Taktila resurser (R)

007/00 : f

Punktskrift och andra resurser avsedda att läsas med hjälp av känseln.

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) f Taktil resurs
Punktskrift eller annan resurs avsedd att läsas med känseln.
TW
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr fält 338 (Bärartyp( Avser typen av taktilt system.
a Moonskrift
b Punktskrift
c Kombination av flera system
d Taktilt (ej skrift)
Resursen kommunicerar via grafik, till exempel konturdiagram eller konturteckning.
u Ospecificerad bärare
z Annan bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/02 Odefinierad
| Fyllnadstecken. Får även vara _
/03-04 Typ av punktskrift
Högst två koder, efter vikt. Om enbart 1 kod specificeras ska pos. 04 vara blank (_).
_ Ospecificerad punktskriftstyp
Högst 1 kod anges.
a Litterär punktskrift
Resursen innehåller tecken motsvarande normal text.
b Punktskrift för formatering
Formateringsregler för text. "Format code Braille"
c Matematisk och vetenskaplig punktskrift
Matematiska och vetenskapliga symboler i punktskrift förekommer.
d Punktskrift för databehandling (åttapunktsskrift)
I resursen förekommer punktskriftssymboler från programmering och databehandling.
e Punktskrift för musik
Resursen innehåller musiknoter i punktskrift.
m_ Flera typer av punktskrifssystem.
Om ingen typ dominerar eller om fler än tre typer förekommer.
nn Ej tillämplig
Resursen innehåller ej punktskrift.
u_ Okänd punktskriftstyp
z Annan punktskriftstyp
|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/05 Kontraktioner (kortskriftsnivå)
a Resursen är okontraherad (fullskrift)
b Resursen är kontraherad (kortskrift)
m Kombination
I resursen förekommer både kontraherad och okontraherad.
n Ej tillämplig
Resursen innehåller ej Moon- eller punktskrift.
u Okänd kontaktion
Okänt om kontraktion förekommer eller ej.
z Annan kontraktion
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/06-08 Format för musiknoter i punktskrift
Avser tekniker för stämmor med mera.
Högst tre koder, ordnade efter vikt, vänsterställda. Anges färre än tre koder fylls lediga platser med blanktecken (_).
Definitionerna är direkt övertagna från den engelska originaltexten och kan översättas till svenska endast av specialist på tekniker för nottryck i blindskrift.
_ Ospecifcerat punktskriftsformat
Högst 2 koder anges.
a Bar over bar
b Bar by bar
c Line over line
d Paragraph
e Single line
f Section by section
g Line by line
h Open score
i Spanner short form scoring
j Short form scoring
k Outline
l Vertical score
n__ Ej tillämplig
Resursen innehåller ej musiknoter i punktskrift.
u__ Okänt punktskriftsformat
z Annat punktskriftsformat
||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/09 Särskilda egenskaper
a Tryck och punktskrift sida vid sida
Resursen innehåller optiskt läsvar text med parallell punktskrift.
b Jumboskrift (förstorad punktskrift)
Resursen innehåller punktskrift i förstoring, för brukare med reducerad vana eller känsel.
n Ej tillämplig
Resursen använder endast normal punktskrift eller inte alls punktskrift.
u Okänt sakförhållande
z Annat sakförhållande
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar