Läsanvisningar

Standarfraser, symboler och kolumnrubriker som används i LIBRIS Formathandbok.

Allmänna anvisningar - standardfraser och symboler

Standardfras Innebörd
Används ej Avser normalt fält, delfält, indikatorer och koder som finns i MARC21-standad, men som antingen helt har uteslutits i LIBRIS formatdefinition (kan inte sparas i katalogiseringsklienten), eller av annat skäl bör undvikas i LIBRIS-tillämpningen. De fält etc. som är tillåtna enligt LIBRIS-definitionen kan dock ligga kvar i befintliga och importerade poster.
Används f.n. ej Avser främst fält, delfält, indikatorer och koder som av systemtekniska eller andra skäl inte kan utnyttjas fullt ut i dagsläget. Kan dock ligga kvar i befintliga och importerade poster.
Makulerat/Makulerad Avser fält, delfält, indikatorer och koder som endast redovisas av historiska skäl. Fältet etc. förekommer inte längre i MARC21-poster.
Obsolet Avser föråldrade fält, delfält, indikatorer och koder som har tagits bort ur formatdefinitionen eller ersatts av annat fält etc. (MARC21 standard och/eller LIBRIS formattillämpning). Kan ligga kvar i befintliga och importerade poster.
Används normalt ej, etc De fält, delfält, indikatorer och koder som är markerade med annan standardfras (Används normalt ej etc) får användas om så skulle behövas för tillämpning i lokalt system. Viss restriktivitet bör dock iakttas (uppgiften beaktas inte i den kooperativa LIBRIS-tillämpningen). Ska ligga kvar i befintliga och importerade poster.

 

Symbol Innebörd
(NR) Fältet/delfältet är inte upprepningsbart
(R) Fältet/delfältet är upprepningsbart 
# Delfältsmärke
_ Blanktecken
| Fyllnadstecken

 

Kolumnrubriker i fält 000-008

Rubrik Innebörd
/P Position i fältet
K Kod(er)
Innehåll Definitioner, beskrivning av villkor, exempel m.m. för fältet, positionen eller koden
N

Villkor för registrering och användning m.m.

A: uppgiften skapas maskinellt

F: fast värde (får/kan ej ändras)

O: uppgiften är obligatorisk

S: svensk utvidgning av MARC21, även definition som avviker från MARC21

T: koden ska finnas i posten om resursen motsvarar villkoren

W: uppgiften är sökbar i LIBRIS webbsök, se lista över sökkoder

X: teknisk uppgift (nödvändig för t.ex. postexport)

 

Kolumnubriker i fält 01X-9XX

Rubrik Innebörd
D Delfält
Innehåll Definitioner, beskrivning av villkor, exempel m.m. för fältet, indikatorn eller delfältet 
Anm Övriga anmärkningar, vissa hänvisningar m.m. 

 

Senast uppdaterad: 2009-05-08
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se