatalogisering är ett viktigt komplement till Lathund för bildkatalogisering. För affischer finns lathunden Katalogisering av affischer på KB.

Anvisningar för LIBRIS-registrering

För bildkatalogisering finns en särskild mall (bild.tem). Utgå ifrån denna för att göra mallar som passar den egna katalogiseringen.

Postetikett och andra kodfält

Koderna i Leader, 006, 007, 008 förklaras bäst i MARC 21 Format for Bibliographic Data. Den svenska översättningen i LIBRIS Formathandbok är gjord utifrån MARC 21 Concise Format som är en något förkortad online-version, inte lika fullständig i förklaringar och exempel.

000

Leader/ Postetikett

Postetiketten i mallen (bild.temp) ser ut som nedan. I regel behöver inga ändringar göras. Ändra fullständighetsnivå till miniminivå om katalogposten är ytterst enkel.

Poststatus n: Ny post
Medietyp k: Bild (ej projicerbar)
Bibliografisk nivå                       m: monografisk resurs
Kontrollkod för arkivmaterial _: Resursen är ej underkastad
arkivkontroll (normalvärde)
Fullständighetsnivå för katalogiseringen 7: Biblioteksnivå (jfr KRS 1.0D2)
Regler för deskriptiv katalogisering a: AACR2/KRS (normalvärde)
Grad av beroende för sammanhörande post _: Ej specificerat/ej tillämpligt
Entry map 4500: Entry map


006

Registrera/ändra i 006

006 används endast om flera medietyper ska beskrivas i samma post. För ett bildobjekt som består av både en landskapsvy och en karta används 006 för att ange medietyp för kartan.

007

Registrera/ändra i 007

Välj relevanta alternativ för samtliga fält under fliken Grafiska påsynsbilder; Särskild medieterm, Färg, Primär bas för bild och Ram stativ montage.

008

Registrera/Ändra i 008

Typ av utgivningsdatum: Välj kod. Om något värde är okänt ersätts detta med u. T.ex. 1950-tal anges i 008 som 195u.

Utgivningsland: Välj kod

Språk: Välj kod för relevant språk om resursen har ett framträdande textinnehåll. Låt annars koden förbli "icke-språkligt medium" som faller ut i LIBRIS som ”utan text”.
Om flera språk förekommer ange även kod i fält 041.

008 Språk: fre
041 0 #a fre #a swe                  

245 Titel och upphov

245 #a Titel #h [Bild] : #b undertitel / #c Konstnärens namn eller signatur

Följ regler i KRS 1.1. Om ingen titel eller rubrik finns i eller på bilden konstrueras en titel med utgångspunkt i kända uppgifter om resursen eller i resursens motiv.

Information om var ifrån uppgifter om titel hämtas eller att titel konstruerats av katalogisatören läggs i ett allmänt anmärkningsfält 500 #a.  

Om titeln är mycket lång kan titeln förkortas, men utan att väsentlig information utelämnas. De fem första orden ska alltid vara med. Markera uteslutningar med uteslutningstecken, dvs. tre punkter. Om det uteslutna innehållet är av betydelse ska hela titeln registreras i ett 500-fält.

Lägg till #h [Bild] som allmän medieterm efter delfältet #a. Endast om konstnärens namn eller signatur förekommer på objektet anges detta i delfält #c. Namnet eller signaturen registreras som det står skrivet på bildobjektet.

Komplettera med extra titelbiuppslag i fält 740 om det behövs.

245 1 0 #a Teten af Svenska Flottan som förföljer den Ryska den 27 och 28 Julii 1789 #h [Bild] / #c Ritad efter Naturen af J.P.Cumelin  

 
 

245 1 0 #a [Port och kyrkfönster, Närs kyrka] #h [Bild]

260 Utgivning

260 #a Utgivningsort : #b Namn på utgivare, #c utgivningsår

Delfälten #a och #b används endast för publicerade bilder. Finns ingen uppgift om utgivningsort anges Sverige om bilden med säkerhet publicerats här. Annars [S.l.]

Delfält #c är obligatoriskt. Vid osäkerhet skriv ungefärlig tid enligt KRS (1.4F7). Till exempel [18--] för fastställt århundrade, [185-?] för sannolikt årtionde. Observera att [1973?] motsvaras av kod s1973 i fält 008.

300 Fysisk beskrivning

300 #a typ : #b teknik ; #c mått

I den fysiska beskrivningen i delfält 300 #a och #b används nedan angivna termer för att beskriva bilder. Termerna bygger på:
- KRS 8:5B1
- Bilddatabaser och digitalisering - plattform för ABM-samverkan (2001-2002); Objektkategorier, s. 56 ff.
- Plattform för bilddatabaser (2000), s. 38 ff.
- Diskussioner på Enheten för handskrifter, kartor och bilder på Kungl. biblioteket. 

Använd delfält #a för att ange hur många enheter resursen omfattar.

Tekniken i delfält #b specificeras endast om detta tydligt står på materialet eller om uppgiften kan hämtas från säker källa. Använd annars de övergripande termerna.

1 bild
I vissa fall bör den övergripande medietermen bild användas, t ex för dokument gjorda i blandteknik eller om en bild är på flera segment som kan sammanfogas.

300 #a 1 bild : #b gravyr, handkolorerad ; #c 30 x 40 cm

 

300 #a 1 bild på 2 ark : #b gravyr, s/v ; #c 20 x 60 cm på ark 25 x 35 cm och 30 x 35 cm

 


1 tryckt ark
För att förenkla beskrivningen av bilder används från och med 2013 termen tryckt ark för alla tryck, oavsett teknik. Vilken typ av tryckteknik det gäller redogörs för i delfält #b.

- gravyr: kopparstick, etsning, mjukgrundsetsning, akvatint, torrnål, mezzotint, stålstick.
- högtryck: träsnitt, trägravyr, linoleumsnitt
- plantryck: litografi, offset, digitalt tryck

300 #a 1 tryckt ark : #b etsning, s/v ; #c 25 x 32 cm

 

300 #a 1 tryckt ark : #b plantryck, färg ; #c 100 x 70 cm


1 teckning
- blyerts
- penna: bläck, tusch
- lavering: bläck, tusch, akvarell, sepia, bister
- akvarell
- gouach
- krita: pastellkrita, vaxkrita, rödkrita, vitkrita

Om flera tekniker används i samma teckning uppges alla dessa i delfält #b. Den teknik som överväger anges först.

300 #a 1 teckning : #b penna, blyerts och lavering, s/v  ; #c 30 x 40  cm

 

Om blyertsen är synlig i en akvarelliserad teckningen beskrivs bilden som 1 teckning i delfält #a, inte som en målning. I delfält #b uppges båda teknikerna.

300 #a 1 teckning : #b blyerts och akvarell  ; #c 30 x 40  cm

 

1 målning
- olja
- akryl
- akvarell

300 #a 1 målning : #b olja ; #c 75 x 52  cm


1 ritning
En ritning kan vara både tecknad och tryckt. Tekniken för ritningen beskrivs i delfält #b med hjälp av termerna under tryckt ark och teckning.

- teckning: se ovan
- tryck: se ovan

300 #a 1 ritning : #b penna, handkolorerad ; #c 100 x 58  cm

 

300 #a 1 ritning : #b plantryck, s/v ; #c 50 x 32  cm


1 fotografi
Det finns många olika fotografiska tekniker. De nedan angivna teknikerna är endast exempel.

- ambrotyp
- daguerreotyp
- ferrotyp
- panotyp
- pigmentfotografi

300 #a 1 fotografi : #b daguerreotyp, s/v ; #c 10 x 15  cm


1 negativ

300 #a 1 negativ : #b s/v ; #c 10 x 15  cm

 

1 glasnegativ

 

1 diabild

300 #a 1 diabild : #b färg ; #c 10 x 15  cm

 

1 glasdiabild

 

1 skioptikon

 

1 siluett
En siluett kan vara både klippt, tecknad och tryckt. Tekniken för siluetten beskrivs i delfält #b med hjälp av nedan angivna termer samt termerna angivna under tryckt ark och teckning.

- klipp
- teckning: se ovan, pensel: bläck, tusch, akvarell, sepia, bister
- tryck: se ovan

300 #a 1 siluett : #b klipp, s/v ; #c 25 x 12 cm

 

300 #a 1 siluett : #b pensel, s/v ; #c 20 x 20 cm

 


1 adventskalender

300 #a 1 adventskalender : #b färg  ; #c 30 x 40 cm

 

1 vykort

300 #a 5 vykort : #b färg ; #c 10 x 20 cm


1 Exlibris
Tekniken för exlibris beskrivs i delfält #b med hjälp av termerna angivna under tryckt ark.
- tryck: se ovan

300 #a 1 exlibris : #b gravyr, s/v ; #c 10 x 7 cm

 

300 #a 1 exlibris : #b litografi, färg ; #c 10 x 7 cm


1 Medalj
- metall: brons, silver, stål
- gips

300 #a 1 medalj : #b brons ; #c 30 cm i diam.


1 Portfölj
En portfölj består av ett fodral med en eller flera bilder. Antalet bilder i portföljen beskrivs i en parantes i delfält #a.

300 #a 1 portfölj (12 bl.) : #b färg ; #c 30 x 24 cm

 

1 häfte
Här menas bilder som är enkelt sammanbundna, t ex souvenirhäften med vykort eller fotografier. Antalet bilder i häftet beskrivs i en parantes i delfält #a.

300 #a 1 häfte (12 fotografier) : #b färg ; #c 10 x 15 cm

 

300 #a 1 häfte (20 vykort) : #b s/v ; #c 12 x 18 cm

 

Album
Antalet bilder i albumet beskrivs i en parantes i delfält #a. Delfält 300 #b och #c används inte. Albumet beskrivs närmare i fält 563.

300 #a 1 album (78 fotografier)

 

300 #a 1 album (41 fotografier, 19 klipp)


Färg
Följande termer används för att beskriva färgen på en bild i delfält #b.
- s/v
- färg
- handkolorerad: akvarell, guasch
- tonat: sepia

För tryckt bildmaterial beskrivs färgen antingen som s/v (svartvit) eller färg. Om ett tryck eller ett fotografi är kolorerat används termen handkolorerad.

300 #a 1 bild : #b litografi, handkolorerad ; #c 15 x 20  cm

 

300 #a 1 bild : #b linjeetsning, handkolorerad ; #c 38 x 52  cm

 

300 #a 1 fotografi : #b daguerreotyp, handkolorerad ; #c 6 x 9  cm
 

För fotografier som är sepiafärgade används termen tonad, eftersom det är svårt att avgöra om fotografiet var sepiafärgat från början eller om det förändrats med tiden.

300 #a 1 fotografi : #b tonat ; #c 15 x 20 cm

 

I delfält #b är det bildens färg som beskrivs. Om pappret är färgat beskrivs detta i en allmän anmärkning i delfält 500 #a. Om pappret däremot är missfärgat beskrivs detta i delfält 562 #a.

300 #a 1 tryckt ark : #b gravyr, s/v ; #c 16 x 22  cm
500 #a Tryck på grönt papper

 

Mått
Måttangivelser för bilder baseras på KRS kapitel 3.5.D.

Måtten ange i regel endast för arket. Men i de fall bildytan är mindre än hälften av motsvarande mått på arket eller om omfattande ytterligare information återfinns på arket (t.ex. text) anges även måtten för bildytan. Om bildytan är rund så anges måttet i diam.

300 #a 1 tryckt ark : #b litografi, färg ; #c 54  x 42 cm

 

300 #a 1 tryckt ark : #b litografi, färg ; #c 32 x 44 cm på ark 54 x 64 cm

 

300 #a 1 tryckt ark  : #b litografi, färg ; #c 33 cm i diam. på ark 60 x 40 cm

 

För graverade bilder anges plåtens storlek om plåtkanten kan urskiljas. Om plåtytan är mindre än hälften av motsvarande mått på arket eller om omfattande ytterligare information återfinns på arket (t.ex. text) anges även arkets mått.

300 #a 1 tryckt ark : #b gravyr, sv/v ; #c plåt 32 x 44 cm

 

300 #a 1 tryckt ark : #b gravyr, sv/v ; #c plåt 32 x 44 cm på ark 65 x 48 cm

 

Om en bild är på flera segment som kan sammanfogas så anges måtten för den fullständiga bilden. Om bilden inte är sammanfogad anges även arkens mått, och om arken då är i två storlekar anges båda måttuppgifterna. Om arken däremot är i mer än två storlekar, anges det största förekommande höjdmåttet och det största förekommande breddmåttet följt av eller mindre.

300 #a 1 tryckt ark ; #c 20 x 120 cm (monterad bild sammanfogad av flera segment)

 

300 #a 1 bild på 2 ark ; #c 20 x 60 cm på ark 25 x 35 cm och 30 x 35 cm

 

300 #a 1 bild på 4 ark ; #c 20 x 120 cm på ark 30 x 40 cm eller mindre

 

Om en bild har ett ytteromslag inom vilket den avses förvaras sammanvikt, eller om arket självt försetts med en ruta eller sektion som syns utanpå då arket är sammanvikt, anges såväl måtten för det vikta arket som måttuppgifterna för bilden.

