3XX-84X Lokala anmärkningsfält

337 Medietyp (RDA) (R)

Se Bibliografiska fomatet fält 337.

Medietypen beskriver det generella medium eller den generella utrustning som krävs för att använda en resurs.

Term eller kod hämtas från en kontrollerad lista, företrädesvis Term and Code List for RDA Media Types (rdamedia), som ansluter till RDA 3.2.

Då flera medietyper från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält #a (term) eller #b (kod) sv samma fält. Termer/koder från olika listor redovisas i varsitt 337-fält.

Fältet ska ligga kvar oförändrat i importerade poster.

 

337 _ _ #a audio #2 rdamedia                                 
337 _ _ #b s #2 rdamedia

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 1) Odefinirad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Term för medietyp (R)
b Kod för medietyp (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Kod för typsystem (NR)
rdamedia = Term and Code List for RDA Media Types (term- och kodlista, officiell svensk termöversättning saknas för närvarande)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (NR)

338 Bärartyp (RDA) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 338.

Bärartypen beskriver (tillsammans med medietyp i fält 337) lagringsmediets format och bärarens plats.

Term eller kod hämtas från en kontrollerad lista, företrädesvis Term Code List for RDA Carrier Types (rdacarrier), som ansluter till RDA 3.3.

Då flera bärartyper från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält #a (term) eller #b (kod) sv samma fält. Termer/koder från olika listor redovisas i varsitt 338-fält.

Fältet ska ligga kvar oförändrat i importerade poster.

Namn i rak följd och fraser som ej lämpar sig att invertera:

338 _ _ #a audio disc #2 rdacarrier                                 
338 _ _ #b sd #2 rdacarrier

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 1) Odefinirad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Term för bäraryp (R)
b Kod för bärartyp (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Kod för typsystem (NR)
marccarrier = MARC Code for Carrier Types (term- och kodlista, officiell svensk termöversättning saknas för närvarande)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (NR)

347 Egenskaper för resursens digitala kodning (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Filtyp (R)
b Format för kodning (R)
c Filstorlek (R)
d Upplösning (R)
e Regional kodning (R)
f Överföringskapacitet (bitrate) (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Källa för kontrollerade termer (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (NR)

 

500 Lokal anmärkning: Allmän (R)

Se Bibliografiska formatet 500.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Huvudsakligen avsett för maskinell uppdatering.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (NR)

 

506 Lokal anmärkning: Restriktioner för tillgång och utlån (R)

Se Bibliografiska formatet fält 506.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Restriktioner

_ = Uppgift saknas

0 = Inga restriktioner

1 = Restriktioner finns

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Villkor för tillgång (NR)
b Tillståndsgivare (R)
c Fysiska omständigheter (R)
d Godkända användare (R)
e Laglig grund för restriktion (R)
f Standardiserad term för restriktioner (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
2 Källa för term använd i delfält #f (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

520 Lokal anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning (R)

Se Bibliografiska formatet fält 520.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Kan användas för innehållsbeskrivning etc. som endast är av lokalt intresse.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av innehållsbeskrivning etc.

_ = Sammanfattning

0 = Ämne

1 = Recension

2 = Omfattning och innehåll

3 = Abstract

4 = Innehållsetikett

8 = Ej preciserat

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
b Utförligare anmärkningstext (NR)
c Instans som åsatt anmärkning/etikett (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
2 Källa (kod) för system använt i #a (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

538 Anmärkning: Systemkrav och mediespecifika uppgifter (R)

Se Bibliografiska formatet fält 538.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
i Länktext till delfält #u (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

541 Lokal anmärkning: Förvärvsuppgifter (R)

Se Bibliografiska formatet fält 541.

Fältet är huvudsakligen avsett för uppgift avseende förvärv av antikvariskt material och arkivmaterial, men kan även användas för förvärvsuppgift avseende annat material (inkl. löpande nyförvärv).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

_ = Uppgift saknas

0 = Sekretessbelagd information. Används f.n. ej.

1 = Ej sekretessbelagd information. Används f.n. ej.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Förvärvskälla (person eller institution) (NR)
b Adress (NR)
c Förvärvssätt (NR)
d Förvärvsdatum (NR)
e Accessionsnummer (NR)
f Ägare (NR)
h Anskaffningspris (NR)
n Omfång (R)
o Typ av fysisk enhet (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

561 Lokal anmärkning: Provenienshistorik och ägarförhållanden (R)

Se Bibliografiska formatet fält 561.

Fältet används företrädesvis för exemplarspecifika anmärkningar om proveniens och ägarförhållanden avseende antikvariskt material, äldre tryck och specialsamlingar.

561

_

_

#a Carl Gustaf Tessin                            

Kan vid behov kompletteras med uppgift om bibliotekets förvärvskälla med mera, i beståndspostens fält 541.

Se även fält 562-563 respektive fältkodsbeskrivning för äldre tryck.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

_ = Uppgift saknas

0 = Sekretessbelagd information. Används f.n. ej.

