1XX Sökelement

Se även:

100 Sökelement - Personnamn (NR)

Namn- och eventuell titelform i sammanhörande bibliografisk post (fält 100[+240], 600, 700 & 800) ska följa formen i auktoritetspostens fält 100.

Se även Lathund personer under Auktoritetsarbete respektive Personnamn som ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn i rak följd

1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn

3 = Beteckning för hel släkt

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Personnamn (NR)
b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR)
c Särskiljande tillägg (R)
d Födelse- och dödsår (NR)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R) Används normalt ej
h Medieterm för verk (NR)
j Attribuerande tillägg (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Fullständigare namnform (NR)
r Tonart (musik) (R)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

110 Sökelement - Institutionsnamn (NR)

Namn- och eventuell titelform i sammanhörande bibliografisk post (fält 100[+240], 600, 700 & 800) ska följa formen i auktoritetspostens fält 110.

Se även Lathund institutioner under Auktoritetsarbete respektive Institutionsnamn som ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn

1 = Namn på administrativ enhet

2 = Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)
b Namn på underordnad enhet (R)
c Konferensort (R)
d Konferensår (R)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information  (R)
h Medieterm för verk (NR)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (R)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

111 Sökelement - Konferensnamn (NR)

Namn- och eventuell titelform i sammanhörande bibliografisk post (fält 111[+240], 611, 711 & 811) ska följa formen i auktoritetspostens fält 111.

Se även Lathund händelser och konferenser under Auktoritetsarbete Institutionsnamn som ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn. Används ej i AACR-baserade fält.

1 = Namn på administrativ enhet. Används ej i AACR-baserade fält.

2 = Namn i rak följd. Normalvärde.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)
c Konferensort (R)
d Årtal för konferens (R)
e Underordnad enhet (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm för verk (NR)
j Funktionsterm (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Konferensnamn, när #a innehåller namn på administrativ enhet (NR) Används ej i AACR-baserade fält.
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

130 Sökelement - Uniform titel (NR)

Titelform i sammanhörande bibliografisk post (fält 130, [100-111+]240, 630, 730 & 830) ska följa formen i auktoritetspostens fält 130.

Se även Lathund titlar under Auktoritetsarbete respektive Titlar som ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 = Antal icke-filerade tecken.

Delfält

D Innehåll Anm
a Uniform titel (NR)
d Datum för undertecknande av fördrag (NR)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information  (R)
h Medieterm (NR)
j Funktionsterm (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR) Används normalt ej
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

147 Sökelement - Händelse (NR)

Observera att detta fält för närvarande inte omfattas av auktoritetskontroll i Libris.

Se Bibliografiska formatet fält 647.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_ = Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

_ = Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Händelsens namn (NR)
c Plats för händelsen (R)
d Datum för händelsen (NR)
g Övrig information (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

148 Sökelement - Kronologisk term (NR)

Observera att detta fält för närvarande inte omfattas av auktoritetskontroll i Libris.

Se även Kronologiska ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kronologisk term (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

150 Sökelement - Term (NR)

Svenska ämnesord i sammanhörande bibliografisk post (fält 650) ska följa formen i auktoritetspostens fält 150.

Se även Riktlinjer under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Term eller geografiskt namn som sökelement (NR)
b Term som följer geografiskt namn som sökelement (NR)
g Övrig information (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Särskild tesauruskod (R)
Avser kod eller annan uppgift enligt kontrollerad ämnesordslista, som inte går att registrera på annan plats.
LIBRIS-definierat delfält

 

151 Sökelement - Geografiskt namn (NR)

Svenska ämnesord i sammanhörande bibliografisk post (fält 651) ska följa formen i auktoritetspostens fält 151.

Se även Geografiska namn som ämnesord under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Geografiskt namn (NR)
g Övrig information (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

155 Sökelement - Genre/Form (NR)

Genre- och formämnesord – enligt kontrollerad lista för skön- och barnlitteratur, tidskrifter, grafiskt material med mera – i sammanhörande bibliografisk post (fält 655) ska följa formen i auktoritetspostens fält 155.

Se även Genrer/Form under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Genre/form uppgift eller fokusterm (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

162 Sökelement - Besättning (musik) (NR)

Observera att detta fält för närvarande inte omfattas av auktoritetskontroll i LIBRIS.

Jfr bibliografiska formatet, 130#m, 240#m, 630#m, 730#m, 830#m.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Besättning (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

162 #a

162 _ _ #a violin                    
162 _ _ #a orkester            

180 Sökelement - Allmän underindelning (NR)

Allmänna underindelningar registreras företrädesvis tillsammans med sina huvudord i auktoritetspostens 100-155#x, respektive i den bibliografiska postens 6XX#x.

Se även Underindelningar (alfabetisk lista, särskilda listor) under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

181 Sökelement - Geografisk underindelning (NR)

Geografiska underindelningar registreras företrädesvis tillsammans med sina huvudord i auktoritetspostens 100-155#z, respektive i den bibliografiska postens 6XX#z.

Se även Underindelningar under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

182 Sökelement - Kronologisk underindelning (NR)

Kronologiska underindelningar registreras företrädesvis tillsammans med sina huvudord i auktoritetspostens 100-155#y, respektive i den bibliografiska postens 6XX#y.

Se även Underindelningar (kronologiska listor) under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

185 Sökelement - Formämnesord underindelning (NR)

Formämnesord som underindelning registreras företrädesvis tillsammans med sina huvudord i auktoritetspostens 100-155#v, respektive i den bibliografiska postens 6XX#v.

Se även Underindelningar (formämnesord) under Svenska ämnesord.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2018-04-06