300 #a 1 tryckt ark ; #c 80 x 57 cm vikt till 21 x 10 cm

 

300 #a 1 tryckt ark ; #c 20 x 20 cm på ark 40 x 60 cm vikt till 21 x 10 cm

 

500 Allmän anmärkning   

Använd fältet efter behov enligt allmänna katalogiseringsriktlinjer för 500-fältet. Fältet är upprepningsbart och uppgifterna kan med fördel fördelas på flera 500-fält om anmärkningarna rör olika aspekter av resursen.

500        #a Perelle förmodad upphovsman enligt: Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. Uppsala, 1986. S.182       

 

500        #a Teckningen utförd 1668 enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. Uppsala, 1986. S.182

 

500         #a Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh                  

 

500       #a Troligen av konstnären Jacob Gillberg (1724-1793)       

 

500    

#a Fotograf okänd             

 

500 #a Konstnär anonym                                       

 

500 #a Titel konstruerad av katalogisatör

 

500 #a Tryck efter fotografi                                       

 

505 Anmärkning: Innehåll

505-fältet används framför allt för att förteckna olika titlar eller delar i en och samma resurs.

505 0 #a Titlar: 1. Homo sapiens (1903) ; 2. L'enfant prodigue (1902) ; 3. Sed non Satiati (1902) ; 4. San Biagio (1903) ; 5. La Peur (1901) ; 6. La Chevelure (1905) ; 7. Repos (1904) ; 8. Psyché et Pan (1905) ; 9. Écho et Narcisse (1903) ; 10. Le Rire (1906) ; 11. Satyr (1905) ; 12. La joie de vivre (1907) ; 13. L'horreur de vivre (1907) ; 14. Parfume (1907) ; 15. La Force (1907) ; 16. Les Fantômes du passé (1907) ; 17. Orchidées (1907) ; 18. Ombres (utan år) ; 19. Le Foyer (1907) ; 20. L'Inconnu (1907)                                                              

520 Anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning

Fältet används för att beskriva resursens motiv när varken ämnesord eller titel räcker för att beskriva motivet på ett tillfredsställande sätt. Beskrivningen kan åsyfta både det resursen föreställer och det resursen handlar om.
Uppgifter om ett motivs särskilda karaktäristika kan exempelvis formuleras

520

#a Porträtt av författaren Karl Asplund i profil  

Klassifikation och ämnesord

Att beskriva en bilds innehåll eller ämne innebär ställningstaganden som skiljer sig från innehållsbestämningen av textmaterial. Bilder är på en och samma gång generella och specifika till sitt innehåll och kan beskrivas utifrån vad de föreställer och vad de handlar om. Ämnesord tillåter att innehållet beskrivs ur flera aspekter i samma post.

Relationen mellan eventuellt textinnehåll i bilden, bildobjektets funktion och bildens motiv bör beaktas.

Även samlingens karaktär och olika användares behov av sökingångar bör uppmärksammas.

Sedan införandet av Dewey decimal classification på Kungliga biblioteket 2011 har beslut fattats att inte klassificera bilder på KB.

600  Ämne: personnamn

Följ instruktionerna för personnamn i Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord.

600  #a Efternamn, Förnamn, #d födelse- och dödsår 

Andraindikator 4 är normalvärde.

610  Ämne: Institutionsnamn

Följ instruktionerna för institutionsnamn i Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord.

610 #a Institutionsnamn

Andraindikator 4 är normalvärde.

650  Allmänt ämnesord

Följ instruktionerna i Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord.

650 #a Auktoriserat ämnesord #2 sao

Andraindikator är 7 om Svenska ämnesord används. Ange även kod för ämnesordssystem i delfält 650 #2.

650 7

#a Slott #2 sao 

651  Geografiskt ämnesord

Följ instruktionerna i Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord.

651 #a Geografiskt namn

Andraindikator 4 är normalvärde.

651 #a Geografiskt namn #z geografisk underindelning #2 sao

Andraindikator 7 är normalvärde.

Innehåller resursen geografiska referenser används geografiska ämnesord i fält 651 med eventuella underindelningar i delfält #z. Läs om konstruktion av geografiska ämnesord i kapitel 5.3 Geografiska ämnesord i Svenska ämnesords riktlinjer.

651 7

#a Sverige #z Stockholm #z Norrmalm #2 sao

 

651 7

#a Sverige #z Norrbotten #z Kiruna #2 sao 


 

653  Ämnesord (ej auktoriserat)   

Ämnesordsförslag läggs i delfält #a följt av (prel/[sigel]) och anmäls via Ämnesordsförslag.

653     #a Filmpostrar (prel/S)                               

655   Indexterm genre/formterm

655 #a Ämnesord #2 gmgpc//swe

Andraindikator är 7.
gmgpc//swe = Svensk tesaurus för grafiskt material.

TGM II.  är en tesaurus för grafiskt material som används för att beskriva bildresursens form och genre. Använd gärna flera 655 fält om det bidrar till att bredda och fördjupa beskrivningen.

655    7 #a Fotografier #2 gmgpc//swe

 

655   #a Porträtt #2 gmgpc//swe                                                  

 

655    7 #a Kopparstick #2 gmgpc//swe

 

Ingång på upphovsman

Sök och validera alltid fälten för personnamn och institutionsnamn i auktoritetsregistren. Om möjligt kopieras även namnen därifrån. Parallella namnformer samt biografiska uppgifter registreras vid behov i auktoritetsposter. Följ anvisningarna i Riktlinjer för auktoritetskontroll.
Lägg till en funktionskod i delfält #4 som talar om personens funktion, till exempel gravör (egr) eller fotograf (pht).

Funktionskoder för bild- & kartkatalogisering:

Animator anm Animatör
Architect arc Arkitekt
Artist art Konstnär
Artistic director ard Art director
Attributed name att Attribuerat namn
Cartographer ctg Kartograf
Collector col Samlare
Copyright holder cph Upphovsrättsinnehavare
Cover designer cov Bokillustratör
Delinator dln Teknisk ritare
Designer dsr Formgivare
Engraver egr Gravör
Illuminator ilu Illuminatör
Illustrator ill Illustratör
Landscape architect lsa Landskapsarkitekt
Lithographer ltg Litograf
Other oth Annan
Photographer pht Fotograf
Publisher pbl Utgivare
Sculptor scl Skulptör
Woodcutter wdc Framställare av träsnitt
Wood-engraver wde Xylograf (trägravyr)

100  Huvuduppslag Person

100 #a Efternamn, Förnamn, #d födelse- och dödsår #4 funktionskod

100 1   #a Dahlbergh, Erik, #d 1625-1703 #4 art  

110  Huvuduppslag Institution

110   #a Institutionsnamn

700  Biuppslag på person

700 #a Efternamn, Förnamn etc, #d födelse- och dödsår #4 funktionskod

Personer som medverkat till resursens tillkomst. Använd alltid funktionskod #4. 

710  Biuppslag på institution (t.ex. utgivare)

710 #a Institutionsnamn #y tidsperiod

Institutioner som medverkat till resursens tillkomst. Använd funktionskod #4.

Länkar

787 Länkfält - Ospecificerat samband

Används för att länka till poster för sammanhörande resurs av annan typ än de som är angivna i fält 760-786 (se verktygslådan)

I exemplet nedan används fältet för att skapa samband mellan förlaga och tryck. Fältet ska finnas i samtliga relaterade poster. I delfält #w anges den relaterade postens ID-nummer.

787   8 #i Förlaga till detalj i bl.a.: #a Dahlbergh, Erik t Karl X Gustafs begrafning i Stockholm den 4 nov. 1660. 11 blad litografier efter samtida kopparstick, tecknade af Erik Dahlberg med beskrifande text af Harald Yngve Larson d 1917 #w 2606574

856 Elektronisk adress och åtkomst

Fältet används t.ex. för att länka till en bildfil. Se vidare under fält 856.

Beståndspost

Se LIBRIS Formathandbok för utförliga riktlinjer för beståndsposter.

541 Lokal anmärkning: Förvärvsuppgifter

På Kungl. biblioteket anges gåva, köp eller plikt.

541     #c gåva #e 1969/5                                  

 

561 Lokal anmärkning: Provenienshistorik och ägarförhållanden

Anmärkning om att en bild ingår i en viss samling registreras här föregånget av exempelvis Kungl. bibliotekets ex.:

562 Lokal anmärkning: Identifiering av exemplar eller version

Här registreras påskrifter.

Skriv till exempel Kungl. bibliotekets ex. med påskrift: och därefter den exakta påskriften. Om påskriften inte går att läsa, skriv Kungl. bibliotekets ex. med svårläst påskrift:
Om något utesluts ur påskriften markeras det med uteslutningstecken, dvs. tre punkter.

852     Lokalsignum

Registrera en exemplarpost med signum.

852     #b S #h KoB Thesleff Fb 12


Auktoritetskontroll och auktoritetsposter

Avvikande former för namn samt biografiska uppgifter om konstnärer, fotografer m.m. registreras vid behov i auktoritetsposter. Följ anvisningarna i Riktlinjer för auktoritetskontroll.


 

Senast uppdaterad: 2013-07-24
Innehållsansvar: Marlene Eriksson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

 Katalogisering av affischer

TGM II