LIBRIS-avvikelser från MARC21

Inledning

LIBRIS inmatningsformat följer i allt väsentligt MARC21-standard, så som det definierats av Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office. I några fall har LIBRIS dock ansett det nödvändigt att definiera egna fält och delfält etc. för att kunna tillgodose specifikt svenska behov.

LIBRIS-definierade fält, indikatorer, delfält och koder innehåller normalt siffran 9, i enlighet med MARC21-specifikationen för definition av lokala fält etc. De viktigaste är utvidgningen av beståndsformatet med ett urval fält för lokala klassifikationskoder (050-084) respektive lokala ämnesord (600-698).

I denna sammanställning redovisas samtliga i LIBRIS inmatningsformat förekommande avvikelser från MARC21-standard.

Därutöver förekommer vissa specialtillämpningar i LIBRIS exportformat (via batchexport och LibrisXP / LIBRIS applikationsserver). 

Se LIBRIS exportformat

Generella MARC21-avvikelser

1. Landkoder

Landkoder (huvudsakligen 008/15-17 & 044 -- bibliografiska formatet)

LIBRIS följer med ett undantag de i MARC21-standard definierade MARC Code List for Countries.

Undantaget är Åland (LIBRIS-definierad kod "9a"), som i MARC Code List sorteras in under Finland. Definitionen har gjorts i analogi med ISO 3166-1, där Åland har tilldelats egen landkod ax.

2. Språkkoder

Språkkoder (huvudsakligen 008/35-37 & 041 -- bibliografiska formatet)

LIBRIS följer den av MARC21 tillämpade standarden ISO 639-2B (Codes for the Representation on Names of Languages). Se även MARC Code List for Languages.

Det har dock ansetts nödvändigt att definiera egna koder för meänkieli (9mk) och de nordiska fornspråk som saknas i ISO-förteckningen, nämligen forndanska (9fd), fornsvenska (9fs), fornlågtyska (9ft). 

I äldre LIBRIS-poster kan även egendefinierade koder för samiska språkvarianter förekomma: lulesamiska (9sl), östsamiska (9so) resp. sydsamiska (9ss).

3. Koder för klassifikations- och ämnesordssystem

Koder för klassifikations- och ämnesordssystem (0XX/6XX #2 -- samtliga format)

Klassifikations- och ämnesordssystem identifieras med en kod i delfält #2, i enlighet med MARC Source Codes for Vocabularies, Rules, and Schemes.

I äldre LIBRIS-poster (konverterade från ett ursprungligt LIBRISIII-format) kan dock vissa egendefinierade koder förekomma.

4. Funktionskoder

Funktionskoder (huvudsakligen i 1XX #2 och7XX #2 -- bibliografiska formatet)

LIBRIS följer med 1 undantag de i MARC21-standard definierade MARC Code List for Relators.

Undantaget är den LIBRIS-definierade koden "9pu" som definierats för att statistiskt kunna skilja ut primärt upphovsansvariga i fält 7XX.

5. MARC Code List for Organizations

Se MARC Code List for Organizations. Enligt MARC21-standard skall uppgift om organisation, institution och liknande normalt kodas enligt MARC Code List for Organizations. Detta gäller för närvarande följande fält/delfält:

  • Bibliografiska formatet
    003, 013 #f, 016 #2, 035 #a, 038, 040, 355 #j, 850 #a.
  • Auktoritetsformatet
    003, 014 #a, 016 #2, 035 #a, 040.
  • Beståndsformatet
    003, 014 #b, 035 #a, 040, 852 #a.

I LIBRIS anges dessa uppgifter företrädesvis med de koder/sigler som är definierade i Biblioteksdatabasen.

Detta gäller företrädesvis fält:

Se kommentarer till respektive fält/delfält i formatöversikterna.

I LIBRIS exportformat (via batchexport och LIibrisXP / LIBRIS applikationsserver) genereras för närvarande ett fält 003, antingen med den egendefinierade koden LIBRIS, eller med den officiella LC-koden SE-LIBR (bibliografiska poster). 

Se LIBRIS exportformat.

6. ISBN och andra identifikatorer

ISBN (020 #a -- bibliografiska formatet) Ansluter till MARC21 fr.o.m. maj 2007

ISBN registreras från och med maj 2007 i enlighet med MARC21 normalstandard, dvs utan bindestreck. Detta gäller såväl i fält 020 som i länkfältens (760-787) delfält #z. I bibliografiska poster registrerade före denna tidpunkt förekommer dock ISBN med utskrivna bindestreck (enligt tidigare LIBRIS-praxis).

ISBN är sökbart, såväl med som utan bindestreck, oavsett hur det är lagrat i LIBRIS. Bibliotek som använder batch-ftp, LibrisXP och/eller LIBRIS applikationsserver (webbgränssnitt) kan också välja att ta över sina bibliografiska poster med utskrivna bindestreck i 020 #a. I LIBRIS webbsök är ISBN-10 dessutom korssökbara med sina korresponderande ISBN-13 och vice versa. 

Se LIBRIS exportformat.

Annan standardiserad identifikator (fält 024) kan även användas för lokalt lokalt definierade identifikatorer, då företrädesvis med en förstaindikator "7" och en LIBRIS-definierad kod i delfält #2.

 

Senast uppdaterad: 2012-05-03
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

MARC21 : MARC Standards
(Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office)

LIBRIS exportformat