Form för filering #9

LIBRIS-definierat delfält.

Delfält #9 (R) ger möjlighet att i normaliserad form ange ordningsföljd mellan delar i serier/flerbandsverk och bidrag i värdpublikationer etc. Används normalt ej i nuvarande LIBRIS-tillämpning.

Delfältet är definierat i följande fält

Bibliografiska formatet

  • 440
  • 490
  • 760-787
  • 800-830

Beståndsformatet

  • 787

Denna fileringsinformation utnyttjas inte i LIBRIS centrala system. Delfältet bör dock kvarligga oförändrat i tidigare registrerade LIBRIS-poster.

Delfältet får användas om så krävs för lokal tillämpning, t.ex. produktion av tryckt bibliografi.

 

Senast uppdaterad: 2009-08-21
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se