Äldre tryck


246

Varianttitel

Varianttitlar från andra ställen i trycket än titelsidan anges i fält 246, med passande andraindikator.

I fält 246 anges endast varianttitlar från originalbandet. En titel kan i ett senare skede ha bundits om med en ny pärm och fått en egen ryggtitel. Denna ryggtitel gäller endast ett visst exemplar och anges som en lokal anmärkning i fält 562 (beståndsposten).

Tidigare var det vanligt att lägga alla varianttitlar i fält 500. Numera anger man dem lämpligen i fält 246.

Se även fält 740 för titlar som inte förekommer i trycket men som man vill göra sökbara. 

Andra indikator 0 = Del av huvudtitel:

245 1 0 #a Dissertatio philosophica de educatione morali
246 1 0 #a De educatione morali

 

Andra indikator 3 = Även med titel

Var frikostig med variantittlar som förekommer i olika nummer/delar av en seriell resurs:

245 1 0 #a Der hinkend und stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende rheinische Bote,
246 1 3 #a Der hinckend und stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende Reichs-Bott
246 1 3 #a Der hinckend und stolpernd doch eilfertig fliegend und lauffende Reichs-Bott
246 1 3 #a Der hinkend- und stolpernd- doch eilfertig fliegend- und laufende Reichs-Bothe 
246 1 3 #a Der hinckend- und stolpernd- doch eilfertig fliegend- und laufende rheinische Bott

 

Andra indikator 4 = Omslagstitel:

245 1 0 #a Jern-buren; julklapp till Napoleon.
246 1 4 #a Julklapp till Napoleon

 

Andra indikator 5 = Titel på tillagd titelsida:

245 1 0 #a Almanach 1669.
246 1 5 #a Thet lille Prognosticon ...Andra indikator 7 = Kolumntitel:

245 1 0 #a Sesemanniana.
246 1 7 #a Stockholms magazin

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se