1 = Ej sekretessbelagd information. Används f.n. ej.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

562 Lokal anmärkning: Identifiering av exemplar, kopia eller version (R)

Se Bibliografiska formatet fält 562.

Fältet används företrädesvis för identifiering av ett visst exemplar, eller en viss kopia/version, av antikvariskt material och äldre tryck.

562

_

_

#a Tryckåret på påklistrad etikett         

Se även fält 561 och 563, respektive fältkodsbeskrivning för äldre tryck.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Kännetecken (R)
b Identifiering av exemplar (R)
c Identifiering av version (R)
d Presentationsformat (R)
e Antal exemplar (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

563 Lokal anmärkning: Bokband (R)

Se Bibliografiska formatet fält 563.

Fältet används företrädesvis för bokbandsinformation avseende antikvariskt material och äldre tryck.

563

_

_

#a Stänkt skinnband, på pärmens framsida Tessins namnstämpel


Se även fält 561-562 respektive fältkodsbeskrivning för äldre tryck.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

583 Lokal anmärkning: Åtgärd (R)

Se Bibliografiska formatet fält 583.

Exemplarspecifikt fält för information om åtgärder avseende behandling, bevarande m.m.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

_ = Uppgift saknas

0 = Sekretessbelagd information. Används f.n. ej.

1 = Ej sekretessbelagd information. Används f.n. ej.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)
b Identifikation (R)
c Tidpunkt (R)
d Tidsintervall (R)
e Händelse som utlöser åtgärd (R)
f Laglig grund för åtgärd (R)
h Ansvarig instans (R)
i Metod (R)
j Plats (R)
k Person eller institution som åtgärdar (R)
l Materialets status eller skick (R)
n Antal enheter som åtgärdats (R)
o Typ av fysisk enhet (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2 Registreringskod NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

599 Katalogisatörens anmärkning (R)

Se Bibliografiska formatet fält 588 och 599.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkningstext (NR)

 

841 Beståndsinformation i kodform (R)

ANVÄNDS EJ

 

Fältet, som inte repeterbart i MARC21 standard, förekommer endast i LIBRIS exportformat (via bl.a. batch-FTP och LibrisXP / LIBRIS applikationsserver), med parameter "inbäddad beståndsinformation" (i sammanhörande bibliografisk post). Innehåller inbäddade koder från beståndspostens postetikett (fält 000) och fält 008. Se även LIBRIS exportformat.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a

Posttyp (NR)
4 positioner (0-3); kodad information från beståndspostens 000/06-09:

b Beståndsinformation i kodform (NR)
32 positioner (0-31), kodad information från Beståndspostens 008.
e Beståndsnivå (NR)
1 position (0); kodad information från Beståndspostens 000/17.

842 Fysisk beskrivning i textform (NR)

Kan även anges i kodad form i Beståndspostens fält 007.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Fysisk beskrivning i textform (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

843 Lokal anmärkning: Reproduktion (R)

Se Bibliografiska formatet fält 533.

Kan användas för att registrera lokalt innehav av reproduktion, då sammanhörande bibliografisk post avser original.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Typ av reproduktion (NR)
b Ort för reproduktionen (R)
c Institution, förlag etc. som ansvarar för reproduktionen (R)
d Tidpunkt för reproduktionen (NR)
e Fysisk beskrivning av reproduktionen (NR)
f Serieuppgift för reproduktionen (R)
m Utgivningstider och/eller numrering för reproducerade delar (R)
n Anmärkning om reproduktionen (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller Används ej
6 Länkning (NR)
7

Innehållsbeskrivning av reproduktionen i kodform (NR)
15 positioner (0-14); kodad information i enlighet med det Bibliografiska formatets fält 008:

  • /0 : Typ av utgivningsdatum, utgivningsstatus (jfr bib 008/06-- allmänt)
  • /1-4 : Årtal/datum 1 (jfr bib 008/07-10 -- allmänt)
  • /5-8 : Årtal/datum 2 (jfr bib 008/11-14 -- allmänt)
  • /9-11 : Utgivningsland (jfr bib 008/15-17 -- allmänt)
  • /12 : Frekvens (jfr bib 008/18 -- fortlöpande resurser)
  • /13 : Regelbundenhet (jfr bib 008/19 -- fortlöpande resurser)
  • /14 : Form (jfr bib 008/23 -- böcker)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

844 Benämning på bestånd (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Benämning på bestånd (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

845 Lokal anmärkning: Villkor för användning och reproduktion (R)

Se Bibliografiska formatet fält 540.

Se även: 008/20-21.

Fältet kan användas för:

  • att precisera kodad uppgift i beståndspostens 008/20-21 (utlåne-/reproduktionspolicy)
  • att registrera andra användnings-/reproduktionsvillkor än de som kan kodas i beståndspostens 008/20-21

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Villkor (NR)
b Tillståndsgivare (NR)
c Laglig grund för restriktion (NR)
d Godkända användare (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 


 

Senast uppdaterad: 2017-04-25