64X Behandling av serier

Auktorisering av serier tillämpas f.n. ej i LIBRIS.

640 Series alfanumeriska och/eller kronologiska volymbeteckningar (R)

ANVÄNDS F.N. EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Uppgiftens form

0 = Normaliserad form

1 = Icke normaliserad form

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Alfanumeriska och/eller kronologiska beteckningar (NR)
z Uppgiftslämnare (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

641 Egendomligheter i serienumrering (R)

ANVÄNDS F.N. EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Uppgift om egendomligheter i numrering (NR)
z Uppgiftslämnare (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

642 Exempel på serienumrering (R)

ANVÄNDS F.N. EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Exempel på serienumrering (NR)
d Volymer serienumrering gäller (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

643 Series utgivningsort och utgivare (R)

ANVÄNDS F.N. EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Utgivningsort (R)
b Utgivare (R)
d Volymer utgivningsort och utgivare gäller (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

644 Serieanalyspraxis (R)

ANVÄNDS F.N. EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Serieanalyspraxis (NR)
b Undantag från analyspraxis (NR)
d Volymer analyspraxis gäller (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

645 Seriehänvisningspraxis (R)

ANVÄNDS F.N. EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Seriehänvisningspraxis (NR)
d Volymer hänvisningspraxis gäller (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

646 Serieklassifikationspraxis (R)

ANVÄNDS F.N. EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Serieklassifikationspraxis (NR)
d Volymer klasssifikationspraxis gäller (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2009-05-26