046 & 3XX Namn-, verk- och uttrycksattribut

046 Associerade datum/årtal (R)

Se Bibliografiska formatet fält 046.

Datum eller årtal associerade med sökelementet. Hit bland annat:

 • För personer (100): födelse- och dödsår, tidsperiod under vilken personen var verksam
 • För institutioner och konferenser (110-111): konferensår/-datum eller annat årtal/datum associerat med konferensen, till exempel start- och sluttid.
 • För familjer, ätter, etc. (100 med ind. 1 = "3"): betydelsefulla årtal eller datum associerade med familjen eller ätten.

Årtal och datum anges företrädesvis i normaliserad form enligt ISO 8601 med mönster yyyy (år), yyyymm (år och månad), yyyymmdd (år, månad och dag).

Se även fält 045, där liknande, men mer ospecifiecerade, uppgifter kan anges.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
f Födelseår/-datum (NR)
g Dödsår/-datum (NR)
k Begynnelsedatum eller enstaka datum skapat (NR)
l Slutdatum skapat (NR)
o Startdatum (eller enstaka datum) för amling/aggregat (NR)
Avser tidpunkt då delarna i samlingen/aggregatet ursprungligen gavs ut
p Slutdatum för samling/aggregat (NR)
Avser tidpunkt då delarna i samlingen/aggregatet ursprungligen gavs ut
q Startdatum för institution (NR)
r Slutdatum för institution (NR)
s Startår/-datum för aktivitetsperiod (NR)
t Slutår/-datum för aktivitetsperiod (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Internetlänk till källa med uppgift om angivna årtal/datum. Jfr delfält #v nedan.
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
Används när källa till angivna årtals-/datumuppgifter inte kan anges via URI. Jfr delfält #u ovan.
2 Kod för datumsystem (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

046 #g

046 _ _ #f 18490122 #g 19120514                        
100 1 _ #a Strindberg, August, #d 1849-1912

 

046 #s

046 _ _ #s 1912                        
110 1 _ #a Sverige. #b Socialstyrelsen

 

046 _ _ #s 1977                      
110 2 _ #a Double Image (musikgrupp)

 

336 Innehållstyp (RDA) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 336.

Fältet avser den form eller det medium genom vilket verket uttrycks. Term eller kod hämtas från en kontrollerad lista, företrädesvis Term and Code LIst for RDA Content Types, (rdacontent) som ansluter till RDA 6.10.

Då flera innehållstyper från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod reigstreras i varsitt delfält #a (term) eller #b (kod) av samma fält. Termer/koder från olika listor redoivsas i varsitt 336-fält.

336 _ _ #a three-dimensional moving image #2 rdacontent
336 _ _ #b tdm #2 rdacontent

 

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Term för innehållstyp (R)
b Kod för innehållstyp (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (0)
2 Kod för typsystem (NR)
rdacontent = Term and Code List for RDA Content Types (term- och kodlista, officiell svensk termöversättning saknas för närvarande).
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

348 Format för musiktryck (noterad musik) (R)

Se Bibliografiska formatet fält 348

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Term för musiktrycksformat (R)
b Kod för musiktrycksformat (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kod för kontrollerad term/kod (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

368 Andra attribut för person- och organisationsnamn (R)

Särskiljande attribut för personer eller institutioner m.m. med i övrigt likalydande namn. För organisationer och juridiska personer etc. även ord, fras eller förkortning som indikerar ett områdes etc. status.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Typ av organisation etc. (R)
b Typ av jurisdiktion (R)
c Annan beteckning (R)
d Titel/officiell rang för kunglig, adlig eller religiös person (R)
s Startår/-datum (NR)
t Slutår/-datum (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Internetlänk till källa med uppgift om angivna platser/orter. Jfr delfält #v nedan.
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
Används när källa till angivna platser/orter inte kan ges via URI. Jfr delfält #u ovan.
2 Kod för kontrollerad vokabulär (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

368 #b

151 _ _ #a Cork (Ireland : County)
368 _ _ #b County

368#c

110 2 _ #a Church of God (Holiness)
368 2 _ #b Holiness

370 Associerad plats/ort (R)

Se Bibliografiska formatet fält 370.

Samhälle, stad, provins, delstat och/eller land associerat med sökelementet. Hit bland annat:

 • För personer (100): plats eller ort associerad med personens födelse, död, bosättning, verksamhet och/eller identitet.
 • För institutioner och konferenser (110-111): betydelsefull plats eller ort associerad med institutionen eller konferensen, till exempel konferensort eller ort för institutionens huvudsäte/högkvarter.
 • För familjer, ätter, etc. (100 med ind. 1 = "3"): bosättningsort eller ort som på annat sätt har anknytning till familjen eller ätten.
 • För verk och uttryck (130): land eller annan administrativ enhet i vilken/t verket eller uttrycket har tillkommit.

Uppgiften kan specificeras med tidsperiod. Fältet upprepas om varierande start- och slutperioder (#s och #t) ska specificera flera associerade platser/orter.

Om plats- eller ortsuppgiften anges enligt kontrollerad lista bör kod för denna lista redovisas i delfält #2.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Födelseort (NR)
Födelseår/-datum kan anges i 046#f.
b Dödsort (NR)
Dödsår/-datum kan anges i 046#g.
c Associerat land (R)
Land som på något sätt har anknytning till personen, institutionen, konferensen, familjen/ätter eller verket/uttrycket. Tidsperioden specificeras i delfält #s (startår) och #t (slutår).
e Verksamhets-/bostadsortort (R)
Samhälle, stad, provins, delstat och/eller land för bosättning (person) eller högkvarter/verksamhet (institution). Tidsperioden specificeras i delfält #s (startår) och #t (slutår).
f Annan associerad plats/ort (R)
Samhälle, stad, provins, delstat och/eller lan som på annat sätt har anknytning till personen, institutionen, konferensen, verket eller uttrycket. Tidsperioden specificeras i delfält #s (startår) och #t (slutår).
g Ursprungs- eller tillkomstort för verk/uttryck (R)
Tidsperioden specificeras i delfält #s (startår) och #t (slutår).
s Startår/-datum (NR)
t Slutår/-datum (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Internetlänk till källa med uppgift om angivna platser/orter. Jfr delfält #v nedan.
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
Används när källa till angivna platser/orter inte kan ges via URI. Jfr delfält #u ovan.
0

ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)

2 Kod för kontrollerad vokabulär (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
 

370 #b

046 _ _ #f 1904 #g 1991                        
100 1 _ #a Singer, Isaac Bashevis, #d 1904-1991
370 _ _ #a Radzimyn, Polen #b Surfside, Fla., Förenta staterna

370 #e 

046 _ _ #f 1899 #g 1961                        
100 1 _ #a Hemingway, Ernest, #d 1899-1961
370 _ _ #a Oak, Park, Ill., Förenta staterna #b Ketchum, Idaho, Förenta staterna #e Chicago, Ill., Förenta staterna #e Paris, Frankrike #e Key West, Fla., Förenta staterna #e Kuba #e Ketchum, Idaho, Förenta staterna

370 #t

046 _ _ #f 1943
100 1 _ #a Ondaatje, Michael, #d 1943-
370 _ _ #a Colombo, Sri Lanka
370 _ _ #e England #s 1954 #t 1962
370 _ _ #e Kanada #s 1962

371 Adress (R)

Se Bibliografiska formatet fält 270.

Adress (inklusive e-postadress, telefonnummer etc.) associerad med med sökelementet. Uppgift om flera adreeser (till exempel e-post och fysisk postadress) redovisas i varsitt 371-fält. Hit bland annat:

 • För personer (100): hem- och arbetsadress, e-postadress etc.
 • För institutioner och konferenser (110-111): adress till högkvarter eller kontor, e-postadress, adress tillwebbsida etc.

Fält 371 innehåller infomration om var och hur en person, institution etc. kan kontaktas. Jfr fält 370 (Associerad plats/ort).

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Adress (R)
b Stad (NR)
c Delstat, län, provins (NR)
d Land (NR)
e Postnummer/-kod (NR)
m E-postadress (R)
s Startår/-datum (NR)
t Slutår/-datum (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Internetlänk till källa med uppgift om angivna adressuppgifter. Jfr delfält #v nedan.
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
Används när källa till angivna adressuppgifter inte kan ges via URI. Jfr delfält #u ovan.
z Publik anmärkning (R)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

372 Verksamhetsområde (R)

Hit bland annat:

 • För personer (100): verksamhets- eller ämnesområde som personen är eller har varit engagerad i.
 • För institutioner och konferenser (110-111): institutionenens etc. kompetens-, ansvars-, verksamhetsområde med mera.

Uppgiften kan specificeras med tidsperiod. Fältet upprpepas om start- och slutperioder (#s och #t) ska specificera flra associerade verksamhetsområden etc.

Om verksamhetsområde anges med term enligt kontrollerad lista bör kod för denna lista redovisas i delfält #2.

Jfr fält 678 (Biografiska eller historiska uppgifter).

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Verksamhetsområde (NR)
s Startår/-datum (NR)
t Slutår/-datum (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R
Internetlänk till källa med uppgift om angivna verksamhetsområden etc. Jfr delfält #v nedan.
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
Anänds när källa till angivna verksamhetsområden etc. inte kan ges via URI. Jfr delfält #u ovan.
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kod för kontrollerad vokabulär (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

372 #a

046 _ _ #f 1904 #g 1991                       
110 1 _ #a Sverige. #b Riksarkivet
372 _ _ #a Central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor samt chefsmyndighet för landsarkiven

373 Associerad grupp eller institution (R)

Information om den grupp, institution, förening etc. som personen (100) tillhör, inklusive tidsperiod för vilken affilieringen gäller.

Fältet upprepas om start- och slutperioder (#s och #t) ska specificera flera associerade affilieringar.

Om affilering anges enligt kontrollerad lista bör kod för denna lista redovisas i delfält #2.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Associerad grupp eller institution (R)
Den grupp, institution, förening etc. som personen tillhör genom anställning, medlemskap, kulturell identitet etc.
s Startår/-datum (NR)
t Slutår/-datum (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Internetlänk till källa med uppgift om angivna affilieringar. Jfr delfält #v nedan.
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
Används när källa till angivna affilieringar inte kan ges via URI. Jfr delfält #u ovan.
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kod för kontrollerad vokabulär (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

373 #a

046 _ _ #f 1966                        
100 _ _ #a Lundälv, Jörgen, #d 1966-
373 _ _ #a Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen för socialt arbete

374 Yrke/Titel (R)

Information om personens (100): yrke eller profession, inklusive tillämpliga årtal/datum.

Fältet upprepas om start- och slutperioder (#s och #t) ska specificera flera yrken eller titlar.

Om yrke/titel anges med term enligt kontrollerad lista bör kod för denna lista redovisas i delfält #2.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Yrke/Titel (R)
s Startår/-datum (NR)
t Slutår/-datum (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Internetlänk till källa med uppgift om angivna yrken/titlar. Jfr delfält #v nedan
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
Används när källa till angivna yrkesuppgifter inta kan anges med URI. Jfr delfält #u ovan.
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kod för kontrollerad vokabulär (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

374 #a

046 _ _ #f 1770 #g 1827                        
100 1 _ #a Beethoven, Ludwig van, #d 1770-1827
374 _ _ #a tonsättare

375 Kön (R)

Information om personens (100) kön, inklusive tillämpliga datum.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kön (R)
s Startår/-datum (NR)
t Slutår/-datum (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Internetlänk till källa med uppgift om angivet/angivna kön. Jfr delfält #v nedan.
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
Används när källa till angivet/angivna kön inte kan ges via URI. Jfr delfält #u.
2 Kod för kontrollerad vokabulär (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

375 #a

046 _ _ #f 1899 #g 1922                        
100 0 _ #a Nabokov, Vladimir Vladimirovič, #d 1899-1922
375 _ _ #a man

375 #s

046 _ _ #f 1926                      
100 1 _ #a Morris, Jan, #d 1926-
400 1 _ #a Morris, James, #d 1926-
375 _ _ #a man #s 1926
375 _ _ #a kvinna #s 1972? #2 iso5218

 

376 Familjeinformation (R)

Kompletterande information om familjen, ätten etc., inklusive typ av familj, framstående familjemedlemmar och ärftliga titlar.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Typ av familj (R)
Generell term för typ av familj, till exempel Släkt, Dynasti, Klan, Ätt.
b Framstående familjemedlem (R)
c Ärftlig (adels)titel (R)
s Startår/-datum (NR)
t Slutår/-datum (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Internetlänk till källa med uppgift om angiven familjeinformation. Jfr delfält #v nedan.
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kod för kontrollerad vokabulär (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

376 #a

046 _ _ #s 1081 #t 1185                    
100 3 _ Komnenos, #c dynasti, #d 1081-1185
376 _ _ #a Dynasti

 

377 Associerat språk (R) 

Se Bibliografiska formatet fält 377.

Hit:

 • Personens (100) språk: det språk som personen använder vid publicering, utsändning etc.
 • Institutionens (110) eller konferensens (111) språk: det/de språk som används i institutionens/konferensens kommunikation.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Källa för språkkod

_ = Språkkod enligt ISO 639-2B. Normalvärde
7 = Språkkod enligt praxis specificerad i #2. Används normalt ej

Delfält

D Innehåll Anm
a Språkkod (R)
Kod för det/de språk som personen, institutionen eller konferensen använder vid publicering, kommunikation etc.
l Språk (klartext) (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 System/praxis för angiven språkkod (NR)
Används endast tillsammans med ind. 2 = "7".
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

377 #a

046 _ _ #f 1899 #g 1922                   
100 1 _ #a Nabokov, Vladimir Vladimirovič, #d 1899-1922
377 _ _ #a rus #a eng

 

378 Fullständigare namnform - Personnamn (R) 

Namnelement som används för att särskilja personer med i övrigt likalydande namn. Uppgiften kan vara tillämplig när en del av den föredragna (auktoriserade) formen enbart består av initial eller förkortning, eller när delar av namnet har uteslutits från den föredragna (auktoriserade) formen.

Uppgiften avser personnamn i auktoritetspostens fält 100.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1): Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2): Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
q Fullständigare namnform (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

378 #q

100 0 _ #a H. D. #q (Hilda Doolittle)
378 _ _ #q Hilda Doolittle

380 Verkets genre eller form (R)

Se Bibliografiska formatet fält 380.

Se även fält 381-384.

Den genre eller form som verket tillhör. Fältet kan användas för att komplettera eller precisera särskiljande element för annars likalydande verktitlar (jfr fält 1XX).

Uppgiften kan - men behöver inte - anges med term från kontrollerad genre-/formlista specificerad i delfält #2. Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term registreras i varsitt delfält #a (genre/form) av samma 380-fält. Termer från olika listor redovisa i varsitt 380-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
_

Delfält

D Innehåll Anm
a Genre/Form (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kod för genre-/formlista (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 380 #a

100 1 _ #a Wilder, Thomas, #d 1897-1975. #t Our town
380 _ _ #a Skådespel

 

381 Andra särskiljande karakteristika för verk eller uttryck (R)

Se Bibliografiska formatet fält 381.

Fältet kan användas för att - normalt tillsammans med fält 380 - komplettera eller precisera andra särskiljande karakteristika för annars likalydande verk- eller uttryckstitlar (jfr fält 1XX).

Uppgiften kan - men behöver inte - anges med term från kontrollerad genre-/formlista specificerad i delfält #2. Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term registreras i varsitt delfält #a (genre/form) av samma 381-fält. Termer från olika listor redovisa i varsitt 381-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
_

Delfält

D Innehåll Anm
a Särskiljande karakteristika (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Internetlänk till källa. Jfr delfält #v nedan.
v Uppgiften belagd i (källa) (R)
Används när källa till angivna uppgifter inte kan anges via URI. Jfr delfält #u ovan.
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kod för kontrollerad lista (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

381 #a

Verkattribut:

130 _ 0 #a Research paper (South African Law Commission)
381 _ _ #a South African Law Commission


Uttrycksattribut:

046 _ _ #k 2004
130 _ 0 #a Bibeln. #l Engelska. #s Authorized. #f 2004
381 _ _ #a Auktoriserad version

 

100 1 _ #a Gibbon, Edward, #d 1737-1794
240 1 0 #a History of the decline and fall of the Roman Empire. #k Urval
381 _ _ #a Urval

382 Besättning för framförande av musikaliska verk (R)

Se Bibliografiska formatet fält 382.

Fältet kan användas för att komplettera eller precisera den besättning (röster, instrument) för vilken det musikaliska verket eller uttrycket är skrivet eller uppfört. Uppgiften kan användas för att särskilja besättning för annars likalydande verk- eller uttryckstitlar (jfr fält 1XX).

Uppgiften kan - men behöver inte - anges med term från kontrollerad genre-/formlista specificerad i delfält #2. Då flera termer från samma lista ska anges, kan respektive term registreras i varsitt delfält #a (genre/form) av samma 382-fält. Termer från olika listor redovisa i varsitt 382-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Kan styra standardfras

_ = Ej preciserad

0 = Besättning

1 = Partiell besättning

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
_

Delfält

D Innehåll Anm
a Besättning (R)
b Soloinstrument eller solostämma (R)
d Dubblerande instrument (R)
e Antal ensembler av samma typ (R)
n Antal exekutörer i samma besättning (R)
p Alternativ besättning (R)
r Totalt antal exekutörer utöver ensemblen (NR)
s Totalt antal exekutörer (NR)
t Totalt antal ensembler (NR)
v Anmärkning (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kod för kontrollerad lista (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

382 #a

100 1 _ #a Beethoven, Ludwig van, #d 1770-1827 #4 cmp
240 1 0 #a Sonat, #m piano, #n nr 4, op. 7 #r Ess-dur
382 _ _ #a piano
383 _ _ #a no. 4, #b op. 7
384 _ _ #a Ess-dur

383 Numerisk beteckning för musikaliskt verk (R)

Se Bibliografiska formatet fält 383.

Fältet kan användas för att komplettera eller precisera det musikaliska verkets numeriska beteckning (serienummer, opusnummer eller beteckning i tematiskt index) tilldelad av kompositören, utgivaren eller en musikvetare. Uppgiften kan användas för att särskilja annars likalydande verktitlar (jfr fält 1XX).

Se fält 382 för exempel.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
_

Delfält

D Innehåll Anm
a Serienummer (R)
b Opusnummer (R)
c Beteckning i tematiskt index (R)
d Kod för tematiskt index (NR)
e Utgivare associerad med opusnummer (NR)
2 Källa för tematisk indexkod (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

384 Tonart för musikaliskt verk (R)

Se Bibliografiska formatet fält 384.

Fältet kan användas för att komplettera eller precisera de tonhöjdsrelationer som etablerar det musikaliska verkets eller uttryckets specifika tonart som tonalt centrum. Uppgiften kan användas för att särskilja annars likalydande verk- eller uttryckstitlar (jfr fält 1XX).

Se fält 382 för exempel. 

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Tonartstyp

_ = Relation till original okänd. Relationen mellan den angivna tonarten och kompositionens originaltonart.

0 = Originaltonart

1 = Transponerad tonart. En annan tonart än originaltonarten.

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
_

Delfält

D Innehåll Anm
a Tonart (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

385 Målgruppskategori (R)

Se Bibliografiska formatet fält 385.

Fältet kan användas för att med kontrollerade termer/koder uttrycka de målgruppskategorier som resurser kopplade till den auktoritetskontrollerade entiteten är avsedd för.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
_

Delfält

D Innehåll Anm
a Målgruppsterm (R)
b Målgruppskod (R)
m Demografisk målgruppsterm (NR)
Fras eller term för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i $a/$b tillhör.
n Demografisk målgruppsterm (NR)
Kod för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i $a/$b tillhör.
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kod för kategorischema (NR)
Termer/koder enligt kontrollerad lista från Subject Heading and Term Source Codes eller Target Audience Code and Term Source Codes.
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

385 #a

100 1 _ #a Mozart, Wolfgang Amadeus, #d 1756-1791. #t Sonatas, #m violin, piano, #n K.8, #r B major
386 _ _ #a Child composers #2 lcsh

385 #a

130 _ 0 #a Short story masterpieces by American women writers.
386 _ _ #m Gender group #a Women #2 lcsh
386 _ _ #m National/regional group #a Americans #2 lcsh

 

130 _ 0 #a Antologia polskiej animacji
385 _ _ #n nat #a Polish people #a Judges #2 lcsh

386 Upphovs-/medverkandekategori (R)

Se Bibliografiska formatet fält 386.

Fältet kan användas för att med kontrollerade termer/koder uttrycka de kategorier som verkets/uttryckets (eller sammanställningar av flera verk/uttryck) upphovsmän/medverkande tillhör.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad
_

Delfält

D Innehåll Anm
a Term fär upphovs-/medverkandekategori (R)
b Kod för upphovs-/medverkandekategori (R)
m Term för demografisk upphovskategori (NR)
Fras eller term för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i $a/$b tillhör.
n Term för demografisk upphovskategori (NR)
Kod för demografisk grupp (t.ex. åldersgrupp eller religiös grupp) som termen/koden i $a/$b tillhör.
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kod för kategorischema (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

386 #a

100 1 _ #a Mozart, Wolfgang Amadeus, #d 1756-1791. #t Sonatas, #m violin, piano, #n K.8, #r B major
386 _ _ #a Child composers #2 lcsh

386 #2

130 _ 0 #a Short story masterpieces by American women writers.
386 _ _ #m Gender group #a Women #2 lcsh
386 _ _ #m National/regional group #a Americans #2 lcsh

 

130 _ 0 #a Antologia polskiej animacji
386 _ _ #n nat #a Polish people #a Judges #2 lcsh

 

388 Tidsperiod under vilken verket/uttrycket ursprungligen skapades (R)

Se Bibliografiska fält 388.

Indikatorer

Första indikator (Ind 1) Typ av tidsperiod

_ = Uppgift saknas

1 = Skapande av verk

2 = Skapande av aggregerat verk

Andra indikator (Ind 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Tidsperiod (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
2 Kod för kategorischema (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2018-04-06