Samlingsverk

Samlingsverk med samlingstitel

Läs mer om samlingsverk och se fler typer av exempel i fält 240 - Två verk utgivna tillsammans och Tre eller flera verk utgivna tillsammans.

En primär upphovsman

Upphovsmannen blir huvuduppslag. Redovisa de ingående verken i fält 505.

  • Om samlingsverket består av två verk ange uniform titel i fält 240 för det först nämnda verket . Gör analytiskt biuppslag (person plus uniform titel) på det andra verket i fält 700.
  • Om samlingsverket består av fler än två verk följ anvisningarna i fält 240
100 1 #a Dickens, Charles, #d 1812-1870
240 1 0 #a Hard times
245 1 0 #a Dickens' new stories
505 0 #a Hard times -- Pictures from Italy
700 1 2 #a Dickens, Charles, #d 1812-1870. #t Pictures from Italy

Två eller tre primära upphovsmän har utarbetat skilda bidrag

Upphovsmännen har författat sina bidrag fristående och har inte samarbetat om de olika kapitlen/bidragen.

Samlingstiteln blir huvuduppslag enligt KRS 21.7B1. Om det finns en samlingstitel på originalspråk blir den uniform titel i fält 130. Redovisa de ingående verken och upphovsuppgifterna i fält 505. Varierande illustratörs- eller översättaruppgifter redovisas efter respektive primär upphovsuppgift  i fält 505. Gör analytiska biuppslag (person plus uniform titel) på de ingående verken i fält 700.

Översatt samlingsverk med samlingstitel enbart på översättningsspråket:

020 #a 9789164047120
041 1 #a swe #h eng
245 1 0 #a Farliga sanningar / #c Jessica Andersen, Julie Miller
505 0 0 #t Lurande fara / #r Jessica Andersen ; översättning: Elisabeth Andersson -- #t  Medium / #r Julie Miller ; översättning: Inger Samuelsson
700 1 2 #a Andersen, Jessica. #t Body search. #l Svenska
700 1 2 #a Miller, Julie. #t Partner-protector. #l Svenska

 

Översatt samlingsverk med samlingstitel på originalspråket:

020 #a 9789164062093
041 1 #a swe #h eng
130 0 #a Blazing bedtime stories. #l Svenska
245 1 0 #a Det var en gång- / #c Kimberly Raye, Leslie Kelly, Rhonda Nelson ; översatt av Jenny Lövenius
505 0 0 #t I fullmånens sken / #r Kimberly Raye -- #t Mellan fantasi och verklighet / #r Leslie Kelly -- #t I hans ögon / #r Rhonda Nelson
700 1 2 #a Raye, Kimberly. #t Once upon a bite. #l Svenska
700 1 2 #a Kelly, Leslie. #t My, what a big- you have!. #l Svenska
700 1 2 #a Nelson, Rhonda. #t Sexily ever after. #l Svenska

 

Observera: Skilj ovanstående verk från enstaka verk med delat upphovsmannaskap, vilka följer andra huvuduppslagsregler, se fält 700.

Fler än tre primära upphovsmän har utarbetat skilda bidrag

Upphovsmännen har författat sina bidrag fristående och har inte samarbetat om de olika kapitlen/bidragen. En redaktör som sammanställt publikationen räknas aldrig som primär upphovsman, utan får enbart biuppslag i fält 700.
Samlingstiteln blir huvuduppslag. Ange inte uniform titel i fält 240 eftersom posten saknar 1XX-fält. Innehållsanmärkning i fält 505 kan göras vid behov. Det är valfritt att lägga innehållsanmärkningen i 505 #a eller i 505 #t + r. Den senare varianten göra att bidragens titlar och författare blir sökbara i titelfält och upphovsfält:

