001-006 Kontrollfält

001 BibID (postens kontrollnummer) (NR)

/P K Innehåll N
/00- Den bibliografiska postens unika kontrollnummer i LIBRIS. Numret visas i katalogfönstrets övre ram. AW
För att kopiera BibID, gå till katalogfönstrets övre menyrad och klicka på File --> Print Label. Markera och kopiera (Ctrl+C) därefter det BibID som syns i fönstret.

003 Systemkod (NR)

FÖREKOMMER EJ I LIBRIS INMATNINGSFORMAT
/P K Innehåll N
/00- Namn på system vars bibID angivits i fält 001. A
Förekommer ej i LIBRIS inmatningsformat. Vid vissa typer av postexport genereras däremot maskinellt ett fält 003, antingen med den egendefinierde koden "LIBRIS" eller den officiella MARC21-koden "SE-LIBR" (enligt MARC Code List for Organizations).
Se LIBRIS exportformat.

005 Tidpunkt för senaste uppdatering (NR)

/P K Innehåll N
/00-15 Anges på tiondels sekund när. Alla typer av uppdatering registreras maskinellt. AW
Format (ISO 8601): yyyymmddhhmmss. (år, månad, dag, timme, minut, sekund, tiondels sekund).

 

006 Kompletterande mediespecifika koder (R) Till Katalogisering

Mediespecifika koder 006/00-17 (18 positioner) kompletterar koderna för huvudsakligt medium se fält 008/18-34.

Koddefinitioner:

  • koden s (fortlöpande resurs) är särskilt definierad för fält 006
  • övriga mediekoder (a-r  och t) följer definitionerna i 000/06.

/00 Medietyp

a: textresurs i skriftlig form

För specifikation se 008 -- monografisk

/P

/01-04 Illustrationer i resursen
/05 Målgrupp för resursen
/06 Form för manifestationen
/07-10 Resursens innehållsmässiga karaktär
/11 Offentlig resurs
/12 Konferenspublikation
/13 Festskrift
/14 Index
/15 Icke definierad position
/16 Litterär genre för i resursen ingående verk
/17 Resursen innehåller eller utgörs av biografiskt material

 

c: musikalisk resurs i tryck, mikroform eller elektroniskt kodad notskrift

För specifikation se 008 -- musikalisk

/P

/01-02 Kompositionsform för musikverk
/03 Format för musikalisk manifestation 
/04 Delar / Stämmor som finns i resursen 
/05 Målgrupp för resursen 
/06 Form för manifestationen 
/07-12 Bifogat material som åtföljer resursens huvuddel 
/13-14 Typ eller genre för text till icke-musikalisk ljudupptagning 
/15 Icke definierad position 
/16 Transponering eller arrangemang 
/17 Icke definierad position

 

d : musikalisk resurs i handskrift

För specifikation se 008 -- musikalisk

För positioner se c: musikalisk resurs i tryck...

e: kartografisk resurs i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck

För specifikation se 008 -- kartografisk

/P

/01-04 Relief på land eller sjö-/havsbotten
/05-06 Projektion
/05-07 Icke definierad position
/08 Typ av kartografisk resurs
/09-10 Icke definierade positioner
/11 Offentlig resurs
/12 Form för manifestationen
/13 Icke definierad position
/14 Index
/15 Icke definierad position
/16-17 Särskilda formella egenskaper

 

f: kartografisk resurs i handskrift

För specifikation se 008 -- kartografisk

För positioner se e: kartografisk resurs i tryck...

g: grafisk resurs i form lämpad för projektion

För specifikation se 008 -- grafisk

/P

/01-03 Speltid
/04 Icke definierad position
/05 Målgrupp för resursen
/06-10 Icke definierade positioner
/11 Offentlig resurs
/12 Form för manifestationen
/12-15 Icke definierade positioner
/16 Typ av grafisk resurs
/17 Teknik

 

i: upptagning av talade ord, naturligt förekommande ljud etc.

För specifikation se 008 -- musikalisk

För positioner se c: musikalisk resurs i tryck...

j: ljudupptagning av musikalisk resurs

För specifikation se 008 -- musikalisk

För positioner se c: musikalisk resurs i tryck...

k: bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser ej avsedda för projektion

För specifikation se 008 -- grafisk

För positioner se g: grafisk resurs i form...

m: elektronisk resurs

För specifikation se 008 -- elektroniskt

/P

/01-04 Icke definierade positioner
/05 Målgrupp för resursen
/06-08 Icke definierade positioner
/09 Typ av elektronisk resurs
/10 Icke definierad position
/11 Offentlig resurs
/12-17 Icke definierade positioner

 

o: paket

För specifikation se 008 -- grafisk

För positioner se g: grafisk resurs i form...

p: blandad resurs

För specifikation se 008 -- blandad

/P

/01-05 Icke definierade positioner
/06 Form för manifestationen
/07-17 Icke definierade positioner

 

r: resurs i form av tredimensionellt föremål, tillverkat eller hämtat från naturen

För specifikation se 008 -- grafisk

För positioner se g: grafisk resurs i form...

s: fortlöpande (seriell eller integrerande) resurs

För specifikation se 008 -- fortlöpande

/P

/01 Frekvens för utgivning eller uppdatering
/02 Regelbundenhet i uppdatering
/03 Icke definierad position
/04 Typ av fortlöpande resurs
/05 Form för den ursprungliga utgåvan
/06 Form för katalogiserat objekt
/07 Innehållsgenre för resursen som helhet
/08-10 Innehåll utöver den genre som angivits i pos. 07
/11 Offentlig resurs
/12 Konferenspublikation
/13-15 Icke definierade positioner
/16 Alfabet/Skriftart i resursens titel
/17 Behandling vid titeländring för resursen

 

t: textresurs skriven för hand eller på tangentbord och avsedd att existera i ett exemplar

För specifikation se 008 -- monografisk

För positioner se a: textresurs i skriftlig form

 

Senast uppdaterad: 2009-05-15
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar