01X-08X Nummer-, kod- & lokala klassifikationsfält

Klassifikation (fält 050-084) registreras företrädesvis i den bibliografiska posten. Motsvarande fält i beståndsformatet används normalt bara då klassifikationen avser aspekt som huvudsakligen eller endast är av lokalt intresse.

Se även Bibliografiska formatet.

010 LC-nummer (NR)

Se Bibliografiska formatet fält 010 och Auktoritetsformatet fält 010.

ANVÄNDS NORMALT EJ

 Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a LC-nummer (NR)
b NUCMC-nummer (R)
z Makulerat/ogiltigt LC-nummer (R)
8 Länk- och sekvensnummer (R)


014 Länknummer (R)

Se Auktoritetsformatet fält 014.

Fältet förekommer normalt bara i beståndsposter konverterade från ett urprungligt LIBRISIII-format, och innehåller då den sammanhörande bibliografiska postens LIBRISIII-nummer.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Länktyp

0 = Länknumret avser beståndspostens kontrollnummer (BestID) i lokalt system.

1 = Länknumret avser kontrollnummer (BibID) för sammanhörande bibliografisk post.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Länknummer (NR)
b Kod för det bibliotek (den institution) som länknumret tillhör (NR)
z Makulerat/ogiltigt länknummer (R)
6 Länkning (NR)

016 Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system (R)

Se Bibliografiska formatet fält 016 och Auktoritetsformatet fält 016.

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nationalbibliografisk instans

_ = Library and Archives Canada (LAC)

7 = Instans specificerad i #2

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kontrollnummer (NR)
z Makulerat/ogiltigt kontrollnummer (R)
2 Kod för nationalbibliografisk instans (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

017 Registreringsnummer för copyright (R)

Se Bibliografiska formatet fält 017.

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Typ av nummer

_ = Copyright- eller pliktexemplarsnummer

8 = Ej preciserat

Delfält

D Innehåll Anm
a Registreringsnummer (R)
b Instans som tilldelar nummer (NR)
d Datum (NR)
i Förklarande text (NR)
z Makulerat/ogiltigt kontrollnummer (R)
2 Kod för nationalbibliografisk instans (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

020 Internationellt standardboknummer (ISBN) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 020.

Svenska ISBN administreras av: ISBN Sverige.

Kan användas för att kopiera in ISBN (020) från sammanhörande bibliografisk post.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a ISBN med eventuella kvalifikatorer (NR)
c Anskaffningsvillkor (NR)
q Bestämning (R)
z Makulerat/ogiltigt ISBN (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

022 Internationellt standardserienummer (ISSN) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 022 och Auktoritetsformatet fält 022.

Svenska ISSN administreras av: ISSN Sverige.

Kan användas för att kopiera in ISSN (022) från sammanhörande bibliografisk post.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå på internationellt intresse

_ = Nivå ej angiven

0 = Internationellt intresse; fullständig post registrerad med ISSN.

1 = Inte internationellt intresse; förkortad post registrerad med ISSN.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a ISSN (NR)
l ISSN-L (NR)
m Annullerat ISSN-L (R)
y Felaktigt ISSN (R)
z Annullerat ISSN (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

024 Annan standardiserad identifikator (R)

Se Bibliografiska formatet fält 024 och Auktoritetsformatet fält 024.

Kan användas för att kopiera in standardnummer/-kod (024) från sammanhörande bibliografisk post.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av standardnummer eller -kod

0 = International Standard Recording Code (ISRC).

1 = Universal Product Code (UPC)

2 = Internationellt standardmusiknummer (ISMN).
Svenska ISMN administreras av ISBN Sverige (ISMN).

3 = International Article Number (EAN)

4 = Serial Item and Contribution Identifier (SICI)

7 = Standardnummer eller -kod specificerad i #2

8 = Ospecificerad typ av standardnummer eller -kod

Andra indikator (Ind. 2) Förhållande mellan inskannad och utskriven nummer-/kodversion

_ = Uppgift saknas

0 = Versionerna är identiska

1 = Versionerna uppvisar olikheter

Delfält

D Innehåll Anm
a Standardnummer eller -kod (NR)
c Anskaffningsvillkor (NR)
d Tilläggskod efter standardnummer eller -kod (NR)
q Bestämning (R)
z Makulerad/ogiltig standardidentifikator (R)
2 Typ av standardnummer eller -kod (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

027 ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (R)

Se Bibliografiska formatet fält 027.

Kan användas för att kopiera in nummer (027) från sammanhörande bibliografisk post.

 Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)
q Bestämning (R)
z Makulerat/ogiltigt nummer (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

030 CODEN (R)

Se Bibliografiska formatet fält 030.

Kan användas för att kopiera in CODEN (030) från sammanhörande bibliografisk post.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a CODEN (NR)
z Makulerad/ogiltig CODEN (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

035 Unikt nummer i annat system (R)

Se Bibliografiska formatet fält 035 och Auktoritetsformatet fält 035.

Fältet förekommer normalt inte i beståndsposter, men kan användas för dubblettkontroll/länkning vid postexport till lokalt system.

Numret anges tillsammans med systemkod/bibliotekssigel i #a, enligt modellen:

035 _ _ #a (systemkod/sigel)<BestID i annat/lokalt system>         

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Systemnummer (NR)
z Makulerat/ogiltigt systemnummer (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

040 Katalogiserande instans (NR)

Se Bibliografiska formatet fält 040 och Auktoritetsformatet fält 040.

ANVÄNDS NORMALT EJ I BESTÅNDSFORMATET

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Institution som gjort den ursprungliga katalogiseringen (sigel) (NR)
b Katalogiseringsspråk (NR)
c Institution som gjort translitterering (NR)
d Institution som gjort ändringar (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

050 Lokal LC-klassifikation (Library of Congress) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 050 och Auktoritetsformatet fält 053.

LIBRIS-definierat beståndsfält. 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) LCs bestånd

_ = Uppgift saknas

0 = Objektet finns i LC

1 = Objektet finns ej i LC

Andra indikator (Ind. 2) Institution som tilldelat koden

0 = LC

4 = Tilldelad av annan instans än LC

Delfält

D Innehåll Anm
a LC klassifikationskod (R)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

060 Lokal NLM-klassifikation (National Library of Medicine) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 060.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) NLMs bestånd

_ = Uppgift saknas

0 = Objektet finns i NLM

1 = Objektet finns ej i NLM

Andra indikator (Ind. 2) Institution som tilldelat koden

0 = NLM

4 = Tilldelad av annan instans

Delfält

D Innehåll Anm
a NLM klassifikationskod (R)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

066 Teckenuppsättningar (NR)

Se Bibliografiska formatet fält 066 och Auktoritetsformatet fält 066.

ANVÄNDS F.N. EJ

 

Avsett för teckenuppsättning annan än ISO 10646 (eller Unicode).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Skiftföljd till standard G0 om denna ej är ASCII (NR)
b Skiftföljd till standard G1 om denna ej är ANSEL (NR)
c Skiftföljd till andra teckenuppsättningar (R)

072 Lokal kod för ämneskategori (R)

Se Bibliografiska formatet fält 072 och Auktoritetsformatet fält 072.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Klassifikationssystem

0 = AGRIS Subject Categories (NAL)

7 = Ämneskategorisystem angivet i #2.

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod för ämneskategori (NR)
x Kod för underavdelning inom ämneskategori (R)
2 Kod för ämneskategorisystem (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

080 Lokal UDK-klassifikation (Universell decimalklassifikation) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 080 och Auktoritetsformatet fält 080.

LIBRIS-definierat beståndsfält. 

Se Universella Decimalklassifikationen (svensk elektronisk utgåva).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

_ = Upplageuppgift saknas

0 = Fullständig upplaga

1 = Förkortad upplaga

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a UDK klassifikationskod (NR)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
x Underindelning (R)
2 Upplaga (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

082 Lokal DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 082 och Auktoritetsformatet fält 083.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Se även Konverteringstabell Dewey / SAB.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

_ = Uppgift saknas

0 = Fullständig upplaga

1 = Förkortad upplaga

7 = Annan upplaga specifierad i #2

Andra indikator (Ind. 2) Källa för klassifikationskod

_  = Uppgift saknas

0 = Tilldelad av LC

4 = Tilldelad av annan instans

Delfält

D Innehåll Anm
a DDK klassifikationskod (R)
b Ordningselement i uppställningen (NR)
2 Upplaga (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

084 Annan lokal klassifikation (R)

Se Bibliografiska formatet fält 084 och Auktoritetsformatet fält 065.

LIBRIS-definierat beståndsfält.

Hit även SAB-klassifikation.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Klassifikationskod (R)
b Ordningselement i uppställningen (NR) Används ej vid SAB-klassifikation
q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
2 Kod för klassifikationssystem (NR)
För SAB använd koden kssb/[uppl.-nr].
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2017-05-10