7XX Exemplarspecifika biuppslagsfält och lokala länkfält

Tillämpningsanvisningar

1. Biuppslag för person- institutions och ortnamn (fält 700-710) registreras företrädesvis i den bibliografiska posten. Motsvarande fält i beståndsposten kan vid behov dock användas för att registrera exemplarspecifika person-, institutions- och ortnamn (normalt tillsammans med tillämplig funktionskod). Det gäller huvudsakligen vid katalogisering av äldre litteratur, t.ex. för redovisning av tidigare ägare (#4 fmo) av ett visst exemplar.

De namnformer som registreras i beståndspostens fält 700-710 bör utformas enligt sedvanliga riktlinjer för auktoritetskontroll (men uppfattas inte av Voyagers auktoritetsfunktion). 7X0-fält registrerade i bibliotekets beståndspost är i LIBRIS (webbsök) sökbara på samma sätt som motsvarande fält i den bibliografiska posten.

2. Länkfält (787) registreras företrädesvis i den bibliografiska posten. Motsvarande fält i beståndsposten används endast då länkuppgiften är av utpräglat lokalt intresse.

Se även:

700 Exemplarspecifikt biuppslag  - Personnamn (R)

Se Bibliografiska formatet fält 700.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn i rak följd

1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn

3 = Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2)  Typ av biuppslag

_ = Uppgift saknas

2 = Analytiskt biuppslag

Delfält

D Innehåll Anm
a Personnamn (NR)
b Ordningstal och därpå följande del av namn
c Särskiljande tillägg (R)
d Födelse- och dödsår (NR)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R) Används normalt ej
h Medieterm för verk (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
j Attribuerande tillägg (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Fullständigare namnform (NR)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
x ISSN (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

710 Exemplarspecifikt biuppslag  - Instituionsnamn (R)

Se Bibliografiska formatet fält 710.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn

1 = Namn på administrativ enhet

2 = Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2)  Typ av biuppslag

_ = Uppgift saknas

2 = Analytiskt biuppslag

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)
b Namn på underordnad enhet (R)
c Konferensort (R)
d Konferensår (R)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm för verk (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
x ISSN (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

752 Exemplarspecifikt biuppslag  - Namn på orter och territrorier (hierarkisk uppställning) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 752.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)  Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Land / Överordnat territorium (R)
b Delstat, provins, län eller motsvarande (NR)
c Landskap, region eller motsvarande (R)
d Stad, kommun (NR)
f Stads- eller kommundel (motsvarande) (R)
g Annat geografiskt område (R)
h Utomjordiskt territorium (R)
2 Källa (kod) för uppslagsformen (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

787 Lokalt länkfält - Ospecificerat samband (R)

Se även Bibliografiska formatet fält 787.

LIBRIS-definierat beståndsfält. Indikatorer

Indiakatorer

Första indikator (Ind. 1) Kompletterande anmärkning

0 = Kompletterande anmärkning saknas

1 = Kompletterande anmärkning finns i fält 580

Andra indikator (Ind. 2)  Typ av samband

_ = Härtill anknuten publikation:

8 = Ej preciserad  / Typ av samband specificerat i #i

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR)
b Upplaga (NR)
c Särskiljande tillägg (NR)
d Utgivning (NR)
g Relaterad del (volym, sida etc.) (R)
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
k Serieuppgift (R)
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R)
s Uniform titel (NR)
t Titel (NR)
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)
x ISSN (NR)
y CODEN beteckning (NR)
z ISBN (R)
4 Relationskod (R)
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R)

 

Senast uppdaterad: 2015-03-16