Beskrivningsnivåer

I KRS 1.0D anges tre nivåer för bibliografisk beskrivning:
  • Beskrivningsnivå 1 (miniminivå) är den minst fullständiga.
  • Beskrivningsnivå 2 (biblioteksnivå) är den av biblioteken normalt tillämpade.
  • Beskrivningsnivå 3 (nationalbibliografisk nivå) den mest fullständiga.
I Voyager (fält 000 Postetikett) finns koder för olika fullständighetsnivåer:
  • 3: miniminivå
  • 7: biblioteksnivå ungefär motsvarande KRS nivå 2.
  • _: nationalbibliografisk nivå KRS motsvarande nivå 3

I Libris följer vi nedanstående praxis:

Beskrivningsnivå 1, miniminivå

000 postetikett: fullständighetsnivå 3 (miniminivå)
008 katalogiserande instans: c = LIBRIS-bibliotek/Kooperativt katalogiseringsprogram
020 #a ISBN
040 #a Inläggande bibliotek (#d om posten övertages från annat bibliotek och fullständighetsnivån i fält 000 ändras från lägre nivå (= prel.))
1XX #a Huvuduppslag (olika delfält beroende på typ av huvuduppslag)
245 #a Huvudtitel / #c första upphovsuppgift (om denna avviker från huvuduppslaget)
250 #a Upplaga
260 #a Första utgivningsort etc., #c utgivningstid etc.
300 #a Omfångsuppgift (enbart delfält #a anges, objektets huvudpaginering följs)
5XX #a Anmärkning(ar)
6XX #a kan användas, när så är tillämpligt
700-740 #a Biuppslag (olika delfält beroende på typ av biuppslag)

Ovanstående fält ska, om tillämpliga, finnas på en nivå 1-post.

Första utgivningsort kan, om så önskas, ersättas av första utgivare.

Uppslagsformer i fält 1XX, 7XX kan i tillämpliga fall läggas till katalogposten och valideras. Namnformen kontrolleras mot index, men inga vidare efterforskningar görs.

Beskrivningsnivå 2, biblioteksnivå

000 postetikett: 7: biblioteksnivå
008 katalogiserande instans: c = LIBRIS-bibliotek/Kooperativt katalogiseringsprogram
020 #a ISBN #q bestämning
040 #a Inläggande bibliotek (eller #d om posten övertages från annat bibliotek och fullständighetsnivån i fält 000 ändras från lägre nivå)
041 #a Språk #h originalspråk #b sammanfattningsspråk
042 #9 Bibliografikod
08X #a Klassifikationskod
1XX #a Huvuduppslag (olika delfält beroende på typ av huvuduppslag)
240 #a Uniform titel
245 #a Huvudtitel : #b övrig titelinformation = Parallelltitlar : övrig parallell titelinformation / #c första upphovsuppgift ; varje påföljande upphovsuppgift
246 #a Varianttitel
250 #a Upplaga / #b första upplagespecifika upphovsuppgift
260 #a Första utgivningsort etc. : #b Första utgivare etc., #c utgivningstid etc.
300 #a Fullständig omfångsuppgift : #b övriga fysiska detaljer
490 #a Series huvudtitel = series parallelltitlar / upphovsuppgift till serie, #x series ISSN ; #v numrering inom serie
5XX #a Anmärkning(ar)
6XX #a Ämnesord (olika delfält beroende på typ av biuppslag)
700-740 #a Biuppslag (olika delfält beroende på typ av biuppslag)
8XX #a Seriebiuppslag (olika delfält beroende på typ av seriebiuppslag)

Ovanstående fält ska, om tillämpliga, finnas på en nivå 2-post.

Bara de vanligaste indikatorerna och delfälten visas för respektive fält. För fullständig lista se LIBRIS Formathandbok.

Uppslagsformer i fält 1XX, 7XX, 8XX ska i tillämpliga fall läggas till katalogposten och valideras.

Nationalbibliografins beskrivningsnivåer

Nationalbibliografin använder beskrivningsnivå 3 (nationalbibliografisk nivå) samt utbyggd miniminivå.

