876-878 Exemplarfält

876 Exemplarinformation - Huvudpublikation (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Internt exemplarnummer (NR)
b Ogiltigt/Makulerat internt exemplarnummer (R)
c Förvärvspris (R)
d Förvärvsdatum (R)
Enligt ISO 8106 (yymmdd)
e Förvärvskälla (R)
h Medieterm för verk (NR)
j Exemplarstatus (R)
l Tillfällig placering (R)
p Unik exemplarbeteckning (streckkod) (R)
r Ogiltig/makulerad exemplarbeteckning (R)
t Exemplarnummer (NR)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se delfält 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält

877 Exemplarinformation - Bihang etc. (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Internt exemplarnummer (NR)
b Ogiltigt/Makulerat internt exemplarnummer (R)
c Förvärvspris (R)
d Förvärvsdatum (R)
Enligt ISO 8106 (yymmdd)
e Förvärvskälla (R)
h Medieterm för verk (NR)
j Exemplarstatus (R)
l Tillfällig placering (R)
p Unik exemplarbeteckning (streckkod) (R)
r Ogiltig/makulerad exemplarbeteckning (R)
t Exemplarnummer (NR)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se delfält 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält

 

878 Exemplarinformation - Index etc. (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Internt exemplarnummer (NR)
b Ogiltigt/Makulerat internt exemplarnummer (R)
c Förvärvspris (R)
d Förvärvsdatum (R)
Enligt ISO 8106 (yymmdd)
e Förvärvskälla (R)
h Medieterm för verk (NR)
j Exemplarstatus (R)
l Tillfällig placering (R)
p Unik exemplarbeteckning (streckkod) (R)
r Ogiltig/makulerad exemplarbeteckning (R)
t Exemplarnummer (NR)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se delfält 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält

 

Senast uppdaterad: 2009-05-27