260 & 360 Komplicerade hänvisningar - Ämnesord

Se fält 663-664 för komplicerade se- / se även-hänvisningar på namn.

260 Komplicerad se-hänvisning - Ämnesord (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Sökelement som hänvisas till (R)
i Förklarande fras (R)
0 Hänvisningsmålets AuktID (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

360 Komplicerad se även-hänvisning - Ämnesord (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Sökelement som hänvisas till (R)
i Förklarande fras (R)
0 Hänvisningsmålets AuktID (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2009-05-25