Beskrivningsnivå 3, nationalbibliografisk nivå

Material som görs på denna nivå är sådant vars utgivning traditionellt förknippas med en nationalbibliografi och är en spegling av Sveriges bokproduktion. Det gäller t.ex. förlagsutgivna publikationer, skrifter från vetenskapliga samfund etc.

Hit även litteratur som behandlar svenska förhållanden av allmänt intresse, svensk historia, biografier och skönlitteratur.

Egenutgiven litteratur katalogiseras på nationalbibliografisk nivå. Egenutgiven skönlitteratur klassificeras. Egenutgiven facklitteratur klassificeras om titeln eller författaren tidigare är förlagsutgiven.

Beskrivningsåtgärder:
Fullständig katalogisering, fullständig klassifikation, fullständig ämnesordsindexering, validering och auktorisering av namnformer.

000 postetikett: _: nationalbibliografisk nivå
008 katalogiserande instans: _ = Nationalbibliografisk verksamhet vid primärkatalogisering
020 #a ISBN #q bestämning
040 #a Inläggande bibliotek (eller #d om posten övertages från annat bibliotek och fullständighetsnivån i fält 000 ändras från lägre nivå)
041 #a Språk #h originalspråk #b sammanfattningsspråk
042 #9 Bibliografikod
044 #a Landkod (om flera utgivningsländer)
082 0 4 #a DDK-kod #2 23/swe
1XX #a Huvuduppslag (olika delfält beroende på typ av huvuduppslag)
240 #a Uniform titel
245 #a Huvudtitel : #b övrig titelinformation = Parallelltitlar : övrig parallell titelinformation / #c första upphovsuppgift ; varje påföljande upphovsuppgift
246 #a Varianttitel
250 #a Upplaga / #b första upplagespecifika upphovsuppgift ; varje påföljande upplagespecifik upphovsuppgift, påföljande upplageuppgift / upphovsuppgifter specifika för påföljande upplageuppgift
260 #a Första utgivningsort etc. : #b Första utgivare etc. ; #a varje påföljande svensk utgivningsort etc. : #b varje påföljande svensk utgivare etc., #c utgivningstid etc. #e (tillverkningsort : #f tillverkare, #g tillverkningstid)
300 #a Fullständig omfångsuppgift : #b övriga fysiska detaljer ; #c mått + #e bilagor
490 #a Series huvudtitel = series parallelltitlar / upphovsuppgift till serie, #x series ISSN ; #v numrering inom serie
5XX #a Anmärkning(ar)
6XX #a Ämnesord (olika delfält beroende på typ av ämnesord)
700-740 #a Biuppslag (olika delfält beroende på typ av biuppslag)
77X Länkfält (olika delfält beroende på typ av länk)
8XX #a Seriebiuppslag (olika delfält beroende på typ av seriebiuppslag)


Ovanstående fält ska, om tillämpliga, finnas på en nivå 3-post.

Bara de vanligaste delfälten visas för respektive fält. För fullständig lista se LIBRIS Formathandbok.

Utbyggd miniminivå för NB

Enheten för nationalbibliografin vid Kungl. biblioteket katalogiserar även vissa publikationer på utbyggd miniminivå utan ämnesord och klassifikation. Poster på denna nivå ingår inte i nationalbibliografin. Det gäller bland annat:

  • tryck från institutioner och myndigheter, t ex rapporter och licentiatavhandlingar
  • förlagsutgivna korsords- och sudokuböcker
  • allt material som den enskilde katalogisatören bedömer inte passar in på nationalbibliografisk nivå

I den utbyggda miniminivån ingår de fält som listas ovan under miniminivå samt kompletterande språkkoder (041), uniform titel (240), serietitel (490) och seriebiuppslag (8XX).

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar katalogiseras av respektive lärosäte, som ansvarar för posterna inklusive klassifikation, ämnesord och auktoriserade namnformer. Enheten för nationalbibliografin (NB) kompletterar med bibliografikod NB i fält 042 och posterna ingår därmed i nationalbibliografin.

Senast uppdaterad: 2017-08-29