Mötesprotokoll artikelindexerare

Från nationella möten

En gång om året har Kungl. biblioteket kallat till ett nationellt informations- och samarbetsmöte för artikelindexerare. Representanter för samtliga LIBRIS-anslutna bibliotek, som indexerar artiklar i LIBRIS samkatalog för olika specialbibliografier, bjöds in till mötet.

Det fanns tre syften med mötena:

Diskussion om katalogiseringsfrågor. KB och LIBRIS får möjlighet att informera om nyheter som gäller regler och tillämpningar inom artikelindexeringens område, och att diskutera dessa.
 
Nulägesrapporter. De som indexerar i olika specialbibliografier får möjlighet att rapportera hur arbetet fortskrider och ta upp olika problem.

Omvärldsbevakning. Mötena är ett forum där deltagarna kan meddela diverse nyheter inom artikelindexering, till exempel andra sätt att beskriva artiklar, såsom scanning och automatgenerade innehållsförteckningar.

Fr.o.m. 2011 kallas inte längre till artikelindexerarmöten. Protokoll från de sista mötena kan hämtas i högerspalten.

Senast uppdaterad: 2009-04-01
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Protokoll

 Möte 2007-10-08

 Möte 2006-01-23