667-68X Anmärkningar

667 Intern anmärkning (R) Till Auktoritetsarbete (personer)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Intern anmärkning (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

670 Källa vid belagd namnform (R) Till Auktoritetsarbete (personer)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Källa (NR)
b Namnformen belagd (NR)
u Uniform Resource Identifier (R)
Uniform Resource Identifier (URI), t.ex. en URL eller URN. Kan användas för automatisk länkning till en elektronisk resurs.
w ID-nummer på sammanhörande bibliografisk post (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

672 Titel associerad med sökelementet (R)

 Citering av verk/titel som på något sätt är associerad till sökelementet i 1XX.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

0-9  = Antal icke-filerande tecken

Delfält

D Innehåll Anm
a Titel (NR)
b Övrig titelinformation (NR)
f Associerat år/datum (NR)
w ID-nummer för sammanhörande bibliografisk post (R)
0 ID-nummer för relaterad auktoritetspost (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

673 Titel som inte är associerad med sökelementet (R)

 Citering av verk/titel som inte är associerad till sökelementet i 1XX.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

0-9  = Antal icke-filerande tecken

Delfält

D Innehåll Anm
a Titel (NR)
b Övrig titelinformation (NR)
f Associerat år/datum (NR)
w ID-nummer för sammanhörande bibliografisk post (R)
0 ID-nummer för relaterad auktoritetspost (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

675 Källa vid ej belagd namnform (NR) Till Auktoritetsarbete (personer)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Källa (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

677 Definition av den beskrivna entiteten (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Definition av den beskrivna entiteten (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
v Källa för definition (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)

678 Biografiska eller historiska uppgifter (R) Till Auktoritetsarbete (personer)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av uppgift

_ = Uppgift saknas

0 = Biografisk skiss

1 = Administrativ historik

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Biografiska eller historiska uppgifter (R)
b Kompletterande uppgifter (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Uniform Resource Identifier (URI), t. ex. en URL eller URN. Kan användas för automatisk länkning till en elektronisk resurs.
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

680 Allmän offentlig anmärkning (R) Till auktoritetsarbete (personer)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Sökelement som hänvisas till (R)
i Förklarande text (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

681 Anmärkning om exempel på ämnesordshänvisning (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Sökelement för ämnesord eller underavdelning (R)
i Förklarande text (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

682 Hänvisning till ersättande auktoritetspost (NR)

Se Bibliografiska formatet fält 882.

Får endast förekomma i bibliografisk post med poststatus (000/05) d (borttagen).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Sökelement i ersättande auktoritetspost (R)
i Förklarande text (R)
0 AuktID för ersättande auktoritetspost (NR)

688 Anmärkning om tillämpningshistorik (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Anmärkning om tillämpningshistorik (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25