863-865 Formaterade beståndsfält

Fält 863-865 kan normalt endast förekomma i beståndsposter för fortlöpande (seriella & integrerande) resurser och huvudposter i flerbandsverk.

863 Formaterad beståndsuppgift - Huvudpublikation (R)

Används för närvarande främst för att redovisa årgångsbestånd på detaljnivå i maskinellt skapade beståndsposter.

863 _ 3 #8 1.1 #a Årg. 1(1944). #t 38415                            
863 _ 3 #8 1.2 #a Årg. 2(1945). #t 38415
863 _ 3 #8 1.3 #a Årg. 3(1946). #t 38415
863 _ 3 #8 1.4 #a Årg. 4(1947). #t 38415

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Beståndsnivå

Enligt ANSI Z39.42 eller ISO 10324 (ANSI/NISO Z39.71).

_ = Beståndsnivå ej angiven

3 = Beståndsnivå 3 (summarisk)

4 = Beståndsnivå 4 (detaljerad)

5 = Beståndsnivå 5 (detaljerad, #p finns)

Andra indikator (Ind. 2) Beståndsuppgiftens form

_ = Uppgift saknas

0 = Komprimerad

1 = Ej komprimerad

2 = Komprimerad; visa sammanlänkat 866

3 = Ej komprimerad; visa sammanlänkat 866

4 = Angivna delar ej publicerade

Delfält

D Innehåll Anm
a Överordnad beståndsuppgift (nivå 1) (NR)
b Underindelad beståndsuppgift (nivå 2) (NR)
c Underindelad beståndsuppgift (nivå 3) (NR)
d Underindelad beståndsuppgift (nivå 4) (NR)
e Underindelad beståndsuppgift (nivå 5) (NR)
f Underindelad beståndsuppgift (nivå 6) (NR)
g Alternativ beståndsuppgift - överordnad (nivå 1) (NR)
h Alternativ beståndsuppgift - underindelning (nivå 2) (NR)
i Kronologisk precisering av #a (nivå 1) (NR)
j Kronologisk precisering av #b (nivå 2) (NR)
k Kronologisk precisering av #c (nivå 3) (NR)
l Kronologisk precisering av #d-f (nivå 4) (NR)
m Alternativ kronologisk beteckning (NR)
n Omvandlat gregorianskt årtal (NR)
Hit årtal enligt normal västerländsk (gregoriansk) tideräkning, då uppgiften föreligger i annan form i #i-#m.
o Titel eller benämning på enhet (R)
p Specifikation av ingående delar/volymer/exemplar (NR)
q Delens/volymens/exemplarets fysiska tillstånd (NR)
s Identifikationskod för avgiftsbelagd artikel (R)
t Exemplarnummer (NR)
w Kod för luckor i numrering (NR)
g : vissa delar etc. saknas i beståndet / orsaken ej känd 
n : vissa delar etc. ej publicerade / numreringen ej kontinuerlig
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält  

864 Formaterad beståndsuppgift - Bihang etc. (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Beståndsnivå

Enligt ANSI Z39.42 eller ISO 10324 (ANSI/NISO Z39.71).

_ = Beståndsnivå ej angiven

3 = Beståndsnivå 3 (summarisk)

4 = Beståndsnivå 4 (detaljerad)

5 = Beståndsnivå 5 (detaljerad, #p finns)

Andra indikator (Ind. 2) Beståndsuppgiftens form

_ = Uppgift saknas

0 = Komprimerad

1 = Ej komprimerad

2 = Komprimerad; visa sammanlänkat 866

3 = Ej komprimerad; visa sammanlänkat 866

4 = Angivna delar ej publicerade

Delfält

D Innehåll Anm
a Överordnad beståndsuppgift (nivå 1) (NR)
b Underindelad beståndsuppgift (nivå 2) (NR)
c Underindelad beståndsuppgift (nivå 3) (NR)
d Underindelad beståndsuppgift (nivå 4) (NR)
e Underindelad beståndsuppgift (nivå 5) (NR)
f Underindelad beståndsuppgift (nivå 6) (NR)
g Alternativ beståndsuppgift - överordnad (nivå 1) (NR)
h Alternativ beståndsuppgift - underindelning (nivå 2) (NR)
i Kronologisk precisering av #a (nivå 1) (NR)
j Kronologisk precisering av #b (nivå 2) (NR)
k Kronologisk precisering av #c (nivå 3) (NR)
l Kronologisk precisering av #d-f (nivå 4) (NR)
m Alternativ kronologisk beteckning (NR)
n Omvandlat gregorianskt årtal (NR)
Hit årtal enligt normal västerländsk (gregoriansk) tideräkning, då uppgiften föreligger i annan form i #i-#m.
o Titel eller benämning på enhet (R)
p Specifikation av ingående delar/volymer/exemplar (NR)
q Delens/volymens/exemplarets fysiska tillstånd (NR)
s Identifikationskod för avgiftsbelagd artikel (R)
t Exemplarnummer (NR)
w Kod för luckor i numrering (NR)
g : vissa delar etc. saknas i beståndet / orsaken ej känd 
n : vissa delar etc. ej publicerade / numreringen ej kontinuerlig
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält 
    

865 Formaterad beståndsuppgift - Index etc. (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Beståndsnivå

Enligt ANSI Z39.42 eller ISO 10324 (ANSI/NISO Z39.71).

_ = Beståndsnivå ej angiven

4 = Beståndsnivå 4 (detaljerad)

5 = Beståndsnivå 5 (detaljerad, #p finns)

Andra indikator (Ind. 2) Beståndsuppgiftens form

_ = Uppgift saknas

1 = Ej komprimerad

3 = Ej komprimerad; visa sammanlänkat 866

Delfält

D Innehåll Anm
a Överordnad beståndsuppgift (nivå 1) (NR)
b Underindelad beståndsuppgift (nivå 2) (NR)
c Underindelad beståndsuppgift (nivå 3) (NR)
d Underindelad beståndsuppgift (nivå 4) (NR)
e Underindelad beståndsuppgift (nivå 5) (NR)
f Underindelad beståndsuppgift (nivå 6) (NR)
g Alternativ beståndsuppgift - överordnad (nivå 1) (NR)
h Alternativ beståndsuppgift - underindelning (nivå 2) (NR)
i Kronologisk precisering av #a (nivå 1) (NR)
j Kronologisk precisering av #b (nivå 2) (NR)
k Kronologisk precisering av #c (nivå 3) (NR)
l Kronologisk precisering av #d-f (nivå 4) (NR)
m Alternativ kronologisk beteckning (NR)
n Omvandlat gregorianskt årtal (NR)
Hit årtal enligt normal västerländsk (gregoriansk) tideräkning, då uppgiften föreligger i annan form i #i-#m.
o Titel eller benämning på enhet (R)
p Specifikation av ingående delar/volymer/exemplar (NR)
q Delens/volymens/exemplarets fysiska tillstånd (NR)
s Identifikationskod för avgiftsbelagd artikel (R)
t Exemplarnummer (NR)
v Utgivningsdatum för indexet (R)
w Kod för luckor i numrering (NR)
g : vissa delar etc. saknas i beståndet / orsaken ej känd 
n : vissa delar etc. ej publicerade / numreringen ej kontinuerlig
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält 
    

 

Senast uppdaterad: 2012-05-18