Elektronisk resurs (NR)

008/18-34

I katalogiseringsklienten: Computer

Avser fält 008 i poster där följande villkor är uppfyllt: 000/06 (medietyp) = m

Om 000/07 innehåller någon av b, i, s skall posten innehålla fält 006 med pos. 00 = s (fortlöpande resurs).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod m (elektronisk resurs). Där motsvaras pos. 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.

/P K Innehåll N
/18-21 Icke definierade positioner F
Även
006/01-04
____
/22 Målgrupp för resursen W
Även 006/05 _ a-j | Koder etc., se 008--monografi, pos. 22
/23 Form för manifestationen OW
Även 006/06
_ Ingen av följande
o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet.
Ska kombineras med fält 007 för onlineresurs (pos. 00-01 : cr).
q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsanordning, t.ex. skiva, band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc.
Ska kombineras med fält 007 för tillämplig elektronisk bärare (pos. 00-01 = co, etc),
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/24-25 Icke definierade positioner F
Även
006/06-08
__
/26 Typ av elektronisk resurs OW
Även 006/09

Informationen kan motsvara klartextinformation i exempelvis fält 516.
Vissa koder (d, e, h) från äldre regelpraxis kan finnas i äldre poster men används ej.

a Numerisk information
b Datorprogram
c Datorgrafik
Ej datorlagrade bilder
d Textdokument. Används ej.
Skall betraktas som språklig resurs (000/06 = a) med fält 007/00 = c.
e Bibliografisk information. Används ej.
Skall betraktas som språklig resurs (000/06 = a) med fält 007/00 = c, eller som onlinetjänst (008/26 = j), beroende på presentation.
f Font
Granfisk programinformation för utformning av tecken.
g Dataspel
h Ljuddokument. Används ej.
Digitalt lagrat ljud skall betraktas som ljudupptagning (000/06=i/j) med 007/00=c.
i Datorbaserat multimedium.
Interaktiv presentation med navigeringsmöjligheter.
j Onlinetjänst
m Mer än en typ av resurs
Används om mer än en av ovan angivna koder är tillämplig.
u Okänd typ
z Resursen tillhör en typ på vilken ingen av ovanstående koder passar.
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.
Fyllnadstecken.
/27 Icke definierad position F
Även 006/10 _
/28 Offentlig resurs W
Även 006/11 _ a-z | Koder etc., se 008--monografi, pos. 28
/29-34 Icke definierade positioner F
Även
006/12-17

____

 

Senast uppdaterad: 2010-08-11

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar