Språkkoder

Några vanliga språk och språkkoder

Anvisningar

Koder för språk består av treställiga bokstavskoder, enligt Library of Congress MARC Code List for Languages, som i sin tur baseras på: ISO 639-2 (Codes for the Representation on Names of Languages, Part 2 : Alpha-3 Code).

LIBRIS har dock ansett sig behöva definiera egna koder för de nordiska fornspråk som saknas i MARC/ISO-förteckningen; LIBRIS-definierade koder inleds med siffran 9. Tidigare användes LIBRIS-definierade koder även för vissa samiska språkvarianter. De viktigaste varianterna (enare-, lule-, nord-, skolt- och sydsamiska) har sedan våren 2002 dock egna officiella MARC/ISO-koder.

Förteckningen innehåller kod, språkets svenska respektive engelska benämning, och i vissa fall även kortfattade tillämpningsanvisningar. I några fall har även tidigare gällande koder medtagits (inom klammer, och markerade med "OBSOLET").

För att underlätta läsningen har koderna sorterats som PDF-filer enligt tre olika principer:

  • enligt ordningen i LIBRIS katalogiseringsklient
  • enligt kodsekvens
  • enligt namnsekvens (svensk benämning).

Några av de vanligast förekommande språken redovisas dessutom ovan.

Språkkod bör alltid kontrolleras - och vid behov rättas - i bibliografiska poster som importeras (eller "övertas") från utländsk instans. Alla koder som enligt denna lista är giltiga kan dock ligga kvar oförändrade.

Språkkoderna används huvudsakligen i det bibliografiska formatets fält 008/35-37 (språk) och 041 (språkkod).

Man kan enkelt förflytta sig i katalogiseringsklientens lista genom att placera markören i fältet för språkkod (008/35-37), och sedan skriva in de första tecknen i den språkkod som skall anges, t.ex. f+r för franska (observera att man inte behöver öppna listan).

Koderna kan även användas i följande fält/delfält

Bibliografiskt format

  • 040#b (katalogiserande instans: katalogiseringsspråk)
  • 242#y (översatt/normaliserad titel: språkkod för översatt titel)
  • 775#e (länkfält - annan utgåva: språkkod)

Auktoritetsformat

  • 040#b (katalogiserande instans: katalogiseringsspråk)
  • 337#a (associerat språk: språkkod)

Beståndsformat

  • 008/22-24 (beståndsinformation i kodform: språkkod)
  • 040#b (katalogiserande instans: katalogiseringsspråk)

 

Senast uppdaterad: 2012-05-03
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Authorities and Vocabularies (LC)
- MARC List for Languages
- ISO 639-1 Languages
- ISO 639-2 Languages
- ISO 639-5 Languages