001-008 Kontrollfält

001 AuktID (postens kontrollnummer) (NR)

/P K Innehåll N
/00- Auktoritetspostens unika kontrollnummer i LIBRIS. Numret visas i katalogfönstrets övre ram. A

 

003 Systemkod (NR)

FÖREKOMMER EJ I LIBRIS AUKTORITETSFORMAT

 

/P K Innehåll N
/00- Namn på system vars bibID angivits i fält 001.

 

005 Tidpunkt för senaste uppdatering av posten (NR)

/P K Innehåll N
/00-15 Anges på tiondels sekund när. Alla typer av uppdatering registreras maskinellt. A
Format (ISO 8601): yyyymmddhhmmss.f  (år, månad, dag, timme, minut, sekund, tiondels sekund).

 

 

008 Auktoritetsinformation i kodform (NR)  O

40 positioner

/P K Innehåll N
/00-05 Datum då posten upprättades A
Anges i formen yymmdd (år, månad, dag) och ändras aldrig.
/06 Geografisk precisering
_ Får ej preciseras geografiskt
d Får preciseras direkt
i Får preciseras indirekt (hierarkiskt)
n Ej tillämplig. Normalvärde
| Inget försök att koda
/07 Translitterering
a Internationell standard
b Nationell standard
c Standard enligt nationell biblioteksorganisation
d Standard enligt nationalbibliotek eller bibliografisk instans
e Lokal tillämpning
f Icke dokumenterad praxis
g Transkription eller vedertagen form
n Ej tillämplig
| Inget försök att koda. Normalvärde
/08 Katalogiseringsspråk
_ Uppgift saknas. Normalvärde
b Engelska och franska
e Enbart engelska
f Enbart franska
| Inget försök att koda
/09 Typ av auktoritetspost
a Auktoriserad form. Normalvärde
Posten innehåller fält 100-151 eller 155.
b Icke auktoriserad form, se-hänvisning i 4XX saknas.
Posten innehåller fält 260 (ämnesord) eller fält 664 (namn).
d Får endast användas som underindelning.
Posten innehåller fält 180-185.
e Avser mellannivå i strukturen, ej i bibliografisk post.
f Auktoriserad form som får användas självständigt och som underindelning av ämnesbegrepp.
g Icke auktoriserad form som får användas självständigt och som underindelning av ämnesbegrepp.
/10 Regler för deskriptiv katalogisering
a Äldre regler
b AACR1
c AACR2/KRS
d AACR2-liknande
n Ej tillämplig
z Annan. Normalvärde enligt RDA
| Inget försök att koda
/11 Ämnesordssystem / Thesaurus
Ämnesord: term (150), genre/form (155) och underindelningar (18X) kodas normalt med z (annan).
a Library of Congress Authorities/LC (LCSH)
b LCSH for children's literature
c Medical Subject Headings/NLM (MeSH)
d National Agricultual Library Subject Headings/NAL
k Canadian Subject Headings/LAC (CSH)
n Ej tillämplig
r Art and Architecture Thesaurus
s Sears List of Subject Headings
v Répertoire des vedettes-matière/LAC (RVM)
z Annan
Ämnesordssystem specificeras i delfät 040 #f.
| Inget försök att koda.
Normalvärde i auktoritetspost som inte avser någon av de ovan specificerade kategorier
/12 Typ av serie
a Monografiserie
b Monografi i flera delar
c Serieliknande fras
n Ej tillämplig. Normalvärde
z Annan typ
| Inget försök att koda
/13 Numrering i serie
a Numrerad serie
b Onumrerad serie
c Varierad numrering
n Ej tillämplig. Normalvärde
| Inget försök att koda
/14 Användningsområde: alfabetiska sökelement
a Kan användas som huvud-/biuppslag. Normalvärde
b Kan inte användas som huvud-/biuppslag
| Inget försök att koda
/15 Användningsområde: ämnessökelement
a Kan användas som ämnesbiuppslag. Normalvärde
b Kan inte användas som ämnesbiuppslag
| Inget försök att koda
/16 Användningsområde: seriesökelement
a Kan användas som seriebiuppslag. Normalvärde
b Kan inte användas som seriebiuppslag
| Inget försök att koda
/17 Typ av underindelning
a Allmän
b Formell (formämnesord)
c Kronologisk
d Geografisk
e Språkrelaterad
n Ej tillämplig. Normalvärde
| Inget försök att koda
/18-27 Icke definierade positioner F
__ --- 10 st blanktecken
/28 Typ och nivå för officiellt organ
Officiella organ (110) kodas med f (nationell), i (övernationell) eller l (lokal). 
_ Ej myndighet
a Autonoma områden
c Flera lokala
f Nationell (statlig)
i Övernationell (t. ex. EU)
l Lokal (regional/kommunal)
m Flera delstater
n Ej tillämplig
o Obestämd nivå
s Delstat/provins
u Okänd
z Annan
| Inget försök att koda:
Normalvärde i auktoritetspost som inte avser officiella organ.
/29 Formatering av icke auktoriserade sökelement (4XX/5XX)
a Överensstämmer med sökelementet i 1XX
b Överensstämmer inte nödvändigtvis med sökelementet i 1XX
n Ej tillämplig. Normalvärde
| Inget försök att koda
/30 Icke definierad position F
_
/31 Uppdatering av posten
a Posten kan användas. Normalvärde
b Uppdatering pågår
| Inget försök att koda
/32 Differentiering av person
Personnamn (100) kodas normalt med a (en enda person)
a Fält 100 avser en enda person
b Fält 100 avser fler än en person
n Ej tillämplig
| Inget försök att koda:
Normalvärde i auktoritetspost som inte avser personnamn.
/33 Auktoritetskontrollnivå
a Kontrollerad/Godkänd. Normalvärde
b Kontrollerad/Godkänd (förekommer ej i biblografisk post)
c Kontrollerad/Godkänd (sökelements utformning ej helt fastställt)
d Preliminär (ej kontrollerad)
n Ej tillämplig
| Inget försök att koda
/34-37 Icke definierade positioner F
__
/38 Modifieringar
_ Ej modifierad
s Förkortad
x Vissa tecken saknas
| Inget försök att koda
/39 Katalogiserande instans
_ Nationalbibliografi
Används för svenska namnformer på nationalbibliografisk nivå.
c Nationellt auktoritetsprojekt
d Annan källa (inkl. LIBRIS-bibliotek)
Används ej för svenska namnformer på nationalbibliografisk nivå.
u Okänd
| Inget försök att koda

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25

  • P: Position i fältet
  • K: Kod(er)
  • N: Regler för inmatning och användning m.m.

Se även Läsanvisningar