020 #a 9170002533
245 1 0 #a KB, Kungl. biblioteket i Humlegården och i (cyber)världen / #c [redaktör: Margareta Törngren]
505 0 #a Inledning / Inger Davidsson -- Summariska biografier / Margareta Törngren -- Nya tider - strålande tider / Kjell Nilsson -- I stöpsleven, 1995-97 / Tomas Lidman -- Som ett nav i kunskapssamhället / Gunnel Stenqvist -- KB, K.J. och Bremen. Om möten på bibliotek / Carina Burman -- Biblioteket i Myitkyina /  Jesper Bengtsson -- Ur KB:s magasin / Kristina Fjelkestam -- Från velociped till livsstilspryl / Christina Zetterlund -- Kungl. bibliotekets 1600-talshantverkare /  Janis Kreslins -- Luckan i bild eller Bilden av Luckan / Ylva Tjeder och Margareta Törngren -- SB17:s betydelse för 1700-talsforskare inom humaniora  / Bo Bennich-Björkman - Kungl. pressforskning / Jan-Eric Malmquist -- Att söka gammalt på nytt sätt / Björn Dal -- Tankar om bokkonst, 1956-2006 / Håkan Lindström -- Lisa Matthias och Bibliofila klubben / Ingrid Svensson -- Att bevara ordet / Lars Björk -- Tre traditioner och en tankefigur / Magdalena Gram -- »The Soul of the Whole Time Past« / Ann Matheson -- Från CK till BUS / Sten Hedberg -- Den internationella bibliografiska samordningen / Mats Herder -- Vikten av plikten / Sven Allerstrand -- Web Archiving, Challenges and Problems / Thorsteinn Hallgrimsson -- Samspel för utveckling / Niclas Lindberg -- Lika eller olika, spelar det någon roll? / Christina Persson -- KB och universitetsbiblioteken / Ulf Göransson -- Be excellent and tell it! / Mats Ericson -- Vägen till ett digitalt Europa / Kai Ekholm -- Nu var det 1979! / Jimmy Gärdemalm -- KB sätter inte punkt / Gunnar Sahlin -- Bibliografier / Tanja Donner -- Noter och källor -- Förkortningar och förklaringar -- Författarpresentationer -- Illustratörer och fotografer
700 1 #a Törngren, Margareta, #d 1935- #4 edt

 

Observera: Skilj verk i ovanstående kategori från enstaka verk med delat upphovsmannaskap, vilka följer andra huvuduppslagsregler, se fält 700.

Samlingsverk utan samlingstitel

Läs mer om samlingsverk och se fler typer av exempel i fält 240 - Två verk utgivna tillsammans och Tre eller flera verk utgivna tillsammans.

En primär upphovsman

Upphovsmannen blir huvuduppslag. Redovisa ingående titlar i fält 505 om de inte framgår av den bibliografiska beskrivningen i fält 245.

  • Om samlingsverket består av två verk ange uniform titel i fält 240 för det först nämnda verket, om inte redan denna titel är angiven som huvudtitel i 245. Gör analytiskt biuppslag (person plus uniform titel) på det andra verket i fält 700.
  • Om samlingsverket består av fler än två verk följ anvisningarna i fält 240
020 #a 9127108503
100 1 #a Strindberg, August, #d 1849-1912
245 1 0 #a Till Damaskus ; #b Ett drömspel / #c August Strindberg
700 1 2 #a Strindberg, August, #d 1849-1912. #t Ett drömspel

Två eller flera primära upphovsmän har utarbetat skilda bidrag

Upphovsmannen för det först nämnda verket blir huvuduppslag och i fält 240 anges uniform titel för detta verk. Gör analytiska biuppslag (person plus uniform titel) på övriga ingående verk i fält 700:

020 #a 9164030253
100 1 #a Anderson, Caroline
240 1 2 #a A very single woman. #l Svenska
245 1 0 #a Framtidshopp / #c Caroline Anderson ; [översättning: Jan Eriksson]. En hjälpande hand / Maggie Kingsley ; [översättning: Maria Strandberg]
700 1 2 #a Kingsley, Maggie. #t The stranger's secret. #l Svenska
740 3 #a En hjälpande hand

Översatt samlingsverk utan samlingstitel med en upphovsman och olika översättare

Se fält 500 - sekundära upphovsmän.
 

Tête-bêche-böcker

Senast uppdaterad: 2015-11-17
Innehållsansvar: Olof Osterman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Fält 500

Fält 505

Funktionskoder i LIBRIS