Äldre tryck


362

Alfanumeriska och/eller kronologiska volymbeteckningar

Det är inte obligatoriskt att ange volymbeteckningar. När man katalogiserar äldre tryck ligger tonvikten på de beskrivande delarna. Det är därför ändå bra att ange eventuella volymbeteckningar i trycket.

Man kan inte ange dem i fält 245 eftersom man beskriver en fortlöpande resurs, inte ett enstaka tryck.

För nutida material används förkortningarna i KRS 12.3B men för äldre tryck anges hela volymbeteckningen, såsom det står i trycket:

Första indikator 1 = Icke normaliserad form 

245 1 0 #a Smärre skrifter hopsamlade.
362 1 #a Första bandet; första skriften-Andra bandet; nionde skriften 

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se