853-855 Fält för publikationsmönster

DESSA FÄLT ANVÄNDS NORMALT EJ I LIBRIS

Fält 853-855 kan normalt endast förekomma i beståndsposter för fortlöpande (seriella & integrerande) resurser och huvudposter i flerbandsverk.

853 Publikationsmönster - Huvudskrift (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Maskinell bearbetning av fältets innehåll

Avser möjlighet att maskinellt komprimera eller expandera innehållet i #a-#m till ett eller flera sammanhörande formaterade beståndsfält 863-865. Sådan bearbetning tillämpas för närvarande ej i LIBRIS.

0 = Kan ej komprimeras/expanderas

1 = Kan komprimeras, men ej expanderas

2 = Kan komprimeras/expanderas

3 = Bearbetningsstatus okänd

Andra indikator (Ind. 2) Fullständighet

Avser publikationsmönstrets (#a-#m) fullständighet, och om numreringen (motsvarande) framgår av det bibliografiska objektet.

0 = Kontrollerat (alla nivåer närvarande)

1 = Kontrollerat (vissa nivåer kan saknas)

2 = Ej kontrollerat (alla nivåer närvarande)

3 = Ej kontrollerat (vissa nivåer kan saknas)

Delfält

D Innehåll Anm
a Överordnat delord (nivå 1) (NR)
b Underindelat delord (nivå 2) (NR)
c Underindelat delord (nivå 3) (NR)
d Underindelat delord (nivå 4) (NR)
e Underindelat delord (nivå 5) (NR)
f Underindelat delord (nivå 6) (NR)
g Alternativt delord - överordnad (nivå 1) (NR)
h Alternativt delord - underindelning (nivå 2) (NR)
i Kronologisk precisering av #a (nivå 1) (NR)
j Kronologisk precisering av #b (nivå 2) (NR)
k Kronologisk precisering av #c (nivå 3) (NR)
l Kronologisk precisering av #d-f (nivå 4) (NR)
m Alternativ kronologisk beteckning (NR)
n Anmärkning om utgivningsmönster (R)
o Typ eller beskrivning av enhet (R)
p Antal delar per utgåva (NR)
Kan användas för att precisera frekvenskod i #w (t.ex. för del i flerbandsverk).
t Exemplar (NR)
u Bibliografiska enheter på närmast högre nivå (R)
v Kod för numreringens kontinuitet (R)
c : numreras löpande 
r : ny numrering vid kalenderbyte (t.ex. årsskifte) 
w Kod för frekvens (se bib 008/18 -- fortlöpande resurser) (NR)
Kan preciseras i #p (antal delar per utgåva) resp. #y (koder för regelbundenhet). Saknas lämplig frekvenskod kan periodicitet i stället anges med siffra (antal nummer/utgåvor per utgivningsenhet, t.ex. år).
x

Kod för kalenderbyte (NR)
2 eller 4 siffror: månad, dag eller årstid för kalenderbyte:

 • månad anges enligt format MM (01 - 12 )
 • dag anges enligt format MMDD (t.ex. 0130)
 • 21: vår
 • 22: sommar
 • 23 : höst
 • 24 : vinter
y Koder för regelbundenhet (R)
Beskriver i kodform regelbundenheten i det publikationsmönster som angivits i #w.
z

Koder för numreringsschema (R)
1-6 positioner (0-5):

 • /0 : Typ av numrering:
 • a : numerisk (siffror)
 • b : bokstavsnumrering
 • c : numrering med siffra/siffror + bokstav/bokstäver
 • d : numrering med bokstav/bokstäver + siffra/siffror
 • e : numrering med symbol(er) eller specialtecken
 • /1 : Gemener/Versaler (då /0 = b):
 • a : ej bokstavsnumrering
 • b : gemener
 • c : versaler
 • d : blandat (versaler + gemener)
 • e : numrering med symbol(er) eller specialtecken
 • /2-5 : Alfabet, skriftart eller typ av siffror, symboler etc. (kan uteslutas)
2 Kodsystem för använda rubrikförkortningar (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält 
    

 

854 Publikationsmönster - Bihang etc. (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Maskinell bearbetning av fältets innehåll

Avser möjlighet att maskinellt komprimera eller expandera innehållet i  #a-#m till ett eller flera sammanhörande formaterade beståndsfält 863-865. Sådan bearbetning tillämpas för närvarande ej i LIBRIS.

0 = Kan ej komprimeras/expanderas

1 = Kan komprimeras, men ej expanderas

2 = Kan komprimeras/expanderas

3 = Bearbetningsstatus okänd

Andra indikator (Ind. 2) Fullständighet

Avser publikationsmönstrets (#a-#m) fullständighet, och om numreringen (motsvarande) framgår av det bibliografiska objektet.

0 = Kontrollerat (alla nivåer närvarande)

1 = Kontrollerat (vissa nivåer kan saknas)

2 = Ej kontrollerat (alla nivåer närvarande)

3 = Ej kontrollerat (vissa nivåer kan saknas)

Delfält

D Innehåll Anm
a Överordnat delord (nivå 1) (NR)
b Underindelat delord (nivå 2) (NR)
c Underindelat delord (nivå 3) (NR)
d Underindelat delord (nivå 4) (NR)
e Underindelat delord (nivå 5) (NR)
f Underindelat delord (nivå 6) (NR)
g Alternativt delord - överordnad (nivå 1) (NR)
h Alternativt delord - underindelning (nivå 2) (NR)
i Kronologisk precisering av #a (nivå 1) (NR)
j Kronologisk precisering av #b (nivå 2) (NR)
k Kronologisk precisering av #c (nivå 3) (NR)
l Kronologisk precisering av #d-f (nivå 4) (NR)
m Alternativ kronologisk beteckning (NR)
n Anmärkning om utgivningsmönster (R)
o Typ eller beskrivning av enhet (R)
p Antal delar per utgåva (NR)
Kan användas för att precisera frekvenskod i #w (t.ex. för del i flerbandsverk).
t Exemplar (NR)
u Bibliografiska enheter på närmast högre nivå (R)
v Kod för numreringens kontinuitet (R)
c : numreras löpande 
r : ny numrering vid kalenderbyte (t.ex. årsskifte) 
w Kod för frekvens (se bib 008/18 -- fortlöpande resurser) (NR)
Kan preciseras i #p (antal delar per utgåva) resp. #y (koder för regelbundenhet). Saknas lämplig frekvenskod kan periodicitet i stället anges med siffra (antal nummer/utgåvor per utgivningsenhet, t.ex. år).
x

Kod för kalenderbyte (NR)
2 eller 4 siffror: månad, dag eller årstid för kalenderbyte:

 • månad anges enligt format MM (01 - 12 )
 • dag anges enligt format MMDD (t.ex. 0130)
 • 21: vår
 • 22: sommar
 • 23 : höst
 • 24 : vinter
y Koder för regelbundenhet (R)
Beskriver i kodform regelbundenheten i det publikationsmönster som angivits i #w.
z

Koder för numreringsschema (R)
1-6 positioner (0-5):

 • /0 : Typ av numrering:
 • a : numerisk (siffror)
 • b : bokstavsnumrering
 • c : numrering med siffra/siffror + bokstav/bokstäver
 • d : numrering med bokstav/bokstäver + siffra/siffror
 • e : numrering med symbol(er) eller specialtecken
 • /1 : Gemener/Versaler (då /0 = b):
 • a : ej bokstavsnumrering
 • b : gemener
 • c : versaler
 • d : blandat (versaler + gemener)
 • e : numrering med symbol(er) eller specialtecken
 • /2-5 : Alfabet, skriftart eller typ av siffror, symboler etc. (kan uteslutas)
2 Kodsystem för använda rubrikförkortningar (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält 
    

855 Publikationsmönster - Index etc. (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Överordnat delord (nivå 1) (NR)
b Underindelat delord (nivå 2) (NR)
c Underindelat delord (nivå 3) (NR)
d Underindelat delord (nivå 4) (NR)
e Underindelat delord (nivå 5) (NR)
f Underindelat delord (nivå 6) (NR)
g Alternativt delord - överordnad (nivå 1) (NR)
h Alternativt delord - underindelning (nivå 2) (NR)
i Kronologisk precisering av #a (nivå 1) (NR)
j Kronologisk precisering av #b (nivå 2) (NR)
k Kronologisk precisering av #c (nivå 3) (NR)
l Kronologisk precisering av #d-f (nivå 4) (NR)
m Alternativ kronologisk beteckning (NR)
n Anmärkning om utgivningsmönster (R)
o Typ eller beskrivning av enhet (R)
p Antal delar per utgåva (NR)
Kan användas för att precisera frekvenskod i #w (t.ex. för del i flerbandsverk).
t Exemplar (NR)
u Bibliografiska enheter på närmast högre nivå (R)
v Kod för numreringens kontinuitet (R)
c : numreras löpande 
r : ny numrering vid kalenderbyte (t.ex. årsskifte) 
w Kod för frekvens (se bib 008/18 -- fortlöpande resurser) (NR)
Kan preciseras i #p (antal delar per utgåva) resp. #y (koder för regelbundenhet). Saknas lämplig frekvenskod kan periodicitet i stället anges med siffra (antal nummer/utgåvor per utgivningsenhet, t.ex. år).
x

Kod för kalenderbyte (NR)
2 eller 4 siffror: månad, dag eller årstid för kalenderbyte:

 • månad anges enligt format MM (01 - 12 )
 • dag anges enligt format MMDD (t.ex. 0130)
 • 21: vår
 • 22: sommar
 • 23 : höst
 • 24 : vinter
y Koder för regelbundenhet (R)
Beskriver i kodform regelbundenheten i det publikationsmönster som angivits i #w.
z

Koder för numreringsschema (R)
1-6 positioner (0-5):

 • /0 : Typ av numrering:
 • a : numerisk (siffror)
 • b : bokstavsnumrering
 • c : numrering med siffra/siffror + bokstav/bokstäver
 • d : numrering med bokstav/bokstäver + siffra/siffror
 • e : numrering med symbol(er) eller specialtecken
 • /1 : Gemener/Versaler (då /0 = b):
 • a : ej bokstavsnumrering
 • b : gemener
 • c : versaler
 • d : blandat (versaler + gemener)
 • e : numrering med symbol(er) eller specialtecken
 • /2-5 : Alfabet, skriftart eller typ av siffror, symboler etc. (kan uteslutas)
2 Kodsystem för använda rubrikförkortningar (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (se 852 #9) (R) LIBRIS-definierat delfält 
    

 

Senast uppdaterad: 2009-05-27