Exempel på artikelindexering

Denna exempelsamling är främst avsedd att illustrera lämplig utformning av fälten 773 och 787 vid katalogisering av bidrag (artikelindexering) i LIBRIS.

Utformningen av fälten i exemplen ska motsvara den nivå du får när man använder hämta-mallarna i LIBRIS/Voyager.

Tänk på att de bidragsposter som redan finns i LIBRIS är inlagda under olika perioder och av många olika instanser. Många poster är också konverterade från det gamla LIBRIS-formatet eller andra miljöer. Därför kan de vara väldigt olika sinsemellan, till exempel i fält 773. När du ska registrera en ny post är det nivån i den här exempelsamlingen som du bör följa.

Utformningen av uppgifterna i delfält 773 #g bygger främst på boken Bibliografiska referenser, utarbetad av SIS - Allmänna standardiseringsgruppen [av Sten Hedberg med stöd av en arbetsgrupp utsedd av SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation]. - Stockholm : Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS), 1991.

Här följer några exempel på typfall och korta kommentarer till dem.

Alla exempel finns som autentiska katalogposter i LIBRIS. Vid varje exempel finns katalogpostens bibID, så att den som vill kan söka fram hela posten i Voyager eller LIBRIS.

I Voyager söks en post via sitt nummer på följande sätt:

   1. Välj "Record" i listen längst upp.
   2. Välj sedan "Retrieve by record id".
   3. Välj "Bibliographic" och skriv in postnumret vid "Enter the record id".
   4. Klicka på "Retrieve". Då öppnas posten.

I LIBRIS kan en post sökas via sitt nummer genom att postnumret skrivs in i "Valfria sökord".

1. Bidrag i tidskrift

Exempel post nr 8549011:

773 0 - #t Historisk tidskrift för Finland #x 0046-7596 #w 3433106 #g 2002(87):2, s. [145]-172


Kommentar:

Följande delfält i 773 ska vara i den här ordningen:

t = titel/nyckeltitel (nyckeltitel hämtas från tidskriftspostens fält 222 och när nyckeltitel finns är det alltid den som ska användas i 773)
x = tidskriftens ISSN (när sådant finns)
w = tidskriftens bibID
g = årgång och andra uppgifter i lämplig utsträckning samt paginering

När en årgång består av flera häften anger vi också häftet i 773/g enligt exemplet: "2002(87):2" (enligt den standard som beskrivs i Sten Hedbergs Bibliografiska referenser), även om årgången har genomgående paginering.

För behandling av bidrag i ett monografiskt tidskriftshäfte, se exempel 8.

2. Bidrag i årsbok

Exempel post nr 8550505:

773 0 - #t Karolinska förbundets årsbok #x 0348-9833 #w 8261779 #g 2000, s. [215]-217


Kommentar:

Följande delfält i 773 ska vara i den här ordningen:

t = titel/nyckeltitel
x = årsbokens ISSN (när det finns ett sådant)
w = årsbokens bibID
g = årgång och andra uppgifter samt paginering

Observera att olika årtal ligger i 008 och 773/g i den här exempelposten. Så blir det när årsboksårgångens beteckning och tryckåret skiljer sig, vilket inte är helt ovanligt. I 008 placeras alltid tryckår, men årgångsbeteckningen läggs alltid i 773/g.

Hur man gör med bidrag i en monografisk årgång av en årsbok ser du i exempel 8.

3. Bidrag i monografi (samlingsverk) med titel (=245) som huvuduppslag

Exempel post nr 9062707:

773 0 - #t Med Clio til Kringsjå : festskrift til riksarkivar John Herstad #d 2002 #z 82-7099-356-5 #w 8790075 #g S. [379]-390


Kommentar:

Den allmänna utgångspunkten vid registrering av bidrag är att 773-fältet ska utformas på ett enkelt sätt. För bidrag ur samlingsverk skulle man därför kunna tänka sig att bara lägga samlingsverkets huvudtitel, det vill säga dess 245/a, i delfält t. Men här blir det ofta fråga om en bedömning. Det är nämligen mycket vanligt att 245/a är ganska intetsägande medan 245/b innehåller desto tydligare uppgifter om innehållet.

Vår huvudrekommendation är därför att även ta med bokens undertitel (dess 245/b) för att få största möjliga tydlighet. Den centrala hämta mall-funktionen tar med både 245/a och /b till 773-fältet när man registrerar bidrag i en monografi. Inte minst kan en undertitel innehålla värdefull information om vad för slags samlingsverk det rör sig om. Det är ofta fallet med festskrifter som i det här exemplet.

Dessutom minskar risken för sammanblandning av verk med samma huvudtitel om undertiteln tas med. Flera monografier i LIBRIS har till exempel huvudtiteln "Mer än tusen ord". Då är "Mer än tusen ord : bilden och de historiska vetenskaperna" betydligt mer klargörande.

Allra viktigast är att samtliga bidrag ur en och samma publikation får exakt likalydande 773-fält. Därför rekommenderar vi att du kopierar 773-fältet, när du gjort den första artikelposten och ska göra ytterligare ur samma publikation.

I det här exemplet har vi följande uppgifter i 773-fältet:
t = samlingsverkets titel (245 a + b)
d = samlingsverkets tryckår
z = samlingsverkets ISBN (När hämta mall-funktionen hämtar flera ISBN, sparar man bara ett av dem i 773-fältet. Det först nämnda är bäst att använda, såvida det inte rör sig om ett 10-siffrigt och ett 13-siffrigt ISBN - då föredras det 13-siffriga.)
w = samlingsverkets bibID
g = pagineringsuppgift

4. Bidrag i monografi med person (=100) som huvuduppslag

Exempel post nr 8816214:

773 0 - #a Carlsson, Magnus #t Från mjältbrand till Che Guevara : nedslag i medicinhistorien #d 2002 #z 91-27-35435-0
#w 8410138 #g S. [60]-72 : ill.


Kommentar:
Ibland vill man indexera enstaka kapitel ur en monografi skriven av en enda person. Det kan till exempel röra sig om en essä ur en essäsamling med skiftande ämnen. 773-fältet ska då utformas precis som i exempel 3, men med den skillnaden att monografins upphovsman (= personnamnet i monografins 100-fält) placeras i 773-fältets delfält a.

Följande uppgifter placeras i 773-fältet:

a = monografins huvuduppslag (= upphovsman från 100-fält)
t = monografins titel (245 a +b)
d = monografins tryckår
z = monografins ISBN (När hämta mall-funktionen hämtar flera ISBN, sparar man bara ett av dem i 773-fältet. Det först nämnda föredras, såvida det inte rör sig om ett 10-siffrigt och ett 13-siffrigt ISBN - då föredras det 13-siffriga.)
w = monografins bibID
g = pagineringsuppgift

5.Bidrag i monografi med institution (=110) som huvuduppslag

Exempel post nr 9186194:

773 0 - #a Sverige. Socialtjänstkommittén #t Frivilligt socialt arbete : kartläggning och kunskapsöversikt : rapport #d 1993 #k Statens offentliga utredningar, ISSN 0375-250 ; 1993:82 #z 91-38-13432-2 #w 8351222 #g S. 217-241


Kommentar:
Om en värdpublikation har en institution (=110) som huvuduppslag, så ska det huvuduppslaget placeras i delfält a i bidragets 773-fält. I detta exempel är Socialtjänstkommittén huvuduppslag i värdpublikationen och hamnar därför i bidragets 773 a.

Följande uppgifter placeras i 773-fältet:

a = monografins huvuduppslag (= uppgifter från 110-fältet)
t = monografins titel (245/a+b)
d = monografins tryckår
(k = monografins serietillhörighet, seriens ISSN och delens beteckning inom serien)
z = monografins ISBN (När hämta mall-funktionen hämtar flera ISBN, sparar man bara ett av dem i 773-fältet. Det först nämnda föredras, såvida det inte rör sig om ett 10-siffrigt och ett 13-siffrigt ISBN - då föredras det 13-siffriga.)
w = monografins bibID
g = pagineringsuppgift

Värdpublikationen i exemplet ingår i Statens offentliga utredningar, och denna serietitel har tagits med i delfält k. Jämför med resonemanget under exempel 7.

6. Bidrag i monografi med konferens (=111) som huvuduppslag

Exempel post nr 8425289:

773 0 - #a International Congress on Military History (26 : Stockholm : 2000) #t La guerre totale : la défense totale, 1789-2000 : actes #d 2001 #z 91-631-1254-X #w 8365329 #g S. 253-262


Kommentar:
Om en värdpublikation har en konferens (=111) som huvuduppslag, så ska detta huvuduppslag placeras i delfält a i bidragets 773-fält. Då tas uppgifter från 111 a+n+c+d med.

Följande uppgifter placeras i 773-fältet:

a = monografins huvuduppslag (= uppgifter från 111-fältet)
t = monografins titel (245/a+b)
d = monografins tryckår
z = monografins ISBN(När hämta mall-funktionen hämtar flera ISBN, sparar man bara ett av dem i 773-fältet. Det först nämnda föredras, såvida det inte rör sig om ett 10-siffrigt och ett 13-siffrigt ISBN - då föredras det 13-siffriga.)

w = monografins bibID
g = pagineringsuppgift

7. Bidrag i monografi i serie, där man i artikelposten vill uttrycka monografins serietillhörighet

Exempel post nr 10131357:

773 0 - #t Historia - ekonomi - forskning : fem rapporter om idrott : rapporter till Idrottsutredningen #d 1998 #k Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1998:33 #z 91-38-20867-9 #w 7266489 #g S. [61]-98


Kommentar:
Riktlinjerna förespråkar en relativt enkel nivå på 773-fältet, eftersom fältets funktion främst är att visa vidare till värdpublikationens bibliografiska post, där all information om värdpublikationen finns. Därför är det oftast överflödigt att redovisa i artikelposten för ett bidrag i en monografi vilken serie den monografiska värdpublikationen eventuellt ingår i.

Det här exemplet visar hur man konstruerar ett 773-fält om man trots allt vill ta med värdpublikationens serietillhörighet i artikelpostens 773-fält. Det kan kännas viktigt i vissa fall, till exempel när värdpublikationen ingår i Statens offentliga utredningar (SOU). Då ska 773-fältet peka på monografin, och konstrueras som när man pekar på en monografi med titel (245) som huvuduppslag. Skillnaden är att ett delfält k skjuts in.

Vi får då följande delfält i 773 i denna ordning:

t = monografins titel
d = monografins tryckår
k = seriens titel, ISSN och monografins nummer i serien
z = monografins ISBN (När hämta mall-funktionen hämtar flera ISBN, sparar man bara ett av dem i 773-fältet. Det först nämnda föredras, såvida det inte rör sig om ett 10-siffrigt och ett 13-siffrigt ISBN - då föredras det 13-siffriga.)

w = monografins bibID
g = pagineringsuppgift

Till och med maj 2006 rekommenderades denna teknik också när man katalogiserade bidrag i monografiska årgångar av en årsbok. Då lades uppgifter om årsboken i delfält k.

Från och med maj 2006 rekommenderar riktlinjerna att årsbokens eller tidskriftens huvudpost alltid väljs som pekarmål i artikelposter, även när en årsboksårgång eller ett tidskriftshäfte har en monografisk/tematisk karaktär. Se exempel 8.

8. Bidrag i en monografisk årgång av en årsbok eller i ett monografiskt häfte av en tidskrift

Ibland publiceras en årgång av en årsbok eller ett häfte av en tidskrift som någon slags monografi. Det finns många olika varianter av detta - från en ganska löst påförd tematitel på omslaget till en helt genomförd monografisk publikation med egen, distinkt titel, fullständig titelsida och så vidare.

Från och med maj 2006 rekommenderar riktlinjerna att årsbokens/tidskriftens huvudpost alltid väljs som pekarmål i artikelposter, även när en årsboksårgång eller ett tidskriftshäfte har en monografisk/tematisk karaktär.

Men det finns ändå vissa saker att tänka på, för att helhetsresultat ska bli så bra som möjligt när man indexerar bidrag i denna typ av publikationer.

a) Som första exempel tar vi en artikel i årsboken Småländska kulturbilder, årgång 2005. Årgången har en monografisk titelsida "Begravningsseder i förändring" och den är särkatalogiserad i LIBRIS. Vi väljer ändå att peka på årsbokens huvudpost i artikelposten:

Exempel post nr 10150410:

773 0 - #t Småländska kulturbilder #x 0347-917X #w 8261634 #g 2005, s. 25-35 : ill.
 

I ett 490-fält i artikelposten kan vi komplettera informationen genom att lägga in årgångens tematitel:

490 0 - #a Begravningsseder i förändring                              
 

I monografiposten för "Begravningsseder i förändring" finns nu ingen anledning att lägga någon indexeringslänk i 599, eftersom vi inte har pekat dit. Registrera indexeringslänken i huvudposten för årsboken i stället.

Men som en service till användarna kan vi lägga in ett 500-fält i monografiposten för årgången:

500 - - #a Artiklar ur denna årgång söks i LIBRIS via årsboken Småländska kulturbilder


b) Nästa exempel är en artikel i Bebyggelsehistorisk tidskrift. Den ingår i ett häfte av tidskriften som har ett monografiskt utseende med egen titel och titelsida. Häftet är särkatalogiserat i LIBRIS. Vi väljer ändå att peka på tidskriftens huvudpost i artikelposten.

Exempel post nr 2317684:

773 0 - #t Bebyggelsehistorisk tidskrift #x 0349-2834 #w 8261807 #g 1996(31/32), s. 57-74 : ill.
 

I ett 490-fält i artikelposten kan vi välja att komplettera informationen med häftets tematitel:

490 0 - #a Trädgårdar och parker : historia, dagsläge
 

I den monografipost som finns för häftet "Trädgårdar och parker : historia, dagsläge" finns nu ingen anledning att lägga någon indexeringslänk i 599, eftersom vi inte har pekat dit. Registrera indexeringslänken i huvudposten för tidskriften i stället.

Som en service till användarna kan vi lägga in ett 500-fält i monografiposten för häftet:

500 - - #a Artiklar ur detta häfte söks i LIBRIS via Bebyggelsehistorisk tidskrift
 

9. Bidrag i dagstidning

Exempel post nr 2267872:

773 0 - #t Svenska dagbladet #x 1101-2412 #w 1767385 #g 1997-02-23, s. [19]-20


Kommentar:
773-fältet för bidrag i dagstidning skiljer sig inte mycket från bidrag i tidskrift. Skillnaden är att datumet för den aktuella dagstidningsutgåvan läggs i g-fältet enligt modellen 1997-02-23.

Dessa uppgifter placeras i 773-fältet:

t = titel/nyckeltitel (nyckeltitel väljs om 222-fält finns i dagstidningsposten)
x = dagstidningens ISSN (när det finns ett sådant)
w = dagstidningens bibID
g = dagstidningens datum och eventuell paginering (sida eller spalt)

10. Recension med egen titel

Exempel post nr 8434927:

245 1 0 #a Hur gammal är arbetslösheten?
773 0 - #t Historisk tidskrift (Stockholm) #x 0345-469X #w 8261328 #g 2002(122):1, s. [99]-108
787 0 8 #i Recension av: #a Olofsson, Jonas #t Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning : en diskussion om arbetslöshet och social politik i Sverige 1830-1920 #d 1996 #z 91-7966-400-8 #w 7677734


Kommentar:
Om en recension har en egen titel placeras den i recensionspostens 245-fält.
773-fältet utformas precis som i exempel 1. Uppgifterna om det recenserade objektet ska placeras i 787-fältet enligt detta exempel.

I 787-fältet beskriver du den recenserade boken med följande uppgifter i de olika delfälten:

i = här ska standardfrasen "Recension av:" läggas in
a = den recenserade bokens huvuduppslag (om fält 100, 110 eller 111 finns i bokens katalogpost)
t = den recenserade bokens huvudtitel + eventuell undertitel (245/a+b)
d = den recenserade bokens tryckår
z = den recenserade bokens ISBN (Om det finns ett sådant. När det recenserade objektet har flera ISBN väljs bara ett av dem till 787-fältets delfält z. Det först nämnda i katalogposten föredras, om det inte rör sig om ett 10-siffrigt och ett 13-siffrigt ISBN - då föredras det 13-siffriga)
w = den recenserade bokens bibID

11. Recension utan egen titel

Exempel post nr 9461508.

245 0 0 #a [Recension av: Sjöholm, Carina: Gå på bio]
773 0 - #t Rig #x 0035-5267 #w 8258281 #g 2004(87):1, s. 41-45
787 0 8 #i Recension av: #a Sjöholm, Carina #t Gå på bio : rum för drömmar i folkhemmets Sverige #d 2003 #z 91-7139-619-5 #w 9061484


Kommentar:
Många gånger publiceras recensioner utan egna titlar. Eftersom 245-fältet är obligatoriskt att lägga in, måste du då konstruera ett 245-fält enligt detta exempel. I ett sådant konstruerat 245-fält lägger du så kortfattade uppgifter som möjligt med endast den recenserade bokens författare och huvudtitel (för recenserade samlingsverk endast huvudtitel). Den konstruerade titeln i 245 klamras. 773- och 787-fälten konstrueras precis som i exempel 7.

12. Samlingsrecension med egen titel

Exempel post nr 8463462:

245 1 0 #a Människosyn och genuskonstruktion i historisk belysning
773 0 - #t Historisk tidskrift (Stockholm) #x 0345-469X #w 8261328#g 2002(122):1, s. [117]-122
787 0 8 #i Recension av: #t Only human : studies in the history of conceptions of man #d 2000 #z 91-22-01889-1 #w 7223530
787 0 8 #i Recension av: #t Bedrägliga begrepp : kön och genus i humanistisk forskning #d 2000 #z 91-506-1414-2 #w 7403200


Kommentar:
Om mer än en bok recenseras i samma recension (så kallad samlingsrecension) så förses recensionsposten med ett nytt 787-fält för varje recenserat objekt. Om en samlingsrecension - som i detta exempel - har en egen titel placeras denna i 245-fältet.

Observera att de recenserade objekten här är samlingsverk. Därför finns inget a-fält i 787-fältet.

13. Samlingsrecension utan egen titel

Exempel post nr 8836613:

245 0 0 #a [Samlingsrecension]
773 0 - #t Scandia (Lund) #x 0036-5483 #w 8258306 #g 2001(67):2, s. 312-314
787 0 8 #i Recension av: #a Hempel, Annette #t Eigentlicher Bericht / so wol auch Abcontrafeytung : eine Untersuchung der nicht-allegorischen Nachrichtenblätter zu den Schlachten und Belagerungen der schwedischen Armee unter Gustav II Adolf (1628/30-1632) #d 2000 #z 3-631-35976-4 #w 8300281
787 0 8 #i Recension av: #a Liemandt, Frank #t Die zeitgenössische literarische Reaktion auf den Tod des Königs Gustav II. Adolf
von Schweden #d 1998 #z 3-631-33026-X #w 8300257
 

Kommentar:
Om en samlingsrecension (se exempel 9) saknar egen titel, läggs endast det klamrade ordet Samlingsrecension i 245-fältet, som i det här exemplet.

14. Bidrag med efterföljande repliker där varje inlägg får en egen post

Exempel posterna nr
8435255 + 8435491 + 8435505 + 8435499 + 8435506.

Post nr 8435255:

773 0 - #t Förr och nu #x 0345-3162 #w 8261310 #g 1977:1, s. 53-60 : ill.

Post nr 8435491:
 
500 - - #a Replik på Tommy Hammarströms artikel "Lögnen om Sigismund" (Förr och nu, 1977:1, s. 53-60)
773 0 - #t Förr och nu #x 0345-3162 #w 8261310 #g 1977:2, s. 26
787 0 8 #i Kommentar nr 1 till: #a Hammarström, Tommy #t Lögnen om Sigismund #w 8435255


Post nr 8435505:

500 - - #a Hammarström besvarar Aron Anderssons replik (Förr och nu, 1977:2, s.26) på Hammarströms artikel "Lögnen om Sigismund" (Förr och nu, 1977:1, s. 53-60)
773 0 - #t Förr och nu #x 0345-3162 #w 8261310 #g 1977:2, s. 27
787 0 8 #i Kommentar nr 2 till: #a Hammarström, Tommy #t Lögnen om Sigismund #w 8435255


Post nr 8435499:

500 - - #a Andersson bemöter Tommy Hammarströms replik "Svar" (Förr och nu, 1977:2, s.27)
773 0 - #t Förr och nu #x 0345-3162 #w 8261310
787 0 8 #i Kommentar nr 3 till: #a Hammarström, Tommy #t Lögnen om Sigismund #w 8435255


Post nr 8435506:

500 - - #a Hammarström besvarar Aron Anderssons inlägg "Lögner om Sigismund" (Förr och nu, 1977:3, s.62-63)
773 0 - #t Förr och nu #x 0345-3162 #w 8261310 #g 1977:3, s. 63
787 0 8 #i Kommentar nr 4 till: #a Hammarström, Tommy #t Lögnen om Sigismund #w 8435255


Kommentar:
Om en artikel följs av en eller flera repliker eller kommentarer måste man tänka efter noga vid registreringen, för att användarna ska kunna förstå sambandet mellan inläggen. Det finns olika lösningar i olika fall. Vilken man väljer beror på hur materialet ser ut.
 
I exemplet finns ett bidrag registrerat. Senare kommenteras detta bidrag av en annan författare i ett nytt inlägg. Det ursprungliga bidraget följs alltså av en replik. När du registrerar repliken bör du knyta denna till det ursprungliga bidraget enligt detta exempel.

Det första du ska göra är att lägga frasen "Kommenterad" i fält 852, delfält h, i beståndsposten för det ursprungliga bidraget.  Därefter katalogiserar du det nya inlägget. Gör posten som en vanlig bidragspost, men med två viktiga tillägg:

  1. Infoga ett 500-fält där du så tydligt som möjligt beskriver den nya artikelns relation till den ursprungliga artikeln.
  2. Infoga ett 787-fält infogas enligt exemplet. I detta 787-fält placerar du följande uppgifter i respektive delfält:

i = standardfrasen "Kommentar nr 1 till:". När/om det kommer ytterligare inlägg, förses de i denna fras med stigande numrering som i exemplet ovan.
a = den ursprungliga artikelns upphovsman
t = den ursprungliga artikelns titel
w = den ursprungliga artikelns bibID

Variant av nr 14: förenklat sätt att notera repliker som följer på en artikel eller recension

Exempel post nr 8595377:

500 - - #a Ett genmäle till Christer Kuvaja av Antti Kujala finns infört i Historisk tidskrift för Finland, 2001(86):4, s. [616]-617. Detta bemöts i sin tur av Christer Kuvaja i Historisk tidskrift för Finland, 2002(87):1, s. 105-106
773 0 - #t Historisk tidskrift för Finland #x 0046-7596 #w 3433106 #g 2001(86):3, s. 430-433
787 0 8 #i Recension av: #a Kujala, Antti #t Miekka ei laske leikkiä #d 2001 #z 951-746-218-2 #w 7921953


Kommentar:
Om en artikel eller recension som redan lagts in visar sig följas av någon enstaka replik, kan man på detta förenklade sätt föra in den i ursprungsposten.

Ett tydligt förklarande 500-fält och ett 700-fält för replikförfattaren har lagts till i den ursprungliga posten. Hade repliken haft en egen titel kunde den ha lagts i 700 delfält t. Det är en bedömningsfråga om man ska välja den här modellen i stället för modellen i exempel 11. Den förenklade modellen är bara lämplig när det finns någon enstaka mindre replik att redovisa. Det är alltid tydligheten för användaren som ska vara vägledande.

Senast uppdaterad: 2008-11-13
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se