Akademisk avhandling

Med akademisk avhandling avses bland annat doktorsavhandling (dissertation/ diss) och licentiatavhandling (KRS 2.7B13).

Doktorsavhandlingar katalogiseras av respektive lärosäte som ansvarar för posterna, inklusive klassifikation, ämnesord och auktoriserade namnformer. Enheten för nationalbibliografin (NB) kompletterar med bibliografikod NB i fält 042 och posterna ingår därmed i nationalbibliografin.

Anmärkning i fält 502:
Akademisk avhandling mm Till Formathandboken

Ange anmärkning med dissertationsterm ort : lärosäte, disputationsår på avhandlingar. Ange hela anmärkningen i ett enda delfält #a. Acceptera om annat bibliotek har delat upp anmärkningen i de specificerade delfält som finns.

502 #a Diss. Berlin : Freie Universität, 1973                                  

 

502 #a Diss. (sammanfattning) Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2001

 

502 #a Diss. av båda författarna Stockholm : Karolinska institutet, 1995


502 #a Diss. (vol. 1-2) Stockholm : Stockholms universitet, 2003

Kommentar: ange anmärkningen i båda volymerna om avhandlingen katalogiseras i mer än en post.

502 #a Licentiatavhandling Uppsala : Uppsala universitet, 2002

Avhandling med bilagor

En bilaga eller ett supplement till en avhandling kodas med m (avhandling) i fält 008, men får inte någon fält 502-anmärkning. Gör bilagan som en särkatalogiserad bilaga, se Flerbandsverk - Bihang till monografier.  

Avhandling som utgörs av flera publikationer

Ange titlarna som tillsammans utgör en avhandling i en anmärkning i fält 500. Ange dissertationsanmärkning i fält 502: 

008 Innehåll: m
245 1 3 #a En predikant på galejan (…)
500 #a Utgör diss. tillsammans med författarens: Att etablera texten till Jacob Wallenbergs predikningar -- Krian i Jacob Wallenbergs predikokonst -- Samlade skrifter. D. 3, Predikningar / Jacob Wallenberg
502 #a Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2004

 

Ange endast anmärkning i fält 500 på de titlar som ingår som delar i en avhandling. De ska inte ha någon dissertationsanmärkning i fält 502:

500 #a Utgör del av diss. med titeln: En predikant på galejan

Sammanläggningsavhandling

Med sammanläggningsavhandling avses avhandling som utgörs av sammanfattning + uppsatser.

Dissertation (sammanfattning)

För sammanläggningsavhandling där uppsatserna inte ingår i publikationens paginering katalogiserar man själva sammanfattningen (KRS 2.7B13).

  • Ange i fält 502 Diss. (sammanfattning).
  • Ange i fält 500 det antal uppsatser som ingår i publikationen.
  • Ange i fält 300 sammanfattningens paginering.
300 #a 30 s.
500 #a Härtill 6 uppsatser
502 #a Licentiatavhandling (sammanfattning) Lund : Lunds universitet, 2001

 

300 #a 72 s.
500 #a Härtill 8 uppsatser och 3 appendix
502 #a Diss. (sammanfattning) Umeå : Umeå universitet, 2005

Dissertation

För sammanläggningsavhandling där sammanfattning + uppsatser har genomgående paginering katalogiserar man hela publikationen.

  • Ange i fält 502 Diss.
  • Ange i fält 505 att avhandlingen innehåller sammanfattning jämte antalet uppsatser (KRS 2.7B18, näst sista exemplet).
  • Ange i fält 300 hela publikationens paginering.
300 #a 248 s.
502 #a Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2000
505 8 #a Sammanfattning jämte 6 uppsatser

 

300 #a 182 s.
502 #a Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2001
505 8 #a Sammanfattning jämte 4 uppsatser och appendix

 

Nyutgivna avhandlingar publicerade vid svenska lärosäten

De nyutgivna licentiat- och doktorsavhandlingar som löpande publiceras vid svenska lärosäten kan antingen katalogiseras manuellt eller importeras maskinellt till LIBRIS.

Läs mera under Elektroniska resurser - Fjärråtkomst - Monografiska resurser

Utländsk akademisk avhandling

(Tillämpas ej av NB)

Nedanstående exempel avser förlagsutgivna utgåvor av akademiska avhandlingar samt “Habilitationsschriften”. 

Primärkatalogisering
Använd fält 500. Ange de lättillgängliga uppgifter du hittar i verken. Ange inte kod för akademisk avhandling (008 Innehåll: m):

500 #a Även utgiven som diss. Marburg : Philipps-Universität, 2003

 

500 #a Även utgiven som diss. Marburg, 2003

 

500 #a Även utgiven som diss.

 

Vid postimport: Översätt inte anmärkningstexterna till svenska. Om anmärkningen ligger i fält 502 ska koden för akademisk avhandling anges om den saknas (008 Innehåll: m). Om anmärkningen ligger i fält 500 följs anvisningarna under Primärkatalogisering, dvs. ange inte kod för akademisk avhandling. 

Avhandling utgiven som print-on-demand

Vid primärkatalogisering av avhandlingar från print-on-demand-utgivare till exempel UMI (numera ProQuest). Se följande exempel:

008 Innehåll: m
260 #a Ann Arbor, Mich. : #b ProQuest, #c 2008
500 #a Faksimil från mikrofilm
502 #a Diss. New Haven: Yale University, 1993

 

Senast uppdaterad: 2015-03-10

Relaterad information

Anmärkning i fält 500