Grafisk resurs (NR)

008/18-34

 I katalogiseringsklienten: Visual

Avser fält 008 i poster där följande villkor är uppfyllt: 000/06 (medietyp) = någon av koderna g, k, o, r.

Om 000/07 innehåller någon av b, i, s skall posten innehålla fält 006 med pos. 00 = s (fortlöpande resurs).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod g, k, o eller r. Där motsvaras pos. 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.

/P K Innehåll N
/18-20 Speltid
Även 006/01-03 Tre positioner för speltid i minuter (högerställd med inledande nolla).
000 Speltid överstiger 999 minuter
001-999 Speltid
Avser hela resursen (spelfilm, videoupptagning).
nnn Speltid ej tillämplig.
Används när resursen inte är spelfilm eller videoupptagning utan t.ex. stillbild.
--- Speltid okänd (bindestreck)
||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
/21 Icke definierad position F
Även 006/04 _
/22 Målgrupp för resursen W
Även 006/05 _ a-j | Koder, se 008--monografi, pos. 22
/23-27 Icke definierade positioner F
Även 006/06-10 _____
/28 Offentlig resurs W
Även 006/11  a-z | Koder, se 008--monografi, pos. 28
/29 Form för manifestationen TW
Även 006/12 _ a-s | Koder, se 008--monografi, pos. 23
/30-32 Icke definierade positioner F
Även 006/13-15 ___
/33 Typ av grafisk resurs W
Även 006/16
a Konstverk i original.
Reproduktioner får kod "c"
b Paket
Kombinationer av flera typer. Även läromedelspaket av en enda medietyp (000/06 vanligen "o").
c Konstverk i reproduktion
Två- eller tredimensionell konst i mekanisk efterbildning.
d Diorama
f Bildband
Stillbilder med eller utan ljud.
g Spel
Sällskapsspel, även pussel och simuleringar.
i Bild
Tvådimensionell presentation på icke genomskinlig bärare.
k Grafisk resurs
Allmän term, används främst för historiskt material.
l Ritning
Avser teknisk ritning, arkitekturritning e.d.
m Spelfilm
Bilder på film, avsedda att visas i snabb följd så att rörelse visas. Med eller utan beledsagande ljud.
n Graf eller diagram
Uppställning i grafisk eller tabellarisk form.
o "Flash card"
Ogenomskinliga kort avsedda att visas i snabb följd så att rörelse tycks uppstå.
p Mikroskoperingspreparat
q Modell
r Realia
Prover av tillverkade föremål när annan kod ej är tillämplig samt i naturen förekommande föremål.
s Diabild (alla sorter utom stordia: kod "t")
t Stordia
v Videoupptagning
w Leksak
z Annan resurs
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/34 Teknik
Även 006/17 a Animation
Avser alla tekniker, ej endast datorstödd
c Kombination av animering och live-upptagning
l Live-upptagning
n Ej tillämplig
Resursen återger ej fysisk rörelse.
u Okänd
Tekniken att åstadkomma rörelse är okänd.
z Annan teknik
Ovan angivna koder är ej tillämpliga.
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar