Blandad resurs (NR)

008/18-34

I katalogiseringsklienten: Mixed

Avser fält 008 i poster där följande villkor är uppfyllt: 000/06 (medietyp) = p.

Om 000/07 innehåller någon av b, i, s ska posten innehålla fält 006 med pos. 00 = s (fortlöpande resurs).

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod p (blandad resurs). Där motsvaras pos- 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.

/P K Innehåll N
/18-22 Icke definierade positioner F
Även 006/01-05
____
/23 Form för manifestationen TW
Även 006/06 _ a-s | Koder, se 008--monografi, pos. 23
/24-34 Icke definierade positioner F
Även 006/07-17 
_____...
(11 blanktecken)

 

Senast uppdaterad: 2009-06-